Jednoduchší štart / Majiteľ značky franšízantom odporúča, aby svoje podnikanie v rámci tejto franšízovej siete zahájili vedením kurzov v školách. V takom prípade ich totiž nečaká veľká investícia. Stačí im mať financie na zakúpenie licencie a tiež stavebnice Lego, ktoré sú nevyhnutné pre vedenie kurzov.
Piatok
13.12.2019
Vzdelávacia franšíza Edukido chce zrýchliť expanziu. Záujemcom umožňuje získať licenciu aj na jednu exkluzívnu oblasť, a to od 20 tisíc obyvateľov.
 

Pôvodne vedenie tohto poľského franšízového konceptu hľadalo v tuzemsku iba master-franšízového partnera, ktorý by mal na starosť rozšírenie siete Edukido na celom našom území. Záujem zo strany potenciálnych franšízantov o otvorenie jednotlivých pobočiek ho však inšpiroval ku zmene stratégie. Ponúka teda tiež možnosť kúpy jednej licencie pre vybranú exkluzívnu oblasť s tým, že franšízant, bude mať v budúcnosti možnosť sa v prípade záujmu uchádzať o master-franšízovú licenciu. Výhodou je fakt, že už bude vedieť ako podnikanie funguje.

Investícia pre individuálneho franšízanta je tvorená troma hodnotami. Prvá z nich je vstupný poplatok, ktorý sa líši v závislosti na veľkosti územia, pre ktorú franšízant získa exkluzivitu. Začína na 700 eurách za lokalitu s cca 20 tisícmi obyvateľmi, za licenciu na pôsobenie v oblasti so 120 tisícmi obyvateľov franšízant zaplatí 4200 eur. Nutnou investíciou je tiež zakúpenie stavebnice LEGO, ktorá je hlavnou pomôckou pri vzdelávaní detí vo veku 3 až 12 rokov. Franšízant za ne zaplatí 3000 eur. Ďalším poplatkom, ktorý na neho čaká, je poplatok za marketingové materiály vo výške 350 eur.

Samozrejme, ide o jednu z možností. Stále platí, že je k dispozícii aj master-licencia Edukido, ktorá jej držiteľovi prináša väčšie zisky. Zarába totiž na vlastnej činnosti, aj na poplatkoch od franšízantov. Podiel master-franšízanta na poplatkoch od jednotlivých franšízových partnerov je 75 %. S tým však súvisia aj vyššie náklady, ktoré čakajú na záujemcu o tento typ licencie. Nutné je investovať do LEGO aj marketingových materiálov, teda 3350 eur. Zaistiť musí tiež preklad všetkých materiálov z angličtiny alebo poľštiny a akvizíciu jednotlivých franšízantov. Vstupný poplatok činí 25 tisíc eur.

Aké vlastnosti by mali mať franšízanti Edukido? V prípade master-franšízanta vedenie hľadá  záujemcu s dostatočným kapitálom a dobrou znalostí miestneho trhu. Samozrejmosťou by mali byť obchodné a manažérske schopnosti, skúsenosti v oblasti predaja a marketingu, znalosť angličtiny a dobré komunikačné schopnosti. Manažérske schopnosti sú potrebné aj u kandidáta na klasického franšízanta. U neho je tiež výhodou, ale v žiadnom prípade nie podmienkou, ak má za sebou skúsenosti s prácou s deťmi a komunikáciou s rodičmi.


Rozhodnutie franšízanta / Poskytovateľ franšízovej licencie neurčuje svojim franšízantom ceny kurzov, prekladá im však výpočty ukazujúce návratnosť ich investície. Konečná cena odráža nielen náklady spojené s výučbou, ale tiež ceny podobných služieb v regióne. Na domácom poľskom trhu sa Edukido za posledný rok rozrástlo z 27 franšíz na súčasných 36.

Populárne na fóre