Stvorení pre franšízing

Ideálni franšízanti
Ideálni franšízanti / Túžba a vôľa podnikať, ako aj finančná stabilita kandidátov sú dôležité, ale bez určitého podnikateľského "talentu" a obchodných zručností sa franšízanti nezaobídu. Aj to berú franšízori v úvahu pri výbere.
Pondelok
06.06.2022
V momente, keď franšízor hľadá ideálneho uchádzača o licenciu, zameriava sa u kandidáta na konkrétny profil. Rozhoduje sa podľa ich vlastností a schopností.
 

Obstaranie franšízovej licencie je ideálne pre ľudí, ktorí uvažujú o vlastnom podnikaní, ale chceli by vstúpiť do podnikania s oveľa menším rizikom. Namiesto budovania svojho podnikania od nuly sa rozhodnú kúpiť „recept na úspech“ a stať sa franšízantmi, ktorí získajú osvedčenú značku a môžu profitovať z obchodných skúseností franšízora.

Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo sú franšízori opatrní a nároční pri výbere svojich budúcich partnerov. Túžba podnikať, vôľa rozvíjať podnikanie a tiež finančná stabilita žiadateľov sú určite dôležité, ale bez určitého podnikateľského "talentu" a obchodných zručností franšízantov poskytovatelia licencií ani neuvažujú o spolupráci. Z praxe vieme, že skúsenosti a pracovná história franšízanta sú veľmi často rozhodujúce pri rozhodovaní franšízorov. Nie sú to však kritériá.

Bez ohľadu na to, o aký franšízový koncept ide, cieľom franšízora je nájsť ideálneho franšízanta – hoci takmer všetci súhlasia s tým, že ideálny kandidát neexistuje. Pri výbere sa teda poskytovateľ licencie zameriava na niekoľko špecifických charakteristík. Najčastejšie ide o predajné zručnosti, schopnosť riadiť tím zamestnancov, finančnú gramotnosť a potenciál implementovať a monitorovať dodržiavanie noriem franšízového konceptu. Hoci tieto zručnosti môžu byť rozvinuté v rôznych profesiách, existujú také, ktoré vynikajú a franšízori radi vidia ich zástupcov vo svojej sieti.

Obchodníci/predajcovia

Či si to uvedomujú alebo nie, väčšina predajcov sa správa, ako keby boli vlastníkmi podnikov. Preto sa často môže zdať, že obzvlášť dobrí obchodníci predávajú nielen produkty alebo služby, ale aj určitý obraz o sebe. Predajcovia veľmi dobre poznajú silu dobrej značky. Výhodou je, že sa nevzdávajú, keď sa objavia komplikácie. Sú zvyknutí podávať výkony, aj v období keď sa nedarí. Predajcovia, zvyknutí na výkyvy príjmov a skutočnosť, že "jeden deň sa môže dariť a druhý nie", sa riadia predovšetkým skutočnosťou, že konečný úspech závisí od ich aktivity.

Manažéri

Je pravda, že existuje veľa franšízových konceptov, ktoré nemusia byť riadené vrcholovými manažérmi, aby podnikanie fungovalo hladko, ale na druhej strane neexistuje žiadny podnik, ktorý by fungoval sám. Každá firma potrebuje dobrý tím. A tí, ktorí v minulosti nemali možnosť zostaviť tím, najať pracovníkov a pracovať s nimi, čoskoro pochopia, že je to jedna z najnáročnejších úloh. Vytváranie pracovných inzerátov, kontrola prichádzajúcich životopisov, výber kandidátov, pohovory, kontrola ich schopností a následné školenie a riadenie zamestnancov patria medzi kľúčové povinnosti majiteľov franšízových pobočiek.

Ľudia, ktorí majú manažérske zručnosti a skúsenosti v tejto oblasti, budú mať určite menej problémov, keď sa rozhodnú vstúpiť do podnikania a kúpiť franšízu. Pre ľudí zvyknutých na rôzne vlastnosti a profily pracovníkov, bude jednoduchšie riadiť vzťahy, plánovať povinnosti, ale aj preberať prácu a meniť zamestnancov v momente, keď si to vyžiada situácia.  Jednoducho vytvoria hierarchiu medzi zamestnancami, ale tiež vedia, ako rozpoznať a odmeniť talent a tvrdú prácu zamestnancov. Tieto zručnosti sú obzvlášť dôležité pre kandidátov, ktorí majú ambíciu prevádzkovať viac ako jednu franšízovú pobočku, t. j. potenciálnych príjemcov master-franšízy.

