Trikrát viac
Trikrát viac / Väčšina záujemcov o našu franšízu vie, že s nami majú možnosť začať podnikať tak, aby sa im darilo. Našim partnerom v Českej republike sa investícia vracia po ôsmich až desiatich mesiacoch prevádzky, a okrem toho dostávajú tiež naše vozidlá a zariadenie pre prácu v trikrát väčšej hodnote, ako je vstupný poplatok pri otvorení novej franšízy, hovorí Radek Straka (úplne vľavo).
Pondelok
03.09.2018
Značka EXTRA služby pre domáce práce a údržbu hľadá franšízových partnerov v celej Európe. Pri výbere sme opatrní, hovorí riaditeľ franšízového rozvoja Radek Straka.
 

Máte franšízami pokryté celé územie Českej republiky, ako sa vám celkovo darí na domácom trhu? 
Veľmi dobre. Aj keď EXTRA služby pôvodne tvorili tri odlišné podniky, spolu sú tieto koncepty vysoko kompatibilné, vzájomne prepojené, navzájom sa doplňujú a podporujú. Počet klientov sa napríklad za posledný rok zvýšil o 40 %. Znamená to pre nás, že stále viac ľudí je ochotných zaplatiť za kvalitnú službu.

Podarilo sa nám zaistiť, že sa všetky tri prepojené koncepty navzájom dopĺňajú, naše tri odlišné ponuky služieb sú schopné zaujať blízke a zároveň odlišné trhy. Všetky tri naše koncepty je možné považovať za veľkou pomoc a podporu tých zvyšných dvoch.

Spolu s prepojením EXTRA sťahovania, upratovania a hodinových manželov sa zmenili iste aj podmienky franšízovej spolupráce pod vašou značkou. Ako teda fungujú vaši franšízanti?
V súčasnosti pracujeme na nových pravidlách na ochranu našich franšízových partnerov. Veľa ľudí stále vníma EXTRA služby ako nízkonákladový podnik. Konkrétne hovorím o situácii, kedy zákazník napríklad na poslednú chvíľu zruší objednané služby, bez toho aby za toto správanie niesol akúkoľvek zodpovednosť. Je zrejmé, že niektorí zákazníci doteraz nepochopili, že všetci naši partneri chcú poskytovať kvalitné služby. To znamená, že investujú veľa času a energie, aby uspokojili všetky požiadavky a potreby svojich klientov. 

Keď prímu zákazku, oslovia partnera v sieti, pripravia všetko potrebné vrátane napr. nutného zariadenia, a odložia inú prácu. Ak je zákazka na poslednú chvíľu zrušená, nestratia tak iba zárobok z tejto objednávky, ale platia aj za stratený čas a námahu. Preto je pre nás prinajmenšom žiaduce vyhnúť sa klientom, ktorí sa takto nezodpovedne správajú opakovane. Ochrana v tomto prípade znamená nové definovanie obchodných stratégií a politiky, ktorá ochráni nie iba spotrebiteľa, ale aj našich servisných partnerov. Pracujeme tiež na vytváraní internej databáze, ktorá bude obsahovať informácie o týchto "nespoľahlivých" klientoch. Databáza bude k dispozícii všetkým našim franšízantom.

V čom vidíte najväčšie výhody franšízovej spolupráce s EXTRA službami?
Najmä to, že to nie je nákladný a komplikovaný systém. Väčšina žiadateľov o našu franšízu má šancu zahájiť vlastné podnikanie a získať ziskový podnik. Obdobie investičnej návratnosti sa pohybuje v rozmedzí 8 až 10 mesiacov, nehovoriac o tom, že všetci naši partneri získajú vyskúšané a funkčné nástroje pre podnikanie.

Zahájili ste tiež už prvé kroky potrebné na expanziu do zahraničia. Ako ste ďaleko? 
Práve hľadáme franšízového partnera v Maďarsku či Chorvátsku. Každý týždeň sa hlási až 10 franšízových partnerov, ktorí majú záujem o individuálnu spoluprácu. Sme však pri výbere veľmi opatrní, aby každý náš nový partner mohol primerane reprezentovať celú sieť a jej hodnoty.

Existujú nejaké faktory, ktoré bránia rozšíreniu siete? 
Jediným faktorom, o ktorom vieme, je neznalosť. Klasický prístup je presvedčenie, že služby, ktoré ponúkame, sú zbytočné, pretože tieto práce si každý môže doma zaistiť vlastnými silami. Čo je samozrejme nepochopenie celého konceptu, ktorý ponúka služby na úplne profesionálnej úrovni. Ďalším problémom kopírovania nášho konceptu, bez toho aby títo podnikatelia poznali trh a vedeli o rizikách, ktoré podstupujú. Založia si firmu, ktorá ponúka rovnaké služby ako my, a po troch mesiacoch sa divia a nechápu, že im firma negeneruje žiadny zisk. Z neúspechu často obviňujú aj našu spoločnosť, pretože nie sú schopní si priznať, že chyba je v nich.

V čom ste najviac nápomocní svojim franšízantom?
Každému franšízovému partnerovi poskytneme základný vozový park. Dostávajú tiež všetku dôležitou podporu v oblasti reklamy a marketingu. Propagačné nástroje sú spravidla poskytované zdarma. Sú vždy k dispozícii našim centrálnym zamestnancom, či už ide o predaj alebo správu. Naše oddelenie IT im v prípade potreby poskytuje všetky dôležité informácie a právnu pomoc.

Plánujete v budúcnosti pridať do svojej ponuky nový sektor služieb? 
Prirodzene. Máme vážne plány so zapojením ďalších sektorov služieb do našej ponuky. Dôvodom je rastúci záujem investorov o prevádzkovanie väčších sietí. V dôsledku toho sme nedávno otvorili príležitosť aj pre väčších investorov, či skupiny kapitálových investorov. 


Populárne na fóre

Úspech aj na malom mieste

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Rozšírili sme aktivity pobočiek

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Práčovňa ako bezpečný podnik

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Koronavírusová kríza priviedla nových franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Podnikanie s motýľmi

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021