Franšízantom zjednodušujeme administratívu

Piatok
09.09.2016
S riaditeľom spoločnosti Solodoor Josefem Laštovičkom sme sa zamerali na výhody konceptu, ktoré spolupráca franšízantom prináša.
 

Môžete zhodnotiť činnosť franšízového konceptu Solodoor za posledný rok?
V roku 2015 sme otvorili tri predajne. V tomto roku ďalšie štyri a do konca roka by  sme radi otvorili ďalšie dve. Trh sa vyvíja dobre a po dverách značky Solodoor je tento rok väčší dopyt ako v predchádzajúcom roku.

Čo sa podarilo a na čom by ste radi zapracovali?
Podarilo sa nám významne zjednodušiť administratívne práce franšízantov vďaka spusteniu softvérového nástroja, ktorý prepája objednávkový systém Solodoor s účtovným systémom Pohoda, ktorý naši franšízanti používajú.

IMG:5192:

"Záujem o naše licencie je veľký. Chceme si však udržať vysokú kvalitu našej značky a preto si dôkladne vyberáme," hovorí Josef Laštovička.

V čom je koncept pre franšízantov atraktívny?
Atraktívnosť tohto konceptu je založená na  jeho jednoduchosti, je plne funkčný a predovšetkým už vyskúšaný. Našej spoločnosti nejde o to, aby  sme na franšízantoch zarábali. Stačí nám, že sa predávajú výrobky Solodoor. A v tom je asi najväčšia sila celého konceptu. Výšku investície nebudem prezrádzať, ale zjednodušene môžem povedať, že investície na strane franšízanta nijako nákladovo nevybočujú z bežných nákladov na riadenie predajne a že čiastku, ktorú franšízant zaplatí vo forme licenčného poplatku, mu hodnotovo okamžite vraciame vo forme vzoriek a v pomoci sprevádzkovať predajňu vrátane softvérového zariadenia. K otázke návratnosti: jej dĺžka najviac záleží na konkrétnom franšízantovi, nemala by byť však dlhšia ako dva roky.

Sú nejaké faktory brániace šíreniu konceptu?
Vždy uskutočňujeme analýzu a štúdiu spádových obchodných oblastí a zo skúsenosti môžem povedať, že nie všetky lokality sú pre túto franšízu stopercentne vhodné. Najviac záleží na veľkosti mesta a na jeho polohe.

Ako pomáhate franšízantom v podnikaní?
Predovšetkým marketingovou podporou výrobcu Solodoor a ďalej predajnými zľavovými akciami.

Na akom produkte franšízanti najviac zarábajú?
Samozrejme na predaji výrobkov Solodoor, ale tiež na kovaniach a montážach.

Ako hodnotíte situáciu na Slovensku?
Značka SOLODOOR má na Slovensku svoju pevnú pozíciu a patrí medzi veľmi žiadané značky. SOLODOOR má na Slovensku obchodných partnerov, ktorí každoročne zvyšujú obrat.

Koľko tam máte celkom pobočiek a koľko je franšízových?
Máme jednu vlastnú značkovú predajňu v Bratislave. Z hľadiska franchisy sa práve pripravujeme na vstup do Slovenskej republiky. Zrejme jedna z prvých franchisových predajní bude spomínaná značková predajňa v Bratislave, ktorú momentálne ponúkame na odpredaj za veľmi výhodných podmienok. Práve teda hľadáme skúsenejšieho záujemce o túto  predajňu, ktorý by ju prevádzkoval ako franchisovú.

Chystáte pre franšízantov a zákazníkov nejaké novinky?
Neustály vývoj nových výrobkov k Solodooru neodmysliteľne patrí. Solodoor každoročne uvádza na trh nové modely dverí. Dáva dôraz na atraktívny dizajn, stále zlepšuje kvalitu a skracuje dodacie lehoty. Nechajte sa prekvapiť.


Populárne na fóre