Personálne zaistenie / „Počet zamestnancov v jednej pobočke by mal byť prispôsobený veľkosti miesta a mesta, kde sa trampolínový park nachádza. V parku s veľkosťou zhruba 1 000 m2 zamestnávame 10 až 12 ľudí, medzi ktorých patrí manažér centra, recepční, tréneri a animátori,“ hovorí majiteľ konceptu Jump Planet Bartosz Śledziński.
Pondelok
01.07.2019
Plánujeme rozšíriť ponuku služieb, franšízanti tak budú môcť osloviť širšiu skupinu zákazníkov, hovorí Bartosz Śledziński majiteľ konceptu Jump Planet.
 

Počuli sme, že upravujete koncept franšízy. Aké zmeny ho čakajú?
Zmení sa toho veľa. Našu ponuku chceme rozšíriť o ďalšie skupiny klientov. Pre dospelých máme v pláne prevádzkovať posilňovne a pre malé deti interaktívne zábavné parky. Naše trampolínové centrá budú doplnené o reštaurácie, stanú sa tak ideálnou možnosťou trávenia voľného času pre celé rodiny. Vďaka týmto zmenám sa naše zariadenia stanú rozsiahlymi parkami, ktoré spájajú vynikajúcu zábavu s fyzickou aktivitou. Budeme prví, kto bude tento koncept implementovať v Európe.

Akú výhodu má Váš koncept oproti konkurencii?
Našou výhodou je hlavne inovatívna a veľmi rozsiahla myšlienka, ktorú práve začíname realizovať. Nikto v Európe neponúka tak širokú a doplňujúcu sa ponuku služieb. Našim cieľom je osloviť čo najširší okruh zákazníkov a poskytnúť im služby na najvyššej úrovni.

Kto sa môže stať franšízantom Jump Planet?
Naším franšízantom sa môže stať každý, kto chce viesť trampolínové centrum alebo investovať kapitál. Nepotrebujeme ani, aby mal vlastnú sálu, naši špecialisti sú schopní mu pomôcť nájsť ten správny objekt. Franšízovým partnerom tiež zaistíme kompletný projekt, vyškolíme zamestnancov a poskytujeme marketingové služby. Našich partnerov tiež podporujeme v každodennom riadení parku. To všetko robí z Jump Planet skvelou voľbou pre každého, kto hľadá nové, inovatívne podnikateľské nápady.

Koľko musí záujemca o licenciu investovať do otvorenia pobočky?
Záujemca o otvorenie parku pod značkou Jump Planet musí počítať s tým, že je nutné investovať 100 až 250 eur za 1 m2 atrakcií. Cena samozrejme zahŕňa zapracovanie dizajnu a tiež výrobu a ich montáž. Ďalšie náklady predstavujú náklady spojené s nákupom alebo prenájmom vhodnej haly. Ceny ovplyvňuje veľa faktorov, ako je stav objektu alebo jeho umiestenie. V prípade nákupných centier je tiež často nutné zaplatiť zálohu. Investície do posilňovne, interaktívneho parku pre deti a reštaurácie sú tiež spojené s ďalšími finančnými nákladmi. Franšízant sa však nemusí obávať, že by tratil. Podľa našich skúseností budúce zisky prevyšujú vynaložené náklady. Zisky často dosahujú 7 tisíc eur mesačne po odpočítaní všetkých nákladov.

Zatiaľ máte pobočky iba v domácom Poľsku. Prezraďte nám, aký záujem je medzi Poliakmi o trampolínové centrá Jump Planet? Nebojíte sa upadajúceho záujmu zo strany zákazníkov?
Poliaci trampolínové parky milujú. Dôkazom toho sú štatistiky z našich pobočiek. To, že sú plne obsadené počas víkendov nás neprekvapuje, ale stále častejšie sa nám stáva, že nemáme voľné kapacity ani počas pracovného týždňa. Skákanie je v súčasnosti veľmi populárnou formou zábavy, a to nie iba deti, ale aj pre dospelých. Našim zákazníkom ponúkame zaujímavý program – akrobaciu alebo fitness. To je dôvod, prečo si myslím, že trampolínové centrá nebudú mať o zákazníkov núdzu. Práve naopak. Dokedy nebude trh nasýtený, počet „skokanov“ porastie. A som presvedčený, že v Českej republike je tento trend rovnaký.


Veľké mestá plné zákazníkov / Na Slovnesku je cieľom značky Jump Planet otvárať trampolínové parky v mestách s viac ako 50 tisícmi obyvateľmi.

Populárne na fóre