Spoločnosť Marvel mobilné domy prevádzkuje v ČR celkom 6 predajných miest, z čoho 4 sú v rukách franchisantov.
Pondelok
07.07.2014
Nielen o plánoch, ale aj potenciálu na slovenskom trhu sme sa v Rozhovoru týždňa rozprávali zo Zdeňkom Spáčilom, majiteľom franchisingového reťazca Marvel mobilné domy.
 

Vaša spoločnosť sa na konci minulého roka rozhodla pre expanziu na slovenský trh. Čo Vás k tomuto kroku viedlo?

Vzhľadom k polohe našej centrály , ktorá je na česko-slovenských hraniciach, sa javí táto expanzia logicky. Keď k tomu navyše pridáme detailnú znalosť slovenského trhu s mobilnými domami, vďaka nášmu aktívnemu predaju na slovenskom a stovkám spokojných slovenských zákazníkov, tak nebolo čo riešiť.

Aký vidíte potenciál trhu pre značku Marvel? Koľko franchisových pobočiek by tu malo nájsť miesto?

Potenciál je určite zaujímavý, pretože Slováci sú rovnako ako Česi národ záhradkárov, chatárov a chalupárov a mobilné domy je vyložene zaujali. Priestor vidíme pre 3 až 4 franchisové pobočky na slovenskom trhu.

Aké sú vaše plány pre rok 2014 na tuzemskom trhu?

Hlavným cieľom je nájsť minimálne jedného spoľahlivého partnera, ktorý pochopí, že nechať ležať ladom pole neorané a nevyužiť túto dieru na trhu, je predsa len škoda.

Do akých lokalít sa váš koncept hodí?

Marketingovo skôr k väčším mestám. Takže prioritne chceme centra umiestniť k Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciam. Či v týchto spádových oblastiach.

Aké predpoklady by mal franchisový partner značky Marvel spĺňať?

Plne postačujú všeobecné obchodné skúsenosti a dostatočný kapitál pre rozjazd tohto zaujímavého biznisu.

Akú podporu svojim franchisantom ponúkate?

Slovenským franchisantom ponúkame vlastné šesťročnej skúsenosti s viac ako 1.000 predaných mobilných domov. K dispozícii sú im aj skúsenosti našich franchisantov v Českej republike a hlavne naše skúsenosti a výsledky na Slovensku. Ponúkame v podstate už fungujúci obchod, pretože nie sme koncept z druhej strany Európy či sveta. Nevytvárame teoretickej vízie o tom, že by to na Slovensku mohlo fungovať. My vieme, že to na Slovensku funguje.


Populárne na fóre