Od škôlky po strednú školu s franšízou

Podnikatelia aj pedagógovia / Šancu stať sa franšízovými partnermi tohto konceptu a začať podnikať v perspektívnom odbore majú aj záujemcovia z Česka a Slovenska. V oboch týchto krajinách Maple Bear hľadá master-franšízantov, ktorí by sa postarali o rozvoj konceptu na celom ich území, a tiež jednotlivých franšízantov, ktorí by zahájili prevádzku jednotlivých škôl a škôlok
Pondelok
28.10.2019
Kanadský systém Maple Bear je jednou z najväčších vzdelávacích franšíz na svete. Čo ponúka a kto by bol ideálnym partnerom na Slovensku, vysvetľuje Yann Bidan, generálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu.
 

Maple Bear vstupuje do regiónu strednej a východnej Európy. Čím sa podľa Vás situácia vzdelávania v krajinách tohto regiónu líši od Kanady? 
Vzdelávacie systémy vo väčšine priemyselných spoločností, vrátane krajín tohto regiónu, sa historicky zamerali na priame učenie o faktoch a metódach. Tento model poskytovania informácií sa však podstatne zmenil v dôsledku nových technológií, ktoré umožňujú bezprecedentný prístup ku znalostiam a informáciám. V tejto súvislosti už úloha vzdelávacích systémov nespočíva v odovzdávaní informácií, ale sú skôr sprostredkovatelia základných kompetencií učenia, študentov napr. motivujú ku kritickému mysleniu.

Výzvy 21. storočia totiž vytvárajú nové požiadavky na spoločnosť, a teda aj na vzdelávacie systémy, ktorých úlohou je  vzdelávať generáciu, ktorá čelí neobvyklej rýchlosti sociálnych, environmentálnych, ekonomických a technologických zmien. Kanada je priekopníkom medzi krajinami, ktoré prispôsobujú svoj vzdelávací systém konceptu  21. storočia. Od roku 1994 uplatňuje štát metodiku plne zameranú na učenie kľúčových schopností pre budúci úspech. Cieľom je rozvíjať sociálne aktívnych ľudí, vodcov udržateľnej spoločnosti, ktorí sa dokážu efektívne prispôsobiť rýchlym zmenám. Dôraz na vzdelávanie sa presúva z odovzdávania faktov, ktoré môžu rýchlo zastarať, na model zameraný na rozvoj sociálnych, tzv. „mäkkých“ schopností.
 

Prečo je vzdelávací systém Maple Bear tak špecifický?
Maple Bear používa kanadskú metodológiu. Je založený na objavovaní, experimentovaní a riešení problémov. Na základe týchto princípov sú tradičné vyučovacie metódy nahradené provokačným vzdelávaním, ktoré povzbudzuje študentov, aby preskúmavali svoje okolie, aby našli odpovede na otázky, ktoré sú relevantné pre ich každodenný život. Maple Bear kultivuje vzdelávacie prostredie, ktoré podporuje študentov, aby robili chyby. Keď sa študenti neboja robiť chyby a vedia, že sú súčasťou procesu učenia, je oveľa  pravdepodobnejšie, že získajú sebavedomie a rozvinú odolné rastové myslenie. Naším hlavným cieľom je pripraviť študentov tak, aby vedeli správne komunikovať a zlepšovať meniaci sa svet, ktorý majú okolo seba. Chceme, aby naši študenti boli schopní nasledovať najnovší technologický vývoj, byť aktívnymi členmi a lídrami vo svojich komunitách a podieľať sa na stále viac prepojenom svete, ktorý má menej hraníc a čelí výzvam, ako je imigrácia, globálne otepľovanie, nové požiadavky pracovného trhu. V učebných osnovách Maple Bear kladieme dôraz nielen na globálne občianstvo, ale hlavne na aktívne miestne občianstvo.

