Najväčším záujmom franchisorov je nájsť partnerov, ktorí sa úspešne zapoja do ich siete. Jeden zle vybraný franchisant môže spôsobiť viac škody, než úžitku sto prosperujúcich.
Štvrtok
10.10.2013
Aké osobnostné vlastnosti a skúsenosti by mal mať ideálny kandidát na franchisanta?
 

Franchisori! Pred tým, ako začnete s náborom franchisantov, mali by ste si stanoviť profil vhodného kandidáta a položiť si niekoľko otázok. Mal by mať partner skúsenosti v odbore? Sú vôbec odborné znalosti potrebné? Z akých zdrojov bude financovať svoje podnikanie? Na nasledujúcich riadkoch vám prinášame prehľad najčastejších arche typov záujemcov o podnikanie a ich motiváciu pristúpiť do siete.

Skúsený podnikateľ

Výhodou uchádzača so skúsenosťami s podnikaním alebo špecializáciou je, že nemusíte tráviť čas nad jeho uvedením do biznis procesu a z hľadiska získania znalostí o produktoch a spôsobe poskytovania služieb zákazníkom. Pre takéhoto človeka je to jednoducho "denná rutina". Potom ostáva otázka, čo pre skúseného podnikateľa znamená zachovanie vysokej kvality služieb a poskytovanie drobných služieb zákazníkom. Na druhú stranu sa však môže stať, že si váš partner prinesie so sebou tiež „zlé“ obchodné návyky. Napríklad kníhkupec, ktorý niekoľko rokov viedol miestne kníhkupectvo, sa môže riadiť pravidlami už len zo zvyku a nepostrehne napríklad potrebu zvýšiť úroveň zákazníckeho servisu. Určite, môže mať záujem o partnerstvo so silnou značkou, ale je otázkou, či okrem zmeny značky zmení aj svoj prístup k podnikaniu. Môže sa stať, že vzhľadom ku svojej niekoľkoročnej praxi nebude mať žiadny dôvod ku zmene zaužívaných pravidiel.

Nováčik

Človek bez skúseností síce bude potrebovať viac vašej pozornosti a ďalšiu odbornú prípravu, bude sa však jednoduchšie prispôsobovať stanoveným štandardom siete. To, že zatiaľ nemá zabehnutú podnikateľskú rutinu, na jednu stranu nevadí, pretože aspoň nebude opakovať prípadné chyby v podnikaní. Môže sa z neho nakoniec stať disciplinovaný franchisant. Aspoň na začiatku je na vás síce závislý, a tiež o niečo menej často oproti prvej skupine kandidátov odchádza zo siete. Očakávajte však od tohto kandidáta častejšiu prosbu o radu a pomoc.

Podnikateľ vs. zamestnanec

Pre potenciálneho franchisanta, ktorý má už podnikateľské skúsenosti, bude určite štart v sieti jednoduchší. Už prešiel procesom a splnil formality týkajúce sa skutočného zahájenia vlastného podnikania. Mal by byť dochvíľny pri platení všetkých záväzkov, alebo vedieť, kam sa obrátiť o pomoc. Oproti nemu pre človeka, ktorý bol až do tejto doby zamestnancom, môže byť podnikanie pod jednou značkou druhom výzvy k osamostatneniu sa. Podnikanie v sieti pre neho bude niečo nové a zaujímavé. To môže pozitívne ovplyvniť spoluprácu s fanchisorom.

Motivácia

Zoznámte sa s dôvodmi franchisantov, ktoré najčastejšie vedú k rozhodnutiu spolupracovať s vašou sieťou. Sú to práve tie dôvody, ktoré vám môžu pomôcť pri posudzovaní stupňa zapojenia franchisantov pod vašou znakov. Investor vs. osobná angažovanosť

Zvážte, či sa budete snažiť získať investora, alebo hľadáte partnera, ktorý sa bude osobne angažovať v podnikaní. Spolupráca so skúseným obchodníkom, ktorý bude považovať ďalšie franchisové pobočky za lukratívnu investíciu, bude určite bezpečná, ak ide o jeho financovanie. Otázkou je, či sa investor skutočne aktívne venuje svojim pobočkám a či je jeho motivácia natoľko silná, aby rýchlo dosiahol návratnosti investícií. Pomerne často sa práve investori rozhodnú kúpiť licenciu pre svojich blízkych, deti alebo partnerov. Tu však je otázka, či sú syn alebo manželka dostatočne odhodlaní, aby venovali svoj čas a energiu na rozvoj vlastného podnikania. Existuje totiž obava, že ich zapojenie do podnikania nemusí byť dostačujúce.

