Podnikanie s vôňou čistej bielizne

Bez práce nie je zisk / Záujemcovia o licenciu Quickwash musia byť odhodlaní a mať chuť podnikať a venovať čas a energiu realizácii svojho podnikania. Najviac úsilia si žiada úvodná fáza pred samotným otvorením prevádzky, ale aj potom je potrebné, aby sa franšízant o práčovňu staral a venoval jej určitý, aj keď iba minimálny čas. Samoobslužná práčovňa nie je pasívnym príjmom.
Pondelok
02.09.2019
Po úspechu v susednom Česku, začína sieť samoobslužných práčovní Quickwash obsadzovať aj náš trh. Pobočka by mohla fungovať v každom okresnom meste.
 

Trh samoobslužných práčovní sa v posledných dvoch rokoch pomerne premenil. A to platí aj u nás, stále častejšie môžeme naraziť na čím ďalej tým viac poskytovateľov tejto služby. Podľa majiteľa franšízového konceptu Quickwash Tomáša Drgy práve rozšírenosť tohto typu práčovní zvyšuje záujem koncových zákazníkov o ich využívanie. A to je dôvod, prečo vedenie tejto siete vidí na slovenskom trhu veľký potenciál pre jeho ďalší rozvoj.

V domácom Česku má v súčasnosti táto franšízová sieť 19 pobočiek, z ktorých 16 je v rukách franšízových partnerov. Na začiatku tohto roka mala sieť 21 prevádzok, no vedenie konceptu muselo prevádzku dvoch z nich ukončiť. „Dôvodom bolo nedodržiavanie štandardov našej značkovej práčovne,“ dopĺňa Tomáš Drga. U nás má značka momentálne dve franšízové prevádzky, ktoré zákazníci nájdu v Bratislave. A v pláne má ďalej rásť.

Podľa plánu v Česku má vedenie konceptu namierené do menších miest, ktoré boli doteraz trochu stranou. Cieľom je otvoriť ročne 2 až 3 nové práčovne. „Som presvedčený, že v budúcich niekoľkých rokoch bude mať každé desaťtisícové mesto aspoň jednu samoobslužnú práčovňu. Dokážem si predstaviť, že najskôr to budú mestá s turistickým ruchom alebo v blízkosti nových výrobných tovární,“ približuje plány do budúcnosti Tomáš Drga.

S obsluhou aj bez

Franšíza Quickwash je vhodná pre investorov, aj pre tých, ktorí sa chcú na jej prevádzke aktívne podieľať. Vedenie siete sa tak snaží každú pobočku prispôsobiť držiteľovi franšízovej licencie. Medzi franšízantmi sa nájdu tí, čo chcú mať samoobslužnú práčovňu ako doplnkový biznis a nechcú mu venovať veľa času. Na druhej strane sa partnermi stávajú tí, pre ktorých bude prevádzka pobočky každodennou činnosťou a sú pripravení jej venovať viac času a energie. „Niektorí franšízanti preferujú plne automatizovanú samoobslužnú prevádzku práčovne, iní sú zasa presvedčení, že viac zákazníkov prilákajú, keď im ponúknu službu obsluhy. Z našej strany majiteľa našich pobočiek netlačíme na tú či onú stranu, ale snažíme sa mu pomôcť vybudovať takú práčovňu, aby sa cítili šťastní a spokojní,“ dodáva Drga.

Úplne v súlade s týmto prístupom k franšízantom je aj situácia ohľadom platieb za fungovanie pod hlavičkou tohto už rokmi prevereného podnikania. Podľa Tomáša Drgy je prevádzka a hospodárenie každej pobočky úplne v rukách jej majiteľa. Franšízant na začiatku spolupráce zaplatí jednorazový poplatok za licenciu vo výške 1500 eur. Za túto investíciu získa pomoc s výberom miesta, posúdenie vhodnosti vybraných priestorov, návrh najvhodnejšej technológie, základný projekt prevádzky, vizualizáciu prevádzky a vnútorné značenie, to znamená inštruktážne a informačné tabule, ktoré vyrobíme a fyzicky v novej prevádzke rozmiestnime. V licenčnom poplatku je zahrnutá aj grafika vonkajšieho firemného štítu a polepov výkladných skríň. Po otvorení pobočky franšízant hradí franšízorovi poplatok určený na podporu údržby a prevádzky korporátnych internetových stránok, tzv. marketingový poplatok, ktorý činí 20 eur. Žiadne ďalšie poplatky či percentá z obratu poskytovateľ licencie nevyberá. Investícia do zariadenia pobočky sa pohybuje od 40 do 80 tisíc eur.


Služby na pranie / „Máme pobočky, ktoré poskytujú čisto službu samoobslužného prania a sušenia a na druhej strane prevádzky, ktoré poskytujú službu drop-off, čo znamená, že zákazníci, ktorým sa nechce alebo nemajú čas čakať, môžu zveriť svoju bielizeň obsluhe, ktorá ho na zákazníkom určenom programu vyperie, vysuší a poskladá, prípadne tiež vyžehlí. Niektoré pobočky ponúkajú tiež službu drobných opráv odevov alebo službu zberne pre chemickú čistiareň,“ hovorí Tomáš Drga, majiteľ konceptu Quickwash.

Populárne na fóre

Úspech aj na malom mieste

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Rozšírili sme aktivity pobočiek

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Práčovňa ako bezpečný podnik

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Podnikanie s motýľmi

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021