Franšízy hotelierov

Podiel franšíz hotelových reťazcov (modrý)
Podiel franšíz hotelových reťazcov (modrý) / Poskytovatelia licencií inkasujú od franšízantov pravidelné mesačné licenčné poplatky. Predstavujú hlavný zdroj ich príjmov. Výška týchto poplatkov sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí od 3 do 5 % z príjmov z izieb.
Pondelok
18.11.2019
Najväčšie európske hotelové siete stále častejšie využívajú na rozvoj franšízing. Zameriavajú sa na lokálnych partnerov, ich široký okruh kontaktov a znalosť prostredia.
 

Pred 10 rokmi sa podľa štúdie spoločnosti HVS Consulting Company prostredníctvom franšízových licencií rozvíjala asi tretina hotelových reťazcov v Európe. Dnes tento podiel presahuje 40 %. Podľa autorov štúdie „Hotelový franšízing v Európe 2019“ je pozoruhodný rast, ale stále je tu veľa hotelových značiek, ktoré nevyužívajú svoj tržný potenciál. A to najmä ak porovnávame so situáciou v Spojených štátoch amerických, kde sa franšízovo rozvíja stabilne viac ako 70 % hotelových značiek.

„Aj keď je franšízing v Európe v porovnaní s USA ešte v oblasti hotelierstva menej rozšírený, jeho vzrastajúca popularita je očividná. Jednak ako efektívny spôsob na rozšírenie hotelových reťazcov, ale tiež ako atraktívny model, ktorý umožňuje majiteľom získať väčšiu kontrolu nad ich riadením,“ hovorí Senior Associate spoločnosti HVS Consulting Company Stephen Collins s tým, že franšízing je pre hotely užitočný najmä v momente, keď sa rozhodnú vstúpiť na nový trh. Môžu sa vďaka nemu  oprieť o svoje skúsenosti s rozširovaním portfólia, ale tiež o skúsenosti miestnych partnerov, ktorí vďaka franšízovej licencii prevezmú správu hotel. Majú často už silnú sieť obchodných vzťahov napríklad s cestovnými agentúrami, či ďalšími subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu.

Legislatíva ako brzda

V súčasnosti v tomto odbore platí, že zatiaľ čo hotelové reťazce sa stále zdráhajú vzdať sa predajom licencií kontroly nad svojimi luxusnými značkami, ktoré berú ako svoje vlajkové lode, v segmente stredne veľkých hotelov a ubytovacích zariadení je franšízing často preferovaným spôsobom expanzie. Môže to súvisieť tiež s tým, že aj pre známu a zavedenú značku hotelov je vstup do franšízového rozvoja často veľkou výzvou. Obzvlášť na európskom trhu, ktorý sa, na rozdiel od USA, skladá z rozdielnych krajín s odlišnou legislatívou.

Práve nejednotnosť právnych predpisov a ošetrenie franšízového spôsobu rozvoja môže spôsobiť pomalší rozvoj v tejto oblasti. Niektoré krajiny, ako je Belgicko, Francúzsko a Taliansko, majú iné franšízové ​​zákony, ktoré jasne stanovia, čo by mala obsahovať franšízová zmluva, zatiaľ čo  v iných krajinách, medzi ktoré patrí aj Slovensko, neexistuje žiadna špeciálna regulácia a preto je regulácia upravená občianskym zákonníkom alebo vychádza z príkladov praxe.

Viditeľný rast

A aké výhody franšízing prináša vedeniu hotelových reťazcov? Sú to finančné zdroje z predaja licencií.  Vďaka nim môžu majitelia a riaditelia sietí rýchlo a jednoducho reagovať na vysoké tempo technologických zmien, oveľa rýchlejšie ako nezávislí hotelieri. Majú zdroje aj na to, aby mohli posielať svojich odborníkov na najrôznejšie oblasti ako je marketing, riadenie, IT alebo financie do ktorejkoľvek časti Európy. „V posledných rokoch viedla konsolidácia a akvizícia hotelových reťazcov k tomu, čo vidíme dnes, teda že počet hotelových značiek vo franšízovom svete rastie. Tento trend je viditeľný najmä pri analýze portfólií slávnych reťazcov. S najväčšou pravdepodobnosťou bude pokračovať, s cieľom získať čo najväčší podiel na trhu a udržať si vedúce postavenie, pretože najväčšie reťazce sa budú naďalej rozširovať prostredníctvom franšízy," vysvetľuje spoluautorka štúdie Sophie Perretová.

Aby sme boli konkrétni, môžeme spomenúť, že napríklad podiel franšízových jednotiek v skupine hotelov Accor sa za posledných 5 rokov zvýšil z 37 na 48 %. V prípade hotelov skupiny Hilton bol nárast ešte viditeľnejší, o 19 percentuálnych bodov, z 32 na 51 %.