Pondelok
16.05.2016
S Alenou Koubkovou, master-franšízantkou spoločnosti 2+2 Škola matematiky, sme hovorili o tom, čo firma očakáva od franšízantov a akými prostriedkami im pomáha uspieť.
 

Môžete zhodnotiť činnosť franšízového konceptu 2+2 Škola Matematiky za posledný rok?

Koncept 2+2 Škola matematika pomaly vstupuje do tretieho roku fungovania na trhu. Práve pomaly končiaci školský rok ukázal, že táto forma výučby matematiky má šancu uspieť. Pobočka v Ostrave zaznamenala zdvojnásobenie počtu klientov a darí sa aj ďalším školám v Českých Budejoviciach, Hradci Králové a Opave. Sme inštitúcia, ktorá nie iba zarába peniaze, ale je tiež priateľská k deťom a ich rodičom. Ponúka výučbu matematiky pre všetky typy žiakov: slabších, priemerných i nadaných. Dokážeme sa venovať deťom vo všetkých vekových kategóriách, od predškolských detí až po stredoškolákov. V takto komplexnej podobe je výučba matematiky v strednej a východnej Európe realizovaná prvý krát.

Plánujete rozšírenie konceptu aj na Slovensko?

Sme presvedčení, že koncept má pre slovenský trh veľký potenciál. Doteraz sme však zo Slovenska nezaznamenali žiadny vážnejší záujem. Koncept je veľmi úspešný v domácom Poľsku, kde sa nachádza 85 franšízových škôl. Konceptu sa darí rozrastať v Čechách a nie je dôvod, prečo by to tak nemohlo byť v blízkej budúcnosti aj na Slovensku.

IMG:5016:

"Aby bola spolupráce úspešná, hľadáme spoľahlivých partnerov, ktorí majú záujem pracovať s deťmi a mladými ľuďmi. Vhodnými kandidátmi sú ľudia pôsobiaci v oblasti vzdelávania, ideálne učitelia a lektori matematiky," hovorí master-franšízantka konceptu Alena Koubková.

Ako pomáhate uspieť svojim franšízantom?

Úspešným kandidátom poskytujeme predovšetkým kompletné know-how a podporujeme ich v procese hľadania vhodnej lokality. Tiež je franšízantom k dispozícii manuál s úplným popisom školy zahrňujúci všetky procedúry pre manažment klientov, nábor učiteľov a riadenie školy. Dávame tiež partnerom priebežnú, metodickú a technickú podporu v každom stupni prevádzky školy. Tým sa však zoznam nevyčerpáva. Všetky výhody franšízingu nájdu záujemcovia na webových stránkach.

Aké vlastnosti musí záujemca mať, aby mohol získať licenciu?

Aby bola spolupráca úspešná, hľadáme spoľahlivých partnerov, ktorí majú záujem pracovať s deťmi a mladými ľuďmi. Vhodnými kandidátmi sú ľudia pôsobiaci v oblasti vzdelávania, ideálne učitelia a lektori matematiky a iných exaktných predmetov. Záujem máme aj o spoluprácu s majiteľmi súkromných škôl, ktorí chcú rozšíriť svoje aktivity. Všeobecne povedané, vhodným kandidátom je každý, kto hľadá príležitosť na rozvoj svojho potenciálu a plánuje začať vlastné podnikanie.

Čo od svojich parterov očakávate?

Naši partneri by mali mať organizačné schopnosti a komunikačný talent pre jednanie s deťmi aj s rodičmi. Očakávame tiež základné znalosti o prevádzke firmy. Výhodou, nie však nutnou podmienkou sú predchádzajúce skúsenosti s výučbou matematiky. Ak ide o finančnú stránku veci, záujemca musí mať dostatočný počiatočný kapitál, ktorý je € 1 850.

Koľko máte celkovo škôl matematiky a koľko z nich funguje ako franšízy?

V súčasnosti má škola pobočky v Ostrave, Opave, Českých Budejoviciach, Hradci Králové a Tábore. Od septembra plánujeme sprevádzkovať ďalšiu školu v Plzni a Třinci a vyjednávame tiež o otvorení ďalšej novej školy v Juhomoravskom kraji. Ak všetko dobre dopadne, na konci tohto roka budeme mať celkovo osem škôl.

Chystáte pre franšízantov a zákazníkov nejaké novinky?

V súčasnosti pracujeme na tvorbe vlastných výukových materiálov a činnosť plánujeme rozšíriť o zaujímavé programy na obdobie letných prázdnin.

 


Populárne na fóre