Franšíza zložená zo stavebníc

Každá učebná hodina Brick by Brick je presne daná podrobným výukovým plánom. Počas školenia sa franšízanti učia pracovať s materiálmi, viesť hodinu alebo si vyberať lektora. Záujemcovia získavajú i informácie k marketingovej a obchodnej kampani.
Štvrtok
20.07.2017
Učebná metodika Brick by Brick pochádza z USA, v Česku a na Slovensku sa jej venuje 10 franšíz. Deti učí i natáčať animované LEGO filmy.
 

Konštruktér, robotik, inžinier, i autor LEGO filmov. Centrum Brick by Brick sa snaží na špeciálnych kurzoch deťom priblížiť nie iba technické odbory ako fyzika, architektúra, či mechanika. Cez hry učí zručnostiam a znalostiam orientovaným na STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Novinkou v programe Brick by Brick je tento rok kreatívny kurz, v rámci ktoré sa deti naučia vytvárať animácie a filmy pomocou stavebnice LEGO.

"Na jar sme otvárali franšízy v Mladej Boleslavi a Brne, a v lete by sme radi pridali tiež Kladno a Ostravu," hovorí Adéla Masaryková zo spoločnosti Empire The Know-How Institute, ktorá koncept Brick by Brick zastupuje v Česku a na Slovensku. Pobočky v Kladne a Ostrave sa momentálne pripravujú na začiatok prevádzky a rovnako ako už fungujúce pobočky tiež na letnú sezónu, kedy slávia úspech medzi deťmi i rodičmi predovšetkým prímestské tábory. Záujem je ale dlhodobo o narodeninové oslavy, ktoré zaplňujú výukové centrá cez víkendy.

Plná škola od rána do večera vrátane víkendov

Brick by Brick hľadá franšízantov v celej krajine, predovšetkým vo väčších mestách, či menších mestách s veľkou spádovou oblasťou. Ideálny záujemca musí mať podnikateľský "drive", aby si bol sám schopný zháňať pre franšízu klientov. Chýbať mu nesmie ani nadšenie pre vzdelávanie a prácu s deťmi. "Musí v našom podnikaní vidieť zmysel, a musí ho to baviť," hovorí Masaryková s tým, že majiteľ franšízy by sa mal rozhodne podieľať na jej prevádzke. "Brick by Brick nie je biznis, na ktorom by bolo možné rýchle zbohatnúť, pedagogická činnosť ako taká je veľmi náročná," dodáva majiteľka českej a slovenskej licencie.

Koncept je na druhú stranu podľa Adély Masarykovej postavený tak, že franšízant má široké možnosti výberu produktov, vďaka ktorým môže plne využiť kapacitu priestorov i lektorov od rána do večera vrátane víkendov. Časté je, že si licenciu obstarajú napríklad majitelia jazykovej školy či výtvarných kurzov, ktorí koncept Brick by Brick pridajú do ponuky svojho detského centra. Franšízant platí fixný licenčný poplatok, za ktorý získava právo poskytovať kurzy a vzdelávacie produkty v danom regióne. Samozrejmosťou je územná exkluzivita, kedy vo väčšom meste smie fungovať iba jedna pobočka Brick by Brick. Celková investícia do franšízy vyjde na asi 5 555 eur.


Populárne na fóre