Empatie ako základný kapitál

Spoločnosť Novodobá Sanitka s.r.o. sa zameriava na prepravu chorých, seniorov, mamičiek s deťmi a všeobecne všetkých osôb, ktoré sa potrebujú dostať do a zo zdravotníckych zariadení, nemajú nárok na prepravu prostredníctvom sanitných vozov a sú nútení hľadať iné spôsoby dopravy.
Štvrtok
03.08.2017
Novodobá Sanitka oslávi čoskoro 6. narodeniny. Je úspešnou franšízou, no na trhu stále neexistuje jediná konkurenčná značka.
 

Novodobá Sanitka poskytuje sociálne služby seniorom a chorým, a napriek tomu, že má v názve slovo sanitka, nie je zdravotníckou firmou. "Sme skôr senior taxi," vysvetľuje konateľka Dita Freibergová. Sociálne podnikanie všeobecne je momentálne po celej Európe vrátame SR na vzostupe. Dôvodom je i skutočnosť, že štát v tomto smere už negarantuje a neposkytuje také množstvo starostlivosti ako tomu bývalo. Voľné pole pôsobnosti tak dostali v sociálnych službách a podpore súkromníci. Základnou podmienkou pre spoluprácu s Novodobou Sanitkou je podľa jej konateľky už z podstaty veci empatia pri práci so seniormi.

Chýbať uchádzačom o licenciu nesmie určite ani základný kapitál, vstupný poplatok sa pohybuje medzi 50 a 100 tisícami českých korún podľa veľkosti zverenej oblasti. Zo svojich zdrojov musí franšízant ale napríklad financovať nákup úžitkového automobilu, ktorým bude klientov dopravovať na určené miesto. To musí mať napríklad bielu farbu, a mal by to byť aspoň pick-up, či menšia dodávka. Spoločnosť v túto chvíľu hľadá nových franšízantov vo všetkých doteraz neobsadených oblastiach Česka i Slovenska tak, aby službami pre seniorov a chorých pokryla územie oboch štátov.

Skúsiť si prácu so seniormi

Súčasne Novodobá Sanitka ponúka (podobne ako skôr v prípade Slovenska) master-franšízové licencie pre rozvoj a tvorbu obchodnej siete v ďalších európskych krajinách, najmä v Poľsku či Maďarsku. Dlhodobo ponúka potenciálnym investorom tiež možnosť spoluúčasti na vedení a riadení celého projektu. Spôsob a výška investície sa pritom riadi prínosom konkrétneho investora pre celý franšízový systém. Rovnako ako v prípade ďalších franšízových firiem, i v Novodobej Sanitke dávajú ale prednosť skôr záujemcom, ktorí chcú franšízu tiež sami prevádzkovať, a nechápu ju iba ako finančnú investíciu.

"Franšízant by si mal prácu so seniormi minimálne vyskúšať. Nie je potrebné zdravotnícke vzdelanie, nestanovujeme ani žiadne ďalšie špeciálne podmienky. Je nutné si ale uvedomiť, že náš biznis je špecifický, a základom je pre nás komunikácia s okolím vo firme i mimo nej," hovorí Freibergová s tým, že franšízant nemusí nakoniec ani sám šoférovať sanitku. Môže mať samozrejme vlastných zamestnancov i šoférov. "Vždy záleží na konkrétnych ľuďoch. Podľa našich skúseností je reálna návratnosť vstupnej investície asi jeden rok, pri väčšom obrate ju ale je možné dosiahnuť i skôr," dodáva Dita Freibergová.


Populárne na fóre