Účtovníci

Pre účtovníkov platí, že sú to dobre organizovaní a dôkladní ľudia, ktorí rozumejú takmer každému aspektu podnikania. Napriek tomu, že franšízové podniky ponúkajú riešenia väčšiny problémov, ktoré môžu vzniknúť v každodennom podnikaní, účtovníci sú tiež veľmi kvalifikovaní pri riešení komplikácií, a to aj prostredníctvom hľadania inovatívnych riešení. Ich najväčšou výhodou je najmä schopnosť spravovať financie a nie je potrebné zdôrazňovať, že účtovníci majú riadenie plne vo svojich rukách a v poriadku.

Športovci

Keď sa rozhodnú naplno sa venovať práci, profesionálni športovci sú v skutočnosti ideálnymi franšízantmi. Z niekoľkých dôvodov. Sú súťaživí, túžia po úspechu a veľmi dobre vedia, koľko práce a úsilia je potrebných na dosiahnutie dobrého výsledku. Často sa im podarí dosiahnuť ciele, ktoré si stanovili. Jednou z ich najcennejších silných stránok je, že hrajú podľa pravidiel, čo je viac ako vhodné pre franšízový podnik.

Zvyčajne sa stáva, že športovci rozbehnú svoje vlastné podnikanie na konci svojej profesionálnej kariéry. Často si vyberajú formu investície, ktorá nevyžaduje ich nadmerné zapojenie. Medzi športovcami môžu dobrých obchodných partneriov nájsť tie franšízové koncepty, ktoré umožňujú majiteľovi firmy podieľať sa na podnikaní len čiastočne.

Majitelia malých podnikov

Väčšina drobných živnostníkov uvádza ako hlavný dôvod pre začatie podnikania túžbu byť vlastnými pánmi - riadiť svoj čas a budovať spoločnosť podľa vlastných štandardov. Na druhej strane však pripúšťajú, že začať budovať a rozvíjať podnikanie "od nuly" je mimoriadne náročná úloha. Tí, ktorí vedia, ako funguje franšízové podnikanie, dokonca hovoria, že ak by začínali dnes, tiež by zvážili kúpu franšízovej licencie.

Avšak práve preto, že si vyskúšali podnikanie a majú nejaké obchodné skúsenosti, majitelia malých podnikov sú veľmi vyhľadávanými kandidátmi na franšízantov. Okrem vybudovanej zákazníckej základne a profesionálnych kontaktov už vedia, čo to znamená "podnikať" - od právnych a finančných záležitostí až po marketing.

Bez ohľadu na to, čo bolo povedané, to neznamená, že kandidáti, ktorí pochádzajú z iných oblastí, by nemali premýšľať o kúpe franšízy. Avšak, kto má skúsenosti aspoň s jednou z týchto profesií a hľadá riešenie na začatie vlastného podnikania, by sa určite mal pozrieť na to, aké možnosti mu franšízový trh dáva.


Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

Nabídka půjček do všech vážných České republiky. Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte...

115 komentár(e)
posledný 28.06.2022
Koľko a prečo toľko?

Nabídka půjček do všech vážných České republiky. Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte...

115 komentár(e)
posledný 28.06.2022
Koľko a prečo toľko?

Nabídka půjček do všech vážných České republiky. Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte...

115 komentár(e)
posledný 28.06.2022
Koľko a prečo toľko?

Nabídka půjček do všech vážných České republiky. Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte...

115 komentár(e)
posledný 28.06.2022
Koľko a prečo toľko?

Nabídka půjček do všech vážných České republiky. Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte...

115 komentár(e)
posledný 28.06.2022
Koľko a prečo toľko?

Nabídka půjček do všech vážných České republiky. Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte...

115 komentár(e)
posledný 28.06.2022
Koľko a prečo toľko?

Nabídka půjček do všech vážných České republiky. Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte...

115 komentár(e)
posledný 28.06.2022
Koľko a prečo toľko?

Nabídka půjček do všech vážných České republiky. Dobré ráno madam a pane, Máte finanční problémy? Myslíte si, že získáte rychlý a snadný kredit? Nebojte...

115 komentár(e)
posledný 28.06.2022