Záujem o franšízy z Česka aj zahraničia

Podnikateľská príležitosť / Investícia do vybudovania a otvorenia Papilonie vyjde záujemcu o franšízu 235 až 275 tisíc eur v závislosti na objekte, v ktorom sa bude nachádzať. S návratnosťou franšízanti môžu počítať v priebehu troch až štyroch rokov.
Pondelok
08.06.2020
„Záujem zo strany investorov prekročil naše očakávania. Franšízanti už stavajú motýlie domy Papilonia v Brne a na Lipne," prezradzuje Zbyněk Černý, zakladateľ konceptu Papilonia.
 

Ako sa súčasná situácia a opatrenia prejavili vo fungovaní Papilonie? Iste, mali ste zatvorené, ale predpokladám, že starostlivosť o motýli dom nebola prerušená.
Motýli dom je živý ekosystém a ten samozrejme vyžaduje každodennú starostlivosť bez ohľadu na uzatvorenie prevádzky. Čo sa týka rutinných každodenných úkonov, pre nás sa prakticky nič nezmenilo. Motýle dostávali potravu, udržovali sme stálu teplotu aj vzdušnú vlhkosť, letovú zónu sme čistili, polievali rastliny atď.

Je možné už teraz odhadnúť, ako dopadne tento rok z Vášho pohľadu?
To je veľmi ťažká otázka. Do začiatku vládnych reštriktívnych opatrení sme pozorovali značný medziročný nárast návštevnosti. Ako sa však situácia bude vyvíjať po opätovnom otvorení, to záleží na mnohých premenných, ktorých hodnotu nepoznáme. Každopádne poslednú dobou dostávame veľa dotazov ohľadom termínu otvorenia. To naznačuje, že záujem o náš produkt by aj v tejto dobe mohol zostať na vysokej úrovni.

Českú republiku čaká tento rok isto úbytok zahraničných turistov. Je podľa Vás možné, aby ich nahradili domáci obyvatelia? Aký je vlastne pomer návštevníkov Vašich motýlích domov?
Aj keď je Papilonia Praha umiestená v centre mesta, Česi vždy tvorili minimálne 50 % návštevníkov. Nikdy sme teda neboli atrakciou zameranou výhradne na zahraničných turistov. Ak ľudia budú ochotní venovať sa voľnočasovým aktivitám a zafungujú plánované opatrenia na oživenie tuzemskej turistiky, i pri absencii zahraničnej klientely bude prevádzka motýlieho domu rentabilná.

Potenciálnym franšízantom ponúkate know-how na vybudovanie a prevádzkovanie motýlích domov. Ako to vyzerá so záujmom o licencie?
Záujem zo strany investorov prekročil naše očakávania. Doslova v horizonte týždňov od zverejnenia našej ponuky sa nám podarilo obsadiť lokality v ČR, o ktoré sme mali primárny záujem. A nešlo iba o šťastie – veď o mesto Brno prejavilo záujem päť vážnych záujemcov, ohľadnom Lipna nás kontaktovali minimálne traja.

Ako je to s ďalšou expanziou? Sú nejaké ďalšie miesta, ktoré sa do budúcnosti rysujú?
Sami prevádzkujeme dva motýlie domy, a to v Karlových Varoch a v Prahe. Franšízanti už stavajú motýlie domy Papilonia v Brne a na Lipne, pričom prevádzku by mali zahájiť v júli, resp. v auguste. Domnievame sa, že priestor aj tržní kapacita v Českej republike umožňuje ešte jednu realizáciu. Avšak iba v prípade, že investor nájde atraktívne miesto v dostatočnej vzdialenosti od už obsadených lokalít.

Evidujete záujem o licencie aj zo zahraničia?
Áno, oslovujú nás aj investori zo zahraničia. Pred koronavírusovou krízou bola veľmi blízko výstavba motýlích domov Papilonia v Abu Dhabí a v Nemecku. Tieto jednania boli už vo finálnej fáze príprav vrátane vybraných nehnuteľností pre výstavbu. Záujem prejavili aj investori z Chorvátska, Rakúska, Poľska či zo Slovenska. Bohužiaľ, pandémia koronavírusu zatiaľ našu expanziu do zahraničia zastavila. Pevne však veríme, že hneď ako reštriktívne opatrenia vo svete pominú,  unikátny koncept motýlích domov Papilonia opäť ukáže svoju atraktivitu pre prípadných záujemcov o spoluprácu.


Recept na podnikanie / „Podpisom franšízovej zmluvy franšízant získa know-how potrebné na vybudovanie motýlieho domu a jeho bezproblémové fungovanie. Spoľahnúť sa môže tiež na zaistene dodávok kukiel motýľov, vrátane vybavenia colných a ďalších potrebných náležitostí," dodáva zakladateľ Papilonie Zbyněk Černý.

Populárne na fóre

Úspech aj na malom mieste

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Rozšírili sme aktivity pobočiek

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Práčovňa ako bezpečný podnik

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Podnikanie s motýľmi

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021