: Spoločnosť Wincott People prevádzkuje v Česku 6 a na Slovensku 2 franchisové pobočky. Pôsobí tiež v Nemecku a Rumunsku.
09.06.2014
Franchsing zamieril tiež do oblasti personalistiky. Jednou zo spoločností v rámci Česka a Slovenska je Wincott People, ktorá hľadá svojich franchisových partnerov.
 

Wincott People je medzinárodná spoločnosť, ktorá formu franchisového partnerstva prevádzkuje už druhý rok. „V praxi máme model franchisovej spolupráce iba druhý rok a tempo rastu sa výrazným spôsobom zrýchľuje. Spúšťaniu predchádzali dôsledné a náročné prípravy. Predovšetkým išlo o spracovanie prevádzkovo technického manuálu, finančných modelov a analýz a tiež o veľké množstvo legislatívnych a administratívnych úloh, ktoré spúšťaniu franchisy predchádzali,“ dodáva výkonná riaditeľka spoločnosti Gabriela Vlková s tým, že firma si za cieľ kladie dynamický rozvoj a franchising vníma ako najlepšiu možnú cestu k jeho naplneniu.

Výhodou spolupráce s Wincott People je takmer nulová vstupná investícia a podpora vo financovaní do dosiahnutia prvého obratu. „Ďalšiu motivačnú zložku franchisantom vzhľadom ku komplexnosti oznamujeme osobne. Veľmi všeobecne sa dá povedať, že ich odmena je priamo závislá na hospodárskom výsledku a to na mesačnej aj štvrťročnej báze a samozrejmosťou je aj podiel na zisku. Výška obratu zároveň dáva opciu k odkúpeniu obchodného podielu,“ doplňuje Gabriela Vlková.

Významným cieľom na tento rok je pre Wincott People tiež rozvoj zahraničného obchodu, a to v rámci Európskej únie – konkrétne s obchodnými partnermi v Rakúsku, Nemecku a Poľsku. „Túto víziu nám už v týchto dňoch úspešne napĺňajú kolegovia zo zahraničného obchodu. Samozrejme, nezabúdame ani na česko - slovenský rozvoj spoločnosti, kde sa nám už teraz ukazujú veľmi pozitívne trendy, ktoré naznačujú, že sme sa vydali tým správnym smerom,“ uzatvára Gabriela Vlková.


Populárne na fóre