SkyZone je najväčšia sieť detských ihrísk s trampolínami na americkom trhu a jedným z 50 najúspešnejších systémov amerického franšízového trhu.
14.06.2016
Americký koncept s trampolínami SkyZone spojil zábavu s cvičením. Práve ponúka licenciu partnerom pre tuzemský trh.
 

Obrovské haly, sieťované trampolíny od steny k stene, kde môžu desiatky dospelých a detí voľne lietať: to je, stručne povedané, SkyZone. Keď v roku 2004 otvoril tvorca tohto konceptu RickPlatt v Las Vegas na takmer 16 000 m² prvú SkyZone, nezamýšľal vtedy rozbehnúť komerčnú zábavu, ale športovú aktivitu. Ľudia však začali prichádzať nie kvôli športu, ale kvôli rekreácii. Z konceptu sa rýchlo stal celosvetový hit.

Keď o dva roky neskôr otvoril Rickov syn Jeff druhú SkyZone v St. Louis, koncept začal prinášať prvú úrodu ako kvalitný podnikateľský nápad. Iba počas šiestich mesiacov prevádzky bola herňa v čiernych číslach. V súčasnosti má SkyZone viac ako 115 herní a to nie iba v USA, ale tiež v Kanade, Austrálii, Mexiku a Saudskej Arábii, pričom väčšina herní je v rukách franšízantov. Dobývanie nových trhov prostredníctvom franšíz zostáva strategickým plánom aj pre krajiny strednej Európy.

„Hľadáme silného, tržne orientovaného partnera, ktorý má skúsenosť s poskytovaním služieb alebo zo sektoru zábavného priemyslu,“ hovorí William Edwards, riaditeľ spoločnosti EHS, ktorá reprezentuje SkyZone. Franšíza sa poskytuje vo forme „Area Development licence“, čo znamená, že príjemca bude mať právo rozvíjať herňu na zmluvnom území. Príjemca licencie bude mať povinnosť zahájiť prevádzku dohodnutého počtu herní podľa plánu rozvoja.

Medzi ďalšie povinnosti patrí vyhľadávanie vhodných priestorov. Odporúčané sú haly s vysokými stropmi s rozlohou 1 500 až 3 000 m². Herne môžu byť sprevádzkované aj v rámci nákupných centier. „Predpokladáme, že franšízant bude poznať miestny trh a zvyky obyvateľov daného územia,“ hovorí Edwards s tým, že EHS pomáha s nájdením vhodného priestoru.

Štandardný balíček podpory, s ktorou príjemca franšízy môže počítať, obsahuje aj asistenciu pri navrhovaní a inštalácii trampolín, sprostredkovaní a nákupe zariadenia a dohľad nad investičným cyklom. „Najdôležitejšou súčasťou podpory bude tréning, ktorý trvá až dva týždne a je organizovaný v sídle SkyZone v Los Angeles. Školenie pokrýva všetky aspekty podnikania: Facility management, POS, IT systémy, údržbu a kontrolu alebo marketing a reklamu,“ hovorí Edwards.

SkyZone je podľa prieskumu Franchise Business Review známa ako svetová jednotka medzi zábavnými parkami s trampolínami v interiéri. Je to najväčšia sieť tohto typu v USA a priťahuje rôznorodú skupinu klientov, medzi ktorých patria deti, dospelí, športovci aj rekreanti. Ponúka celú škálu aktivít ako napríklad basketbal, volejbal alebo potápanie v penových kockách. Vzhľadom na originalitu a rozmanitosť obsahu sa SkyZone stala veľmi atraktívnym miestom na organizovanie narodeninových osláv a skupinových akcií.


Populárne na fóre