Franšízy vedú často bývalí klienti

Snažíme sa franšízantom vysvetliť, že kvalita je tou najlepšou cestou k dlhodobej prosperite a spokojnosti klientov, čo ukazujeme na konkrétnych príbehoch pobočiek.
10.05.2017
NATURHOUSE chce tento rok otvoriť 100. franšízu v Česku. O nedostatku kvalitných franšízantov a zdravej konkurencii hovoril master-franšízant Jan Gonda.
 

Franšízant podľa vás profituje predovšetkým zo spokojných klientov, akým spôsobom kontrolujete kvalitu služieb jednotlivých franšíz?
Na primárnu kontrolu slúži náš špeciálny softvér, ktorý pomáha sledovať základné kvalitatívne parametre pobočiek, k čomu tiež pomáhajú osobné návštevy tímov hlavných výživových poradkýň a manažérov pobočiek. Kontrolný systém sa nám darí stále zjednodušovať do užších funkčných systémov. Spolupracujeme tiež s mystery-shopping firmami.

Stáva sa často, že vaši franšízanti v tomto smere hrešia? Aké konkrétne prehrešky potom riešite centrálne?
Neevidujeme časté porušovanie kvality. Ako prevenciu používame dôkladné školenie a výber personálu na pobočkách. Skôr s rastúcim počtom pobočiek hľadáme ďalšie nástroje, ako získať tie najlepšie schopnosti personálu, a na pobočkách kvalitu presadiť. Nedostatok kvalitných pracovníkov so sebou bohužiaľ prináša určitú priemernosť.

S týmto fenoménom musíme do budúcnosti počítať a pracovať s ním. Ako najzávažnejší priestupok sme v minulosti riešili nedodržiavanie maximálnych doporučených cien a predaj cudzích výrobkov v predajne NATURHOUSE. Činnosť tohto franšízanta sme ukončili, a pobočku momentálne úspešne prevádzkujeme sami. V súčasnosti je pripravená na prevzatie novým franšízantom. Bol to však za celú dobu našej osemročnej histórie na českom trhu jediný prípad.

V rámci marketingových aktivít plánujete každoročne i zapojenie nových franšízantov. Ako to s plánmi v tomto smere vyzerá v tomto roku?
Tento rok plánujeme otvoriť 100-tú pobočku na českom trhu a na Slovensku 30-tu. Tento rok by sme radi otvorili celkovo 10 až 15 nových pobočiek.

Je z vašich skúseností lepšie, keď si franšízant vybuduje pobočku a klientelu sám, alebo sa viac darí tým, ktorí odkúpia už fungujúcu prevádzku?
Obe varianty majú svoje pre a proti. Vždy záleží na kvalite, osobnosti, a prístupe daného franšízanta.

Majú vaši franšízanti obvykle viac prevádzok? Alebo ste radšej, keď sa sústredia na jednu?
Všeobecne preferujeme, aby franšízant dosiahol čo najvyšších úspechov v rámci jednej pobočky, a maximálne sa jej venoval. Máme však aj franšízantov, ktorí spravujú 3 až 4 pobočky. Išlo vždy o postupné otváranie a franšízant musel preukázať, že vie postupne riadiť viac pobočiek.

Ako vaša franšízová sieť bojuje so stále rastúcou konkurenciou?
Konkurencia na našom trhu bola, je a bude. Náš odbor je zaujímavý, stále naberá na popularite, a v spoločnosti viac a viac klientov naše služby a produkty reálne potrebuje. Našou najväčšou zbraňou, na ktorej do budúcnosti veríme, je budovanie kvality a spokojnosti klientov, a tiež starostlivosť o súčasných klientov, ktorí sa k nám vracajú a odporúčajú ďalším klientom.

Kvalitu neustále zvyšujeme, čo je do budúcnosti naša najväčšia zbraň oproti konkurencii. Pokiaľ franšízanti dodržiavajú naše zásady kvality, nemusia sa konkurencie obávať, a vlastne ju ani nepociťujú. Riadime sa heslom, že konkurencia je zdravá.

Koľko si mesačne približ nezarobí franšízant po 2 rokoch vedenia vašej pobočky?
Všeobecne zárobky našich franšízantov sa pohybujú v rozmedzí 20 až 200 tisíc korún českých mesačne, každý franšízant má iné potreby a ciele.

Mikro-koncepty pre mestá s 10 až 20 tisíc obyvateľmi sa na našom trhu stále viac a viac osvedčujú. Úspešne sme tiež zaviedli pobočku typu mikro-mikro v Dobříši.

Máte v sieti nejakú výnimočnú franšízu? Napríklad ziskom, umiestnením, počtom klientov a podobne?
V sieti máme rôzne výnimočné franšízy v obrate, zisku, sledovaní kvality, i terapeutických výsledkoch. V niekoľkých pobočkách znížili klienti svoju váhu o 50, 60 i 70 kilogramov na osobu, čo je neuveriteľné. Redukcia toľkých kíl samozrejme nebola zo dňa na deň, ale trvala rok až dva. Teší nás, že si klienti svoje nové stravovacie návyky držia, a tým pádom aj svoju novú štíhlu líniu. V Turnove napríklad prišla klientka s francúzskymi barlami a prehlásila, že výživová poradňa je jej jediná šanca, aby mohla schudnúť a znovu začať chodiť. Po roku skutočne odložila 50 kilogramov, a spolu s nimi i barle.

Do výživovej poradne v Třebíči prišla 30 ročná mladá žena po mozgovej mŕtvici, vďaka stravovaniu si zlepšila svoj zdravotný stav až tak, že momentálne čaká dieťa. Čo sa týka obratu, máme dlhodobo 3 najlepšie pobočky v Českých Budejoviciach, Brne a Ostrave. Ďalej nás veľmi milo prekvapujú pobočky typu mikro-koncept, kde rekordného obratu, zisku a odporučenia klientov vrátane masívneho odporučenia dosiahla pobočka v Slanom.

Čo je hlavnou príčinou úspechu tých, ktorí u vás ako franšízanti pôsobia dlhšiu dobu? Zmenili ste po skúsenostiach napríklad kritéria pre ich výber?
Dodržiavanie kvality, presnosť, úsilie a starostlivosť o klienta. Najviac nových franšízantov máme zo spokojných klientov. V tomto ohľade sa kritéria výberu franšízantov upravujú akosi automaticky.

Ponúkate tiež štúdium na Naturhouse University, čo všetko obnáša a obsahuje?
Unikátny vzdelávací program NATURHOUSE University je určený franšízantom a personálu na pobočkách v odbore výživy, manažmentu a psychológie. Úspešní záujemcovia môžu získať certifikovaný diplom MBA americkej LIGS University.

Máte tiež možnosť čerpať príspevky z fondov EU. Na čo konkrétne ich vaša spoločnosť používa?
Príspevky z fondov pomáhajú franšízantom uhradiť cenu kurzu a mzdu pre personál v rámci NATURHOUSE University.


Populárne na fóre