Výhody franchisingu pre franchisantov

Streda
09.10.2013
Franchisant, ktorý sa pripojí k franchisingovému systému, môže získať veľa výhod Poďme sa na ne pozrieť podrobnejšie.
 

1. Známa značka

Franchisat pôsobí v rámci známej a zavedenej značky, zažitej v sociálnom prostredí. Vďaka tomu je jednoduchšie osloviť a získať zákazníkov. Môže tiež ťažiť z dobrého mena, ochrannej známky, autorského práva, obchodného tajomstva a vlastníckych procesov a receptov, ktoré patria do systému.

2. Osvedčená koncepcia

Priamy prospech z prístupu k franchisingovej siete má franchisant predovšetkým v prístupe ku know-how alebo už hotovému receptu "ako úspešne podnikať". S relatívne malým kapitálom franchisant získava ekonomický recept, ktorý by inak musel nákladne vytvoriť sám.

3. Podpora franchisora

Franchisor podporí franchisanta, aby mohol dosiahnuť rovnakých výsledkov ako franchisor (ako len to je možné). Podpora franchisora sa môže týkať mimo iné:

  • vyhľadávanie vhodného umiestnenia a vhodných priestorov
  • pomôcť franchisantovi na začiatku podnikania
  • pomôcť pri stanovení primeranej úrovne a druhu zásobovania
  • školenie franchisanta a jeho zamestnancov v oblastiach ako napr. podnikanie, všetky metódy výroby a spracovania tovarov, účtovníctvo, obchodné riadenie, marketing a propagácia, merchandisingu aj.

4. Nápoveda pre neskúsených

Typické je, že franchisant nemá skúsenosti v odbore, v ktorom bude podnikať. Vzhľadom na to dostane od franchisora pripravenú úvodnú a trvalú pomoc. Prípadný nedostatok základných znalostí je doplnený tréningovým programom. Franchisant tiež dostane operačný manuál, v ktorom je podrobne vysvetlené, ako viesť svoje podnikanie. Okrem toho, franchisor obvykle disponuje maximálnym množstvom informácií o trhu a má skúsenosti o ktoré sa delí so svojimi partnermi.

5. Nižšie riziko, vyššia istota

Priami prospech z pristúpenia do franchisingovej siete je zníženie rizík spojených s chodom podniku a podnikaním ako takým. To okrem iného zvyšuje istou franchisanta v obchodných vzťahoch a jednaniach s dodávateľmi (vrátane finančných inštitúcií a štátu). Výskum a skúsenosti západných trhov ukazujú, že počet úpadkov spoločnosti pôsobiacich v rámci franchisových systémov je podstatne nižší ako u tých, ktoré konajú na vlastnú päsť.

6. Výhody reklamných a propagačných akcií, ktoré franchisor organizuje celoštátne

Franchisant by si ako samostatný obchodník nikdy nemohol dovoliť kúpiť veľkú reklamnú kampaň v médiách na celoštátnej úrovni. Tiež by to nemalo ekonomický zmysel v malom meradle. Vstup do franchisingovej siete veľa franchisantom umožňuje jedinému príjemcovi využívať úspory z veľkej reklamnej kampane organizovanej franchisorom pre celú sieť.

7. Lepšie podmienky s dodávateľmi a zásobovateľmi

Franchisor vyjednáva zmluvy s dodávateľmi pre celú sieť (napr. sieť McDonald´s). Je schopný dosiahnuť ďaleko výhodnejšie podmienky, ako by mohol vyjednať i ten najefektívnejší vyjednávač jednajúci iba sám za seba.