Podnikanie na krídlach motýľov

Na začiatku aj počas spolupráce / Podpisom franšízovej zmluvy získa franšízant know-how potrebné na vybudovanie motýlieho domu a jeho bezproblémové fungovanie. Spoľahnúť sa môžu tiež na zaistenie dodávok kukiel motýľov, vrátane vybavenia colných a ďalších potrebných náležitostí.
Streda
02.01.2019
Zaujíma vás podnikanie v netradičnom odbore? Zoznámte sa s konceptom Papilonia. Je novinkou v Katalógu franšíz.
 

Sprostredkovať návštevníkom zážitok, za ktorým by inak museli cestovať až do vzdialenej Južnej Ameriky či Ázie. Práve to bol cieľ projektu Papilonia – Motýlí dom, v ktorom celoročne žije 600 exotických motýľov zo všetkých kútov sveta. „Pre štylizáciu interiéru tzv. letové zóny nám bol inšpiráciou chrám Angkor Vat v Kambodži, prítomné motýlie druhy však pochádzajú zo všetkých kútov sveta – napríklad z dažďových pralesov Mexika, Južnej Ameriky, juhovýchodnej Ázie, subsaharskej Afriky či z Austrálie,“ vysvetľuje Zbyněk Černý, zakladateľ Papilonie.

V súčasnosti u nás fungujú dva motýlie domy, a to v Karlových Varoch a Prahe, v priestoroch hračkárstva značky Hamleys. Vďaka franšízovým licenciám ich však môže byť aj viac. Výhodou je, že výber miesta pre Papiloniu nie je nijako obmedzený. Je možné ho celoročne prevádzkovať kdekoľvek v Európe. „Motýlí dom vieme ako jediní na svete postaviť a prevádzkovať pod umelým osvetlením. Vďaka tomu je možné ho  implementovať kamkoľvek a do akéhokoľvek priestoru - od pivnice na pešej zóne v Berlíne až po obchodný dom v Štokholme,“ doplňuje Zbyněk Černý s tým, že dnes už motýlie domy nemusia byť „iba“ tropickou záhradou bez ďalšej pridanej hodnoty. Interiéry je možné ľubovoľne štylizovať.

Motýle lákajú

O tom, že medzi návštevníkmi je o pozorovanie pestrofarebných motýľov z bezprostrednej blízkosti záujem, svedčí aj fakt, že za prvý rok prevádzky ho navštívilo 92,5 tisíc hostí. To tento motýlí dom činí najnavštevovanejšou atrakciou so zvieratami, ktorá bola v ČR otvorená po roku 1989.

Investície do vybudovania a otvorenia Papilonie stojí záujemcu o franšízu medzi 235 - 275 tis. EUR v závislosti na objekte, v ktorom sa bude nachádzať. S návratnosťou môžu franšízanti počítať v priebehu troch až štyroch rokov. Aby bolo možné všetkým motýľom zaručiť pohodlné miesto pre ich liahnutie a tiež pohyb, musí zvolený priestor spĺňať určité kritériá. Veľkosť letovej zóny pre motýle sa musí pohybovať od 100 do 200 m2, podľa skúseností je ideálnym rozmer plochy 150 m2. Počítať je nutné tiež so zázemím pre zamestnancov a záhradníka, priestorom pre technickú miestnosť a recepciu. Ideálne by sa celková plocha pobočky mala pohybovať okolo 200 až 250 m2. Pre tých, čo by mali záujem otvoriť pobočku v niektorom z nákupných centier, Papiloniu je možné umiestiť do priestoru s veľkosťou dvoch kójí v obchodnom centre.

Spoločnosť Motýlí dom, ktorá za konceptom Papilonia stojí, plánuje vybudovať pobočky nie iba na Slovensku, ale tiež v Česku a Poľsku. Zatiaľ čo na Slovensku vidí Zbyněk Černý priestor pre jednu, v Poľsku by ich svoje miesto mohlo nájsť až šesť. Hľadajú franšízových partnerov, ktorí nielen, že budú schopní svoje podnikanie zafinancovať, ale zaviažu sa aj k odberu motýlích kukiel a dodržovaniu štandardov kvality Papilonie.


Motýle na dosah ruky / Prehliadky v motýľom dome Papilonia sú kontaktné, medzi návštevníkmi a motýľmi nie sú žiadne bariéry. Vzhľadom na to, že exotické motýle nemajú vrodený strach z ľudí, nie sú ich prítomnosťou nijako stresovaní. Často sa stáva, že nejaký "lietajúci drahokam" pristane na ramene hosťa, čo návštevu motýlieho domu činí špeciálnym zážitkom.

Populárne na fóre