Na rozjazd jazykovej školy Zaraz je potrebné mať učebňu 15 – 20m² a minimálne 1500 eur na počiatočnú investíciu. Predchádzajúca prax v odbore nie je pre vstup do systému podmienkou.
29.09.2016
Zaraz sa rozrástli o päť nových jazykových škôl. Úspešným franšízantom vedenie prenecháva riadenie pobočiek v regióne.
 

Moderné jazykové školy nekladú dôraz na prácu s textom a vyplňovanie gramatických cvičení. Namiesto toho sa sústredia na výučbu prirodzenou cestou, ktorá napodobňuje spôsob, ktorým sme sa naučili materinský jazyk. Taký prístup majú i franšízové školy Zaraz, ktoré sú založené na princípe častého opakovania bez toho, aby sa študenti učili naspamäť. O obľúbenosti tohto prístupu u študentov a lektorov svedčí aj to, že sa centrále podarilo v poslednom roku sprevádzkovať päť nových škôl.

Jadrom vyučovania je tzv. Collanova metóda, ktorá kladie dôraz na slovnú zásobu a jej správnu výslovnosť. Študenti v priebehu lekcie intenzívne komunikujú a v prípade nesprávnych odpovedí sú ihneď lektorom opravovaní. Vďaka tomu si nezapamätajú  nesprávne odpovede a budujú si reflex automatických odpovedí.

Záujemcov o franšízovú licenciu podľa riaditeľa Martina Knoška priebežne pribúda a momentálne sa darí otvárať štyri až päť nových jazykových škôl ročne. „Našim franšízantom pomáhame pri výbere kvalitných lektorov aj s komunikáciou so zákazníkmi,“ hovorí Martin Knoška s tým, že samozrejmosťou sú aj obchodné školenia a školenia pre lektorov. Okrem tejto podpory je centrála franšízantom nápomocná ešte v marketingových aktivitách a v poskytovaní najnovších trendov v oblasti jazykového vzdelávania.

Aktuálne je v prevádzke 20 škôl Zaraz, z toho sú len dve vlastné. Pôvodne pritom bolo 10 škôl vlastných, ku stratégii firmy ale patrí aj odmeňovanie formou prenechávania rozbehnutých pobočiek franšízantom, ktorí sa stávajú ich majiteľmi. „Na domácom trhu otvárame stále vlastné školy. V pláne máme aj zahraničie, ale zatiaľ to nie je vo fáze realizácie. Pravidelné rozširovanie zaberá dosť času, takže na zverejňovaní podrobností ohľadom zahraničia nie je správny čas,“ uzatvára Martin Knoška.


Populárne na fóre