Učenie, zábava aj podnikanie

Miesto pre podnikanie / Franšízant Edukido môže pôsobiť v mestách s minimálne 20 tisíc obyvateľmi. Prax však ukazuje, že kurzy fungujú tiež v menších oblastiach. Najväčšie územie, na ktorom môže franšízant pôsobiť, by malo mať podľa vedenia konceptu až 140 tisíc obyvateľov.
Utorok
06.10.2020
Stavebnice LEGO neprinášajú deťom iba radosť z hry. Môžu byť aj zdrojom nových vedomostí. Vsádza na to franšíza Edukido.
 

Škola hrou je podľa skúseností pedagógov tým najefektívnejším spôsobom vzdelávania. Franšízových konceptov, ktoré sa práve na učenie detí zábavnou formou špecializujú, u nás funguje niekoľko. A ďalšie o vstupe na náš trh vážne uvažujú. Jedným z nich je aj pôvodom poľská vzdelávacia sieť Edukido. Zameriava sa na organizáciu a vedenie kurzov pre deti od 3 do 12 rokov.

Franšízanti Edukido, ktorých je na domácom trhu viac ako 60, organizujú kurzy v škôlkach a školách, prípadne aj na akciách ako sú oslavy narodenín. Učebné osnovy, ktoré sú do lekcií implementované, vždy vychádzajú zo školských osnov platných na danom trhu. Kurzy Edukido  je možné chápať ako rozšírenie školského vzdelávania. To všetko s dôrazom na tímovú prácu.

Svoje miesto na trhu si chce Edukido vydobyť aj u nás. Podnikateľom, čo chcú pôsobiť v oblasti vzdelávania ponúka možnosť stať sa master-franšízovým partnerom, teda tým, kto bude zodpovedný za rozvoj tohto konceptu v celej republike. Príležitosť je tu však aj pre tých, čo si na takto veľkú úlohu netrúfnu. Je totiž možné obstarať si iba jednu franšízovú licenciu na dopredu dohodnutom exkluzívnom území s tým, že franšízant, bude mať v budúcnosti možnosť sa v prípade záujmu uchádzať o master-franšízovú licenciu. Nebude už vstupovať do neznámeho podnikania, ale bude vedieť, ako funguje.

Bližšie informácie však môže získať oveľa skôr. Zástupcovia Edukido sa predstavia na blížiacom sa varšavskom franšízovom veľtrhu, ktorý sa uskutoční od štvrtka 15. do soboty 17. októbra v Paláci kultúry a vedy. „Veľmi sa tešíme na záujemcov o licencie zo Slovenska. Vďaka varšavskému veľtrhu máme skvelú príležitosť potenciálnych franšízantov zoznámiť s celým naším konceptom a odpovedať im na otázky, ktoré ich v súvislosti s ním napadajú,“ hovorí Joanna Małek, Key Account Manager spoločnosti Edukido.    


Náklady na podnikanie / Investícia pre individuálneho franšízanta je tvorená troma časťami. Prvá z nich je vstupný poplatok, ktorý sa líši v závislosti na veľkosti územia, pre ktoré získa franšízant exkluzivitu. Nutnou investíciou je tiež zakúpenie stavebnice LEGO, ktorá je hlavnou pomôckou pri vzdelávaní detí vo veku 3 až 12 rokov. Ďalším poplatkom, ktorý na neho čaká, je poplatok za marketingové materiály.

Populárne na fóre

Od škôlky k maturite

To je dobrá správa od LendingTree inc, ponúkame všetky typy pôžičiek na uspokojenie vašich želaných túžob. Či už ide o pôžičku na začatie nového podnikania,...

1 komentár(e)
posledný 23.11.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021