Pripravte sa na úlohu franchisora

Piatok
11.10.2013
Franchising sa stáva stále populárnejšou formou rozvoja podnikania.
 

Za poslední rok pribudlo veľa nových ponúk na franchising a stále ďalší podnikatelia neustále premýšľajú, či využiť túto formu expanzie. Avšak pri zvažovaní východ franchisingu si položte otázku: či ste ako podnikatelia už pripravení stať sa franchisormi.

Myšlienka franchisingu sa dostáva k stále väčšiemu počtu podnikateľov. Uvedomujú si, aké výhody prináša tento koncept podnikania. Každému podnikateľovi záleží na rozšírení distribučných kanálov, posilnení pozície na trhu a zvýšení povedomia o mene a značke. O to lákavejšia je perspektíva, ak k rozvoju dochádza bez nutnosti niesť náklady a riziko za takúto investíciu. Okrem toho franchisor sa nemusí starať o zamestnanie pracovníkov a zaistenie vedenia franchisovej jednotky, pretože franchisant ako majiteľ sa vo vedení podniku angažuje viac ako zamestnanci. Ďalšie impulzy, ktoré povzbudzujú chuť stať sa franchisorom, sú dodatočné zdroje príjmov v podobe franchisových poplatkov, nižšie výdaje na propagáciu a reklamné aktivity a zaistenie si odbytového trhu pre vlastné produkty (v prípade distribučného franchisingu). Avšak franchisorom sa nestanete zo dňa na deň. Bohužiaľ často tí, ktorí premýšľajú o rozvinutí franchisovej siete, si nepoložia základnú otázku: čo mám také jedinečné, aby som to mohol ponúknuť franchisantom, aby ich to prinútilo pristúpiť do systému? Premýšľate o franchisingu, je treba pozrieť sa na vlastné podnikanie pohľadom franchisanta a výhod, ktoré môže čerpať z prítomnosti v sieti.

Už môžem?

V súlade s východiskami franchisingu, franchisor je povinný franchisantovi odovzdať kompletný podnikateľský model spracovaný na základe vlastných skúseností. Pre získanie podobných skúseností, je nutné prevádzkovať aspoň jeden pilotný podnik po dobu minimálne dvanásť mesiacov. Najmenej toľko času je treba, aby ste dôkladne otestovali nápad a zistili, akým sezónnym výkyvom podlieha, akú má na trhu konkurenciu a tiež, či ponúkané produkty alebo služby nezávisia na módnych trendoch. Najlepšie je na vlastnej koži vyskúšať, či je podnikateľský koncept výnosný, potom budete ľahšie presviedčať potenciálnych franchisantov, aby pristúpili do siete. Iba ak budete prevádzkovať vlastný podnik, budete schopní vypracovať a pripraviť komplexný podnikateľský koncept.

Mám výhradné právo na logo?

Vytváraná franchisová sieť musí získať jednotný imidž, pretože jej jednotnosť zaistí, že sieť bude zákazníkmi ľahko rozpoznateľná. Preto je tak veľmi dôležité spracovávať vizualizáciu siete. Je potrebné navrhnúť logo, vďaka ktorému bude sieť rozpoznateľná a tiež vizualizáciu interiéru podniku. Je potrebné tiež vyriešiť právne otázky spojené s logom a zaistiť si výhradné právo na jeho používanie a disponovanie. Iba vtedy môžete rozmýšľať nad udelením franchisovej licencie.

Oplatí sa mi to?

Premýšľate o franchisingu, mali by ste uskutočniť analýzu plánované projektu, a to ako z vášho vlastného hľadiska, tak aj z hľadiska potenciálnych franchisantov. Zamyslite sa nad tým, aké finančné prostriedky bude musieť franchisant investovať, a ako rýchlo začne zarábať. Uvážte tiež, aké služby budete schopní poskytovať vašim franchisantom a určite, čo získajú pristúpením do siete.

Mám propagačnú stratégiu?

Ak ste majiteľom vlastného podniku, vlastníte ochrannú známku a podnikanie je rentabilné, môžete začať premýšľať o vytvorení franchisovej siete. Avšak vyžaduje to čas a prácu, aby ste mohli vytvoriť všetky potrebné princípy spolupráce. V prvej etape vytvoríte franchisový balíček, ktorý ponúknete potenciálnym franchisantom. V rámci balíčku musíte pripraviť franchisovú zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v dobe trvania zmluvy a po jej vypršaní. Ďalším prvkom je operačný manuál, ktorý musí obsahovať popis všetkých postupov, podľa ktorých má franchisant postupovať. Budete musieť stanoviť systém franchisových poplatkov a tiež, ako zatraktívnenie ponuky, môžete vytvoriť podnikateľský plán pre franchisantov. Nie je to ľahká úloha. Tiež je časovo náročný. Preto tiež v snahe, aby dokumenty boli vecne v poriadku, je vhodnejšie, aby ste sa obrátili na poradcu, ktorí sa týmito otázkami bude zaoberať profesionálne.

Ďalším krokom, ktorý je potrebné vykonať, ak sa chystáte vytvoriť franchisovú sieť, je príprava propagačnej stratégie vytváraného systému a vyhľadanie franchisantov. Musíte si uvedomiť, že na nábor franchisantov a v neskoršej dobe na ich kontrolu, budete musieť firmu zodpovedajúcim spôsobom organizačne upraviť. Preto základná otázka, ktorú si musíte položiť, predtým ako začnete premýšľať o franchisingu, znie: Som už pripravený?


Populárne na fóre

Potrebujú finančnú podporu? Príliš veľa dlhov platiť?

Či už budete potrebovať, osobné pôžičku, pomôžeme vám ho získať. Minimálna výška úveru 5 000 € do 100.000 € fixné mesačné platby, bi-mesačné, raz za...

1 komentár(e)
posledný 16.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
Franšízové príležitosti na jednom mieste

Blank ATM Card Hack For Sale. What'sApp : +393512615163 I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank...

2 komentár(e)
posledný 01.11.2022
Koľko a prečo toľko?

Potrebujete pôžičku???? Osobné pôžičky alebo podnikateľské pôžičky???? Porozprávajte sa so mnou o tom. KONTAKTNÉ MENO: Pán Petr Buzek, V prípade záujmu nás...

137 komentár(e)
posledný 21.10.2022