Firma Yves Rocher bola na Slovensku založená v roku 2010. Do franchisy značka ponúka ako už zavedené obchody, tak aj úplne nové.
20.01.2014
Nielen o tom, ako by mal vyzerať ideálny franchisant siete Yves Rocher sme sa v Rozhovore týždňa rozprávali s Alenou Záhorskou, riaditeľkou Yves Rocher pre Českú republiku a Slovensko.
 

Aký bol rok 2013 pre značku Yves Rocher na slovenskom trhu?

Bol to rok dobrý, plný optimizmu. Po prvom roku, kedy sme sa búrlivo rozvíjali, sme v roku 2013 venovali pozornosť zefektívneniu všetkých našich aktivít.

Je o franchisové licencie vášho konceptu na tomto trhu záujem?

Áno, hlásia sa noví záujemcovia, i súčasný franchisanti, ktorí chcú svoje podnikanie rozšíriť a majú záujem otvoriť ďalšie pobočky.

Určite máte v pláne na slovenskom trhu pokračovať v ďalšom rozvoji. Viete už, koľko nových pobočiek by ste tu chceli v tomto roku otvoriť?

Zatiaľ je v jednaní jedna a potom ďalej, uvidíme, aké ponuky prídu.

Akým spôsobom hľadáte svojich franchisových partnerov?

Klasicky na vyhľadávanie franchisových partnerov využívame internetové kampane alebo inzerciu v tlači. Zároveň sa prezentujeme na rôznych franchisových konferenciách či výstavách. Pri hľadaní franchisantov nám pomáha i členstvo v Slovenskej franchisingovej asociácii.

Aký by mali Vaši franchisanti byť?

Hlavne by mali mať elán a chuť pracovať, starať sa o obchod, klientov a svojich zamestnancov, chcieť v obchode tráviť čas, predávať, riadiť chod obchodu. Mať podnikateľského duchu a vymýšľať nové aktivity na zviditeľnenie prevádzky v danej lokalite. Neopomenuteľnou nutnosťou je samozrejme i isté finančné zázemie na zakúpenie licencie a prvotné zásoby tovaru.

Myslíte si, že sa rozvoj na slovenskom a českom trhu z Vášho pohľadu nejako líši?

Naša značka pôsobí na českom trhu už od roku 1991, teda veľká expanzia značky je už za nami, no i naďalej otvárame každoročne niekoľko ďalších obchodov. Naproti tomu na Slovensku ešte stále existujú regióny, ktoré na svoj prvý obchod Yves Rocher iba čakajú (napr. Banská Bystrica). Bohužiaľ na Slovensku nie je toľko veľkých miest, ktoré sú vhodné na otvorenie obchodu s našou kozmetikou. Tiež podmienky podnikania sa stále viac odlišujú od tých českých.

Ako by ste zhodnotili fungovanie slovenského franchisového trhu?

V posledných rokoch nastal veľký progres v informovanosti ľudí o možnostiach franchisového podnikania. O franchisu majú záujem všetky vekové kategórie. Neustále prekážky a sťažovanie podmienok pre podnikateľov je naopak očividný zo strany vlády.