Ako si vybrať najlepší podnikateľský zámer?

Štvrtok
10.10.2013
Potenciálny franšízanti často žiadajú o odporúčanie, ktorý franšízový systém je najlepší, ale takto jednoznačne sa to povedať nedá.
 

Každý franšízant má iné očakávania, je inou osobnosťou a má iné finančné možnosti, takže čo je najlepšie pre jedného, nemusí byť najlepšie pre ostatných. Preto si každý musí vybrať taký franšízový systém, ktorý mu bude najlepšie vyhovovať. Pomoc s výberom správneho franšízového konceptu patrí medzi naše základné úlohy.

Pri zvažovaní možnosti stať sa franšízantom potrebujete predovšetkým vedieť, čo to je franšízing, získať teoretické znalosti o tejto forme podnikania a tiež objaviť jej výhody a nevýhody. Potom môžete posúdiť, či ste osoba, ktorá sa môže stať franšízantom. Budete si musieť odpovedať na niekoľko otázok. Napríklad: Ste ochotný prijať nastavený rámec a zavedené spôsoby podnikania, v ktorom systém pracuje? Franšízanti nemajú príliš veľký priestor na improvizáciu a realizáciu svojich nápadov. Opýtajte sa tiež sami seba, či vám skutočne nebudú vadiť časté kontroly franšízora. I keď budete nezávislý subjekt, budete ho musieť o všetkom informovať, zdieľať a dávať k dispozícii všetky dokumenty, vrátane tých finančných. Ak už na začiatku zistíte, že máte väčšie ambície ako podnikať „v súlade s pokynmi iných“ a chcete realizovať svoje vlastné myšlienky, je lepšie opustiť myšlienku stať sa franšízantom hneď na začiatku.

Financie

Vstup do franšízovej siete je spojený so vznikom niektorých výdajov. Sú to náklady, ktoré hradí každý podnikateľ, keď začne podnikať: prenájom priestorov, rekonštrukcia a zariadenie, nákup tovarov a iné. Tiež však treba počítať s výdajmi, ktoré sú pre franšízu špecifické, ako vstupné licenčné poplatky a priebežné poplatky. Rovnako je nutné si položiť niekoľko otázok týkajúcich sa financií. Koľko peňazí vynaložím na investície? Môžem si dovoliť prísť o všetky tieto peniaze? Ako budem financovať vstup do franšízového systému, môžem využiť úver? To sú však iba základné otázky, ktoré vyžadujú odpoveď. Ak si chcete zvoliť vhodný franšízový systém, mali by ste si tiež stanoviť vlastné ciele. Ide predovšetkým o vaše požiadavky na mesačný príjem, či bude franšízing vašim jediným zdrojom príjmov a tiež, či budete mať prostriedky, ktoré budú dostačujúce pre život v priebehu rozjazdu podnikania. Pretože začiatok znamená ďalšie náklady.

Odbor

Financie sú jedna vec, ale ešte je dôležitý výber odvetvia, v ktorom sami seba vidíte podnikať. Mali by ste k nemu mať kladný vzťah, lebo sa tým budete zaoberať niekoľko rokov. Vyberte si to, čo vás zaujíma, ale z pohľadu podnikateľa. Položte si opäť niekoľko otázok. Aký je dopyt po tovare alebo službách, ktoré sa vám páči? Nie je to len sezónna alebo dočasná módna záležitosť? Zhodnoťte konkurenciu, či existuje a aká je silná. A čo obchodná značka? Je známa iba lokálne/regionálne alebo pôsobí v rámci celej Slovenskej republiky alebo ide o značku dokonca globálnu? Myslíte si, že priláka veľa zákazníkov?

Porovnávanie

Keď už za sebou máte rozhodnutie, v akom odvetví chcete podnikať, porovnajte si rôzne systémy, ktoré v ňom už fungujú. Či sa líšia vo svojich požiadavkách na franšízantov. Tiež odporúčame zistiť, ako dlho sú na trhu, aké sú ich vlastné a franšízové predajne a akú sú rozdiely v poplatkoch účtovaných franšízorom. Zistite si čo najviac rozdielov a vyberte tie zásady systému, ktoré vám vyhovujú najviac. Pokúste sa nájsť čo najviac informácií o systémoch, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si tlač, prehľadajte internet a opýtajte sa na fórach o podnikaní.

Schôdzka

Najlepšie franšízora spoznáte na schôdzke pri osobnom stretnutí. Osobný kontakt so zástupnom siete je veľmi užitočný a nenahraditeľný. Je najlepšie si potvrdiť získané aktuálne informácie priamo od zdroja a tiež sa môžete opýtať na všetky ďalšie informácie, ktoré vás zaujímajú. Čím viac informácií získate, tým jednoduchšie bude pre vás rozhodnúť sa správne. Subjektívny dojem z toho, čo hovorí osoba zodpovedná za styk s franšízantami, je podľa nášho názoru veľmi dôležitý.

Overenie

Vytvorte si vlastné hodnotenie ponúk franšízových systémov. Nespoliehajte sa výlučne len na informácie poskytnuté franšízorom, hlavne vo finančných záležitostiach buďte obozretný. V ideálnom prípade si pripravte vlastný obchodný plán, ktorý vám umožní odhadnúť skutočné náklady a predpokladanú návratnosť investícií. Pohovorte si s ostatnými franšízantami v siete, ak sa s nimi dostanete do kontaktu. Dajte si dolu ružové okuliare a racionálne uskutočnite kalkuláciu. I tu platí, dvakrát meraj a raz rež!

Rozhodnutie

Prečítajte si dôkladne zmluvu. Tá vám poviem veľa nielen o systéme, ale tiež o franšízorovi. V dobrom systéme by nemal byť problém dostať zmluvu, na základe ktorej si môžete zhotoviť analýzu. A pamätajte si, že konečné rozhodnutie je dobré prijať až po konzultácii zmluvy s profesionálnym poradcom.