Tradície a spolupráca

Jasná vízia / Od každého záujemcu o franšízovú licenciu franšízor chce, aby zaslal svoj životopis, motivačný list a hrubú ekonomickú úvahu, v ktorej predstaví plánovaný obrat, náklady, výnosy, počet zamestnancov, náklady na mzdy.
Štvrtok
02.05.2019
Franšíza Yves Rocher otvorila v Česku a na Slovensku 100 pobočiek. Teraz chce cieliť na menšie mestá.
 

Objektom záujmu pre tento franšízový koncept pôvodom z Francúzska sú mestá s 20 až 30 tisícmi obyvateľov. V nich by mali nájsť miesta pre menšie obchody s veľkosťou do 30 m2. Príležitosť sa však ponúka aj podnikateľom v krajských mestách, kde už pobočky Yves Rocher má, a to na miestach s vysokým pohybom ľudí. „Rásť chceme v Česku i na Slovensku. Na Slovensku vnímam väčší priestor pre rozvoj vzhľadom na kratšiu históriu značky tomto trhu a menší počet obchodov oproti Českej republike,“ prezradzuje Miroslav Kubricht, Managing Director Yves Rocher pre ČR a SR.

Značka záujemcom o franšízovú licenciu ponúka dva typy spolupráce a ako vedenie siete uvádza, oba sú pre franšízantov zaujímavé. Môžu sa buď rozhodnúť pre tzv. viazanú franšízu, alebo čistú. V prípade viazanej franšízy ide o typ spolupráce, kedy je franšízový partner tzv. v podnájme. Nájomcom priestorov jeho obchodu je franšízor. Úvodná investícia vo výške cca 44 až 64 tisíc eur zahŕňa nákup licencie a tovaru nutného na otvorenie. V prípade čistej franšízy má záujemca obvykle k dispozícii vlastné nebytové priestory, prípadne sa mu ponúka vhodný podnájom. K úvodnej investícii v tomto prípade patrí licenčný poplatok, stavebné úpravy, nákup nábytku a tovarov. „Návratnosť vloženej investície sa pohybuje okolo 2 rokov,“ dopĺňa Miroslav Kubricht.

Kozmetických značiek je na trhu veľa a aj iné využívajú na svoj rozvoj franšízing. Čo však hrá do kariet Yves Rocher, že sa jej darí oslovovať záujemcov - potenciálnych franšízantov, čo prispelo až k vybudovaniu siete so 100 obchodmi? Jednou z odpovedí na túto otázku môže byť tradícia a tiež rodinný príbeh, ktorý značka charakterizuje. Svoju úlohu môže hrať tiež spoločenská zodpovednosť, ktorá je známa. Jednou z filozofií firmy Yves Rocher je totiž rešpektovať prírodu a angažovať sa pre ňu, s čím sa v dnešnej dobe stotožňuje stále viac a viac ľudí.


Rokmi overené podnikanie / Prvý obchod otvorila spoločnosť Yves Rocher v roku 1969 na Boulevard Hausmann v Paríži, kde ho môžeme nájsť dodnes. Do Česka vstúpila značka v roku 1991, na slovenský trh v roku 2010.