Pondelok
21.03.2016
O tom, ako sa darí sieti finančných poradcov MBI na českom a slovenskom trhu sme vyspovedali v Rozhovore týždňa jej jednateľa Igora Minjarika.
 

Ako hodnotíte uplynulý rok pre značku MBI?                                                    

Po obchodnej stránke sa uplynulý rok 2015 veľmi nelíšil od predchádzajúcich rokov. Podobne, ako zaznamenala aj naša konkurencia, bol rok 2015 veľmi významný z dôvodu očakávanej zmeny - najmä legislatívnych podmienok. Je iba otázkou času, kedy sa aj na českom trhu presadia obdobné, ak nie rovnaké podmienky, s ktorými sú konfrontovaní kolegovia v našej sesterskej spoločnosti v Rakúsku. S prihliadnutím na tieto očakávané zmeny bol rok 2015 pre našu spoločnosť veľmi dôležitý. Po takmer dvoch rokoch náročnej práce sme dokončili MBI-franšízový koncept, stali sa členmi ČAF a vybudovali vzorový „Flagship-store“ – ukážku „na živo“ interiérového konceptu našich franšíz, ktoré budú v budúcich rokoch fungovať v piatich krajinách Európy, kde je MBI prítomné viac ako 20 rokov, vrátane Rakúska. Z tohto pohľadu je radosťou zdôrazniť, že rok 2015 bol prelomovým rokov, v ktorom sme začali písať novú etapu našej spoločnosti.

Koľko máte v súčasnej dobe na českom trhu pobočiek?                          

Na základe stratégie materskej spoločnosti, sme český trh „rozparcelovali“ na zhruba 180 oblastí, pričom každá z týchto oblastí obsahuje približne 35 tisíc zárobkových obyvateľov. Je jasné, a v našich plánoch expanzie aj s tým počítame, že z týchto oblastí obsadíme asi polovicu, tzn. tie oblasti, v ktorých má MBI existujúci počiatoční  klientský kmeň, na základe ktorého budú môcť naši budúci franšízanti začať budovať svoj vlastný podnik. V súčasnosti máme obsadených  8 kancelárií, ktoré momentálne spravujú 25 oblastí.

Pôsobíte aj na Slovensku, ako sa sieti darí tam?                                                  

Slovenský trh, je trošičku iný ako ten český, je pre našu firmu veľmi dôležitý. Spoločnosť MBI je na slovenskom trhu prítomná viac na východe Slovenska, teda v oblastiach s nižšími zárobkami. Rovnako ako v Česku, tak aj na Slovensku chceme zamerať našu pozornosť na poskytovanie komplexnejšieho servisu nie iba v oblasti finančného poradenstva, ale aj v oblasti lifestylu pomocou franšízového konceptu. Na rozdiel od Česka nie sú na Slovensku „biele“ miesta, tzn. na Slovensku nie je obec alebo mesto, kde by sme historicky nemali nejakého klienta. Rád by som zdôraznil, že sme veľmi dobre pripravení prispôsobiť naše postoje a podnikanie na slovenskom trhu aj stále náročnejším požiadavkám našich klientov.

Aký potenciál pobočkovej siete vidíte na českom a slovenskom trhu?                      

Potenciál českého trhu v oblasti finančného poradenstva vidíme stále ako pomerne veľký, a to aj napriek skutočnosti, že finančných poradcov najrôznejšieho druhu a kvality sa pohybuje v Česku viac ako sto tisíc. V tomto ohľade spoliehame na viac ako 25 ročnú tradíciu našej spoločnosti i na pomerne unikátny obchodný model, ktorý, ako pevne veríme, osloví našich klientov aj našich budúcich spolupracovníkov. Ale aby som odpovedal na vašu otázku, pre prvý rok sme si stanovili pomerne „skromný“ cieľ čo sa týka počtu novo zriadených franšíz, kedy by  sme sa radi dohovorili aspoň s desiatimi franšízantami v rámci celej ČR. Obdobné ciele sme si stanovili aj na slovenskom trhu, aj keď potenciál umožňuje stanovenie si oveľa ambicióznejších cieľov.

Sú medzi oboma trhmi nejaké rozdiely?

Kto podniká na oboch trhoch, môže potvrdiť, že aj keď ide o jazykovo aj kultúrne a mentalitou veľmi podobné krajiny, v oblasti podnikania sa prejavujú rozdiely. Kto sa viac pohybuje  na oboch trhoch a najmä v  oblasti finančného poradenstva, zistí, že český trh je viac pod vplyvom nemeckého prostredia, slovenský trh je infiltrovaný skôr rakúskou legislatívou.

 


Populárne na fóre