Naša sila? Podpora franšízantov

"Naším obrovským kladom sú tiež certifikované testy University of Cambridge, ktoré robíme každoročne v každej pobočke. Pomáhame deťom i rodičom dokazovať sebe i nám, že výučba funguje, a že vykazujeme výsledky. Testy fungujú i ako spätná väzba pre franšízantov," hovorí Tošenovská
31.07.2017
Sieť jazykových škôl Helen Doron spolupracuje i s učiteľmi zo zahraničia. Záujem o angličtinu pre deti stále rastie, hovorí manažérka pre franšízing Barbora Tošenovská.
 

Ako sa darilo Helen Doron v prvej polovice roka 2017?
Veľmi dobre, darí sa nám neustále zvyšovať počet študentov i otvárať nové pobočky. Predovšetkým našim nezávislým učiteľom sa veľmi dobre darí rozrastať sa do väčších centier. To je taký trend Helen Doron posledného roku, kedy sa nám nové školy otvárajú vďaka licencovaným učiteľom, korí rastú a potom hľadajú posily a zakladajú preto nové výukové centrá.

Koľko máte momentálne pobočiek a detí v kurzoch?
Pred dvoma mesiacmi sme mali šesť a pól tisíca detí v školách Heren Doron a pobočiek sme mali viac ako 80. Najnovšia pobočka bola otvorená v Prahe 12 a na Chodove a dnes zhodou náhod prišla ešte ponuka na Prahu 8, ktorú napríklad zatiaľ nemáme obsadenú. Všeobecne sú voľné skôr menšie mestá.

Ponúkate tri tipy franšízových konceptov. Patrí k nim i nezávislý učiteľ?
Áno, ponúkame tri druhy spolupráce. Nezávislý učiteľ si nemusí kupovať exkluzivitu, investuje v podstate iba do svojho pedagogického školenia. Pôvodný a najdrahší model veľkých centier Helen Doron počíta naopak s exkluzivitou pre mesto od 50 tisíc obyvateľov. K nim nám asi pred 4 rokmi pribudol model minicentra, čo je malá škola s exkluzivitou pre mesto už s 20 tisícmi obyvateľov.

Príjemne nás prekvapilo, že naši nezávislí učitelia stále častejšie dorastú do minicentier, takže si dokupujú licencie pre školy Helen Doron. Vo chvíli, kedy majú viac ako 60 klientov, potrebujú posily i väčšie priestory, a minicentrum je pre nich ideálne riešenie, ako sa nám potvrdilo. V túto chvíľu máme asi 50 nezávislých učiteľov a 40 jazykových škôl, takže pomer je takmer vyrovnaný.

Musí mať nezávislý učiteľ vlastnú učebňu?
Musí, ale nemusí byť priamo jeho. Nemusí to byť ani miesto, kde platí pravidelný mesačný nájom, ale priestory pre vyučovacie aktivity si musí učiteľ zaistiť sám. Väčšina to rieši dohodou napríklad s materskou školou. Niektorí si prenajímajú učebne na jednotlivé hodiny napríklad v inej škole. Pre nás i pre nich je ale iste lepšie, keď majú k dispozícii obrandovanú a riadne zariadenú učebňu.

Pokiaľ sa rozhodne franšízant Helen Doron, že si otvorí naše centrum, platia pre neho samozrejme všeobecné podmienky i pre učebne. Minicentrum musí mať dve miestnosti: učebňu a zázemie, plus nesmie chýbať recepcia. Klasické výukové centrum má aspoň dve učebne a opäť nejakou spoločnou recepciu a miestnosť pre personál.

Zariadenie učební a pomôcky si kupujú franšízanti sami?
Povinné základné zariadenie a učebné materiály pre našich 15 druhov kurzov dostávajú pri podpise licenčnej zmluvy zdarma. Čokoľvek ďalšie si môžu dokúpiť od centrály, či už ide o výzdobu, alebo naše pôvodné farebné laminované pomôcky na výučbu jednotlivých kurzov. Pokiaľ im pribúdajú klienti, klesajú im z motivačných dôvodov tiež pravidelné mesačné franšízové poplatky. Začínajú na 14 % z výnosov z výučby, pri 250 klientoch už platia iba 10 %.

V čom vidíte najväčšie výhody a silu konceptu Helen Doron?
V komunikácii s franšízantami. V podpore pri každodennej výučbe i obchodnej stránke podnikania. Máme franšízy Helen Doron i v iných krajinách, a vieme, že tam master-franšízor pre franšízantov nerobí toľko, ako my v Českej republike. Niekoľkokrát sme boli tiež chválení na medzinárodných konferenciách, že sme schopní zaistiť franšízantom najkomplexnejšiu podporu vrátane napríklad pedagogických školení alebo pravidelných stretnutí, spoluprácu na reklamných kampaniach, pomoc v oblasti marketingu, a podobne.

V medzinárodnom meradle spolupracujeme hlavne na programoch a kurzoch pre starších klientov. Komunikujeme i v letnom období, kedy sa snažíme motivovať franšízantov k otváraniu prímestských jazykových táborov. Tam je i možnosť požičať si alebo vymeniť učiteľa s franšízou v zahraničí. Spolupracujeme i na tvorbe a inovácii výučbových materiálov a pedagogických postupov. Naším obrovským bonusom je organizácia medzinárodných jazykových skúšok University of Cambridge, ktoré každoročne organizujeme v jednotlivých pobočkách. Pomáhame deťom i rodičom dokazovať sebe i nám, že výučba funguje, a že vykazujeme výsledky. Testy fungujú i ako spätná väzba pre franšízantov.

Rastie stále záujem medzi deťmi a rodičmi o výučbu angličtiny? Alebo trh skôr stagnuje?
Stále rastie, a to hlavne vďaka rastúcemu povedomiu rodičov. Keď to porovnám so situáciou pred 10 rokmi, tak angličtina pre deti bola prioritou skôr pre vzdelanejšiu a vyššiu príjmovú vrstvu, to bola tiež naša hlavná cieľová skupina. Dnešný úkaz ale je, že i rodičia, ktorí sami anglicky nevedia, už chcú, aby sa ich deti angličtine venovali. To skôr nebývalo.

Zaujímavosťou možno v tomto smere je, že my ponúkame kurzy už pre deti od troch mesiacov, a rodičia sa nám na ne hlásia takmer výhradne vo veľkých mestách. V tých malých zatiaľ záujem pre deti do 2 rokov nemajú, zrejme tam svoju úlohu stále hrajú predsudky. Majú pocit, že tak malé dieťa nie je možné nič naučiť. A zase naopak v Prahe väčšina detí prichádza k Helen Doron do veku 2 rokov, a stále viac je tých najmenších.

Kontrolujete nejako prevádzku v jednotlivých pobočkách a jednotlivých učiteľov?
Poslednú dobu to nie je úplne v našich silách, aby mohol byť kontrolovaný každý učiteľ, celkovo je ich aktívnych asi 250. Pri organizovaných kontrolách tak vychádzame väčšinou až zo sťažností klientov, čo nie je úplne ideálna situácia. Snažíme sa franšízy maximálne podporovať, a dúfame, že nie je dôvod na prekračovanie daných pravidiel.


Populárne na fóre