Skúsení zamestnanci

Veľkú motiváciu na podnikanie môžu mať aj kandidáti, ktorí získajú pripojením sa k franchisovej siete prácu a sú pripravení osobne sa angažovať. Skontrolujte teda, z akého zdroja pochádzajú od týchto partnerov investované prostriedky. Zaistí investície na rozjazd podnikania úverom alebo sporením? Majú aspoň čiastočné kapitálové zaistenie? Alebo majú podporu od priateľov či rodiny?

Ďalšiu veľkú skupinu tvoria ľudia, ktorí kvôli finančnej kríze v posledných rokoch prišli o lukratívne zamestnanie. Tieto osoby kedysi pracovali na plný úväzok vo veľkých spoločnostiach alebo na vysokých miestach. Čo odlišuje túto skupinu uchádzačov od ostatných, je veľká miera motivácie na dosiahnutie úspechu, kontakty a skúsenosti z biznis prostredia. Rovnakú motiváciu budú mať ľudia, ktorí síce neprišli o prácu, ale sú zo svojej práce už unavení a premýšľajú o rozvoji vlastného podnikania. To všetko môžu uplatniť práve vo vašej sieti. Okrem toho títo ľudia najčastejšie s rovnakým odhodlaním riadia tiež vlastný podnik. Títo záujemcovia investujú svoje aktíva (niekedy svoje celoživotné úspory) do podnikania, a tak budú robiť všetko pre to, aby sa úspešne rozbehla práve ich pobočka. Títo franchisanti majú „nôž na krku“, takže sa nemusíte obávať nedbalosti z ich strany.

Vyhorenie franchisanta

Faktorom, ktorý najčastejšie vedie k demotivácii partnera, je príliš dlhá doba dosiahnutia prahu rentability. Preto je treba sa okrem kontroly zdrojov financovania budúcich investícií partnera tiež opýtať, kedy očakáva návratnosť investície a na akú dlhú dobu má finančné rezervy. Neskúsený obchodný partner si nemusí uvedomovať tieto náležitosti, ale ani si overiť čas, ktorý uplynie, než dosiahne ziskovosti. Po šiestich mesiacoch sa tiež ľahko môže stať, že zanechá svoje podnikania a bude požadovať vrátenie investovanej čiastky. Nezabudnite, že s budúcim obchodným partnerom budete komunikovať a spolupracovať s ním minimálne niekoľko budúcich rokov. Preto uvážte, či vám vyhovuje tiež po ľudskej stránke. Prajeme Vám plodnú a príjemnú spoluprácu.


Populárne na fóre

buy undetectable 100 euro banknotes (telegram:@bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 11.07.2024
red mercury price 2024 (telegram:@bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 11.07.2024
red mercury price in rupees (telegram:@bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 11.07.2024
Buy BMK(Benzyl Methyl Ketone) Oil (telegram: @bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 09.07.2024
Pure Red mercury 27/27 for sale (telegram: @bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 09.07.2024
Precios de mercurio rojo (telegram:@bestonlinemercuryshop)

WhatsApp : +7903-596-73-09 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/buymercuryonline #website : https://torusmercury.com/ BUY RED MERCURY ONLINE...

1 komentár(e)
posledný 09.07.2024
British Banknotes for Sale in the UK ? (Telegram:@alexdocumentation2008)

WhatsApp :+1 (434) 321–1096 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/alexdocumentationworldwide Call/Text :+1 (434) 321–1096 website :...

1 komentár(e)
posledný 07.07.2024
replace lost driving license? (Telegram:@alexdocumentation2008)

WhatsApp :+1 (434) 321–1096 JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL https://t.me/alexdocumentationworldwide Call/Text :+1 (434) 321–1096 website :...

1 komentár(e)
posledný 07.07.2024