Linda Vavříková: Podnikanie mám v krvi

Linda Vavříková je úspešnou českou podnikateľkou mladej generácie. Svoju firmu Allegria, ktorá nie len Čechom predáva zážitky, založila ešte pri štúdiu žurnalistiky v roku 2005. Pôvodne chcela rozbehnúť biznis v oblasti sprostredkovania darčekov, nakoniec sa však rozhodla inak.
Štvrtok
27.09.2012
Každé podnikanie, úspech každej firmy závisí na ľuďoch. Preto je treba dať veľký pozor na dobrý výber tých správnych spolupracovníkov, hovorí Linda Vavříková, zakladateľka prvej firmy na zážitky v Českej republike Allegria.
 

Podnikať ste začala ako študentka vysokej školy. Čo vás k tomu priviedlo? Chcela ste vždy podnikať?

Podnikanie mi bolo blízke od malička. Podnikala už aj moja babička, ktorá vlastnila obchod s módou a následne sa do prevádzkovania vlastného obchodu pustila aj moja maminka. Vždy som vedela, že aj ja pôjdem touto cestou. Som tvrdohlavý baran, ktorý sa rád vrhá do niečoho nového, za čo si sám nesie zodpovednosť a podnikanie mi práve toto umožňuje.

 

Ako ste prišla na nápad predávať ľudom niečo tak nehmotné ako sú zážitky?

Kým som dospela priamo k tomuto nápadu, trvalo to dáky čas. Viac-menej, keď som premýšľala nad tým, ktorá oblasť podnikania bude pre mňa najvhodnejšia napadli ma darčeky. Pôvodne sme o rozbehnutí firmy premýšľali spoločne s kamarátkou, ktorá do toho nakoniec nešla. Nápad som teda mala, ale postupom času som si uvedomila, že obchod s darčekmi to znamená tiež zaistiť si sklady, vyriešiť problém s logistikou a podobne. V tej dobe som pracovala vo firme zaoberajúcej sa logistikou, na základe čoho mi došlo, že to bude veľmi zložité. Postupom času ma teda napadlo, že by som sa mohla zamerať na predaj nehmotných darčekov. Vedela som, že v zahraničí sa takémuto podnikaniu veľmi darí, a to už zhruba od roku 1989. Hovorila som si, že keď táto myšlienka funguje vo svete, nie je dôvod, aby tomu tak nemohlo byť aj u nás. Následne sme objavili, že existuje medzinárodná aliancia zážitkových firiem, ktorej členom sme sa stali a zastupujeme v nej Českú republiku aj Slovensko.

 

Aká bola cesta od prvej myšlienky k dnešnej podobe fungovania vašej firmy? Išlo vždy o rodinný podnik, ako je to dnes?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že v prípade firmy Allegria ide o rodinný biznis, keď tam pracujem ja aj môj manžel, ale nie je to tak. Od roku 2009 máme investora, ktorým je spoločnosť Media Bohemia. Ide o skupinu vlastniacu regionálne rádia a internetové servery.

Celý rozhovor nájdete v magazíne Vlastní firma FRANCHISING 3/2012.