Rozvoj konceptu Extra sťahovanie na trhoch mimo ČR firma trochu zvoľnila. Svojich franchisových partnerov na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku i vo Vietname však podporuje ďalej a pomáha im rásť.
Pondelok
24.03.2014
Český franchisový koncept Extra stěhování, ktorý pôsobí aj na slovenskom , predstavil lacnejšiu variantu franchisové licencie. Ako uviedol jeho riaditeľ Radek Straka, táto možnosť je určená predovšetkým pre firmy so stálou klientelou.
 

Ako sa darilo franchisovému konceptu Extra sťahovanie v minulom roku?

V minulom roku sme si na českom trhu upevnili pozíciu nielen ďalšími novými franchisantmi, čím sa nám podarilo zabezpečiť kvalitné sťahovacie služby v ďalších krajoch a zároveň sme dosiahli takmer 60 % úspešnosti vo výberových konaniach. Stali sme sa členmi Českej hospodárskej komory a nepatrne sme zdokonalili koncept franchisy Extra stěhování, čím došlo k celkovému skvalitneniu poskytovaných služieb pre koncového zákazníka. Získali sme veľa nových významných partnerov a nových stálych klientov. Zrátané a podčiarknuté - som skutočne veľmi spokojný , že aj v tak krízovom období, ktoré je momentálne v našej ekonomike, dokážeme ísť dopredu.


Rozhodli ste sa zaviesť lacnejší spôsob získania franchisové licencie. Pre koho je určen a ako sa zatiaľ osvedčil?

Táto lacnejšia možnosť je určená napríklad pre väčšie realitné kancelárie, predajcov nábytku a ďalšie subjekty, ktoré už majú vytvorenú svoju stálu klientelu a nepotrebujú prístupy do našej centrálnej databázy, alebo nepotrebujú tak výraznú propagáciu. Majú prepožičanú našu značku Extra stěhování, dostanú základný balík vybavenia a služieb, a samozrejme musia dodržiavať naše know-how, na ktoré sú preškolení . O tento lacnejší variant je samozrejme ďaleko väčší záujem, pretože jeho cena je takmer zanedbateľná, avšak najväčší záujem o ňu majú tí, ktorí práve tú dôležitú, stálu klientelu vytvorenú nemajú.


Aké plány ste si vytýčili na tento rok?

Tento rok máme úplne rovnaké plány ako roky minulé. Naďalej sa rozvíjať, rásť a pokiaľ možno obsadiť celý trh sa sťahovacích služieb v Českej republike.


Ako pokračujú Vaše plány rozvoja na zahraničných trhoch, kde pôsobíte?

Rozvoj nášho konceptu sťahovacích služieb v zahraničí sme trochu spomalil . Je to naozaj veľké a náročné sústo , kde veľa času a energie musíme venovať iba legislatíve a administrácii. Je to tak trochu boj s veternými mlynmi, ale je to všetko len otázka času a výdrže. Našich súčasných franchisantov a partnerov na Slovensku, v Nemecku , Rakúsku, Poľsku aj vo Vietname samozrejme kompletne podporujeme a celkovo s nimi dobre spolupracujeme. Hlavnú prioritu však momentálne kladieme na obsadenie českého trhu.


Opísal by ste konkurencii na trhu sťahovacích služieb?

Konkurencia na trhu je naozaj veľká. Zrejme aj preto, že veľa dopravcov, ktorí nemajú prácu a majú vozidlá, skúša sťahovať . Zrovna tak to aj množstvu podnikavcov príde ako nenáročná a jednoduchá práca, ktorú môže robiť každý a tak mesiac čo mesiac pribúda nových sťahovákov, ktorí sa s neznalosťou trhu vrúti do sveta sťahovanie a podnikania , podráža ceny, sklamú zákazníkov, pár mesiacov prežívajú, než prídu na to, ako je to náročná, ťažká a zodpovedná práca. Popadajú, skrachujú a idú skúšať zasa niečo iné. Čo všetko svojím konaním zapríčinili, si už neuvedomujú. A tak je to stále dookola .

Je konkurencia aj pozitívna?

Našťastie je ale iba konkurencia, ktorá má dlhoročné skúsenosti, výborné znalosti a schopných ľudí.  Taká maximálne uspokojuje svojich klientov, sťahuje za ceny, ktoré sú priaznivé pre obe strany, ale hlavne - nekazí trh a dobré meno sťahovákov. Táto konkurencia je pre nás naozaj veľkým pomocníkom a partnerom v oblasti sťahovania. Každý by si mal uvedomiť, že skúsenosti, a tým pádom ZNAČKY, sú skutočne zárukou kvality a to aj v oblasti sťahovacích služieb, ktoré sú mimochodom všade v zahraničí jedny z najdrahších a najžiadanejších.


Populárne na fóre