Na rozdiel od obvyklej praxe medzinárodných škôl rozširujúcich sa prostredníctvom licencií, Maple Bear nezavádza iba vlastnú metodiku, ale kombinuje ju s miestnymi pravidlami a osnovami. Ako to konkrétne vyzerá?
Maple Bear školy sú miestne školy, nie medzinárodné. Sú registrované ako miestne školy v súlade s miestnymi vzdelávacími predpismi a ponúkajú okrem kanadského programu a kanadských metodík výučby tiež formulované miestne vzdelávacie programy. Pri vstupe do novej krajiny robíme porovnanie výsledkov požadovaných ministerstvom školstva a učebných osnov Maple Bear. Dbáme na to, aby naše osnovy rešpektovali miestne požiadavky na výsledky. Obvykle sa nám darí ich dokonca prekonávať. To, čím sa školy Maple Bear od tých čisto miestnych budú líšiť, je spôsob, akým učíme. Aby sme to zhrnuli, berieme to najlepšie z Kanady aj z miestnej krajiny a kombinujeme to. Rozvíjame miestne deti s globálnym občianskym myslením! A čo sa týka jazykov, kombinujeme pri štúdiu vždy materinský jazyk študentov s angličtinou.

Dvojjazyčný vzdelávací program ste už vyskúšali v rôznych prostrediach a krajinách po celom svete. Aké sú podľa Vás výhody, prečo je tak prospešný?

Kanada je od samotného začiatku krajinou s dvoma úradnými jazyky. Dvojjazyčnosť máme v našej DNA. Máme skúsenosti s výučbou angličtiny vďaka našim dvom „domácim“ jazykom. Ruka v ruke s metodikou výučby je Kanada svetovým lídrom v bilingvánom vzdelávaní. Výskumy dokazujú, že čím skôr sú deti vystavené druhému jazyku, tým lepší začiatok života budú mať. Dvojjazyčnosť je však výhodou, ktorá presahuje umenie hovoriť dvoma cudzími jazykmi. Zlepšuje rôzne mentálne funkcie a zvyšuje sociálne schopnosti. Podľa nedávnych výskumov majú dvojjazyčné deti väčšiu schopnosť sústrediť sa, zapojiť sa do viacerých úloh, socializovať sa, prispôsobiť sa zmenám a riešiť problémy. Spomaľuje tiež napríklad niektoré ochorenia, ako je Alzheimerova choroba a demencia, a to až o 5 rokov.

Maple Bear je osvedčený koncept komplexného vzdelávacieho systému, ktorý zahŕňa materské školy,  a tiež základné a stredné. Plánujete ponúkať všetky tieto stupne vzdelávania aj v krajinách, do ktorých plánujete vstúpiť?
Maple Bear vyvinul vzdelávací program pre deti od 6 týždňov až po absolventov stredných škôl vo veku 18 rokov. Obvykle v našich školách po celom svete naši partneri začínajú na predškolskej úrovni a potom pokračujú so základnou školou. Je na rozhodnutí vlastníka školy, akú úroveň vzdelávania by vo svojej krajine chcel ponúkať, ale naša rada je začať predškolskou a potom pokračovať v raste na základnú školu.

Vedenie Maple Bear podpísalo dve franšízové zmluvy, a to v Rumunsku a Bulharsku. Kto sú partneri, ktorí vaše pobočky v týchto krajinách otvoria?
Náš proces je nastavený tak, že nám umožňuje partnerov si vyberať. Naši franšízanti v Rumunsku a Bulharsku majú obaja veľmi podobný profil – majú nadšenie pre deti a ich vzdelávanie.  Majú už predškolské vzdelávacie centrá a podnikateľské skúsenosti, úspešne fungujú už niekoľko rokov a vybrali si Maple Bear kvôli kanadskej metodológii, dvojjazyčnému vzdelávaniu a podpore a skúsenostiam, ktoré našim franšízantom poskytujeme.

O aké školy ide?
Materská škola v Rumunsku sa nachádza v krásnom meste Sibiu. Na jeseň mala 45 detí, a to juniorov aj predškolákov. Od otvorenia majiteľ získal veľa nových žiadostí o prijatie detí a výbornú spätnú väzbu od rodičov. Maple Bear Sibiu už pracuje na základnej škole, ktorá otvorí dvere na jeseň 2020, v úplne nových priestoroch. Bude sa tu učiť 300 detí od predškolského do základného stupňa. Maple Bear Sofia v Bulharsku sa otvorí na jeseň budúceho roka a bude poskytovať vzdelávanie deťom od predškolského do základného stupňa. Škola tiež plánuje postupný rozvoj na strednú školu.

Ak sa pozrieme na franšízovú spoluprácu, akí sú ideálni franšízanti Maple Bear? Aké požiadavky by mali spĺňať?
Naším partnerom sa môže stať každý, kto je nadšencom vzdelávania a zdieľa naše hodnoty. Záujemcovia o franšízu nepotrebujú žiadne pedagogické skúsenosti, ale skúsenosti  s podnikaním a riadením sú výhodou. Obvykle pozorujeme 3 typy franšízantov, ktorí nás oslovujú. Prvou skupinou sú existujúce súkromné materské školy, v ktorých pedagogickí pracovníci plynulo hovoria anglicky a chcú vyniknúť pred konkurenciou a ponúknuť modernú a uznávanú metodiku. Hlásia sa nám tiež majitelia jazykových škôl, ktorí chcú rozšíriť svoju ponuku a začať otvárať školy. Medzi záujemcov o franšízu patria aj podnikatelia so skúsenosťami z oblasti vzdelávania, alebo aj bez nich, ktorí chcú vstúpiť na trh vzdelávacích služieb s využitím silnej podpory globálnej značky.

Čo franšízanti zo spolupráce s Maple Bear získajú? Prečo by sa mali rozhodnúť práve pre váš koncept?

Hneď ako s nami franšízant podpíše zmluvu, získa neustálu podporu veľkej siete odborníkov v oblasti vzdelávania, ktorí pracujú v 19 krajinách s viac ako 400 školami. Prvým krokom bude priradenie kanadskej virtuálnej akademickej riaditeľky novej škole, ktorá bude s miestnym akademickým tímom sledovať výkon učiteľov a nasadenie učebných osnov. Druhý krok sa týka školenia. Kvalita učiteľov je silou kanadského vzdelávania. Začína to v programoch vzdelávania učiteľov, ktoré sú veľmi selektívne a čerpajú z najvyšších stredných škôl a pokračujú v celej svojej kariére s programami ďalšieho vzdelávania pre kanadských učiteľov. Máme tím 200 školiteľov po celom svete, ktorí vo franšízových školách realizujú úvodné niekoľkotýždenné školenie, ale nie iba to. V priebehu roka sa minimálne dvakrát vrátia na ďalšie priebežné školenia. O obsahu školení rozhodne Virtuálny akademický riaditeľ a miestny akademický tím na základe potrieb identifikovaných pre učiteľov. Táto podpora nie je niečím, čo uvidíte v obvyklom licenčnom systéme. Každý rok príde kanadský odborník a vyhodnotí školu. Toto nie je kontrola;  pomáha to neustálemu zlepšovaniu školy vo všetkých jej aspektoch. Je dôležité, aby rodičia videli, že sa niekto stará o kvalitu vzdelávania a výkon učiteľov. A na záver bude poskytovaná neustála podpora od začiatku obchodného plánu, plánovania školského projektu, jeho nastavení a prevádzky. Naši partneri budú ťažiť z veľkej podpory celej našej siete, a to nie iba počas zahájenia a implementácie, ale aj v procese náboru, komunikácie a PR aktivít

Aká investícia čaká na franšíztov?
Celkové náklady na počiatočnú investíciu začínajú na 50 tisícoch eur a môžu sa líšiť hlavne v závislosti na budove, krajine a rozsahu projektu. Táto hodnota zahŕňa Franšízový poplatok. V súčasnosti ponúkame 50% zľavu na každého prvého franšízanta, ktorý otvorí prvú školu Maple Bear vo svojej krajine.


Rokmi preverené / Franšíza Maple Bear sa už ukázala ako stabilná obchodná príležitosť v globálnom meradle. "Žiadna z našich škôl na globálnej úrovni sa nezrútila, nezatvorila alebo neuspela," hovorí Yann Bidan.

Populárne na fóre

Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

FINANCOVANIE z GARTEN JACQUES Dobré ráno všetkým Veľmi pekne ďakujem Bohu za to, že mi vrátil GARTEN JACQUES na moju cestu. Pre všetky svoje finančné potreby alebo...

8 komentár(e)
posledný 26.04.2021