10 krokov k založeniu firmy

Ak podnikateľ nechce absolvovať všetky kroky na založenie firmy, môže si založenú spoločnosť kúpiť - tzv. ready made ​​firma je už zapísaná v obchodnom registri a má určitú históriu.
Streda
09.10.2013
Ak sa rozhodnete podnikať na vlastnú päsť, máte na výber dve možnosti. Môžete otvoriť vlastný podnik alebo podnikať formou franchisy. V nasledujúcich krokoch Vám poradíme, ako založiť vlastnú firmu.
 

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, akú právnu formu by mala mať vaša firma. Iné požiadavky je potrebné splniť pri zakladaní samostatne zárobkovej činnosti alebo združenia podľa občianskeho zákonníku, iné pri zakladaní spoločnosti obchodného práva (napr. spoločnosti s ručením obmedzeným).

Každá z foriem prevádzkovanej činnosti má svoje prednosti a nedostatky. V desiatich krokoch vám poradíme, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

1. Štúdium právnych predpisov

Ak to s podnikaním myslíte vážne, mali by ste si naštudovať živnostenský zákon, obchodný zákonník, občiansky súdny poriadok, vyhlášku o záväzných formulároch na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a niektoré daňové zákony. Všetky tieto dokumenty môžete nájsť na internete. Mali by ste si ale dávať pozor. Samozrejme nie všetky informácie na internete sú správne či aktuálne.

2. Príprava dokumentácie

Ak si myslíte, že ste získali dostatočné povedomie, ako podnikanie po teoretickej stránke funguje, musíte si pripraviť príslušné dokumenty potrebné na založenie spoločnosti. Tie môžete nájsť na internete, kde sa nachádza veľké množstvo rôznych vzorov. Tieto vzory sa ale môžu líšiť. Jediným riešením je skombinovať tieto vzory dohromady so svojimi novo nadobudnutými právnymi znalosťami.

3. Spísanie spoločenskej zmluvy u notára

Ako prví krok bude ísť k notárovi, kde necháte notársky overiť spoločenskú zmluvu uzatvorenú medzi spoločníkmi. Tá by mala obsahovať nasledujúce informácie:

- názov a sídlo spoločnosti
- určenie spoločníkov firmy, ich bydlisko a akým spôsobom jednajú za firmu
- predmet podnikania (činnosti))
- výšku základného kapitálu
- ostatné údaje, ktoré vyžaduje obchodný zákonník

Na založenie firmy je potrebné ešte čestné prehlásenie jednateľov a správcu vkladu. Prehlásenie môžete notársky overiť.

Veľmi dôležitým krokom je vymyslieť atraktívny názov spoločnosti. V názve by mali byť obsiahnuté slová, pod ktorými Vás budú zákazníci hľadať. Dôležitá je tiež internetová doména, pre ktorú platia rovnaké pravidlá a podľa ktorej by sa mal riadiť aj názov spoločnosti. Vyhľadávač typu Google Vás vyhodnotí ako dôveryhodnejší výsledok hľadania a Vaše internetové stránky Vám privedú zákazníkov úplne zadarmo.

4. Vloženie základného kapitálu

Po návšteve notára musíte ísť do banky založiť účet, na ktorý budú vložené peňažné vklady. Ak chcete do spoločnosti vkladať čokoľvek iné ako peniaze, respektíve vybrali ste si nepeňažnú formu vkladu, musíte ísť na súd a podať návrh na menovanie súdneho znalca. Potom, čo súd uskutoční menovanie, ocení znalec nepeňažný vklad a vy sa môžete pripravovať na ďalšie kroky. Po vložení čiastky banka vydá potvrdenie o vložení vkladu, ktoré budete neskôr potrebovať na zápis spoločnosti.

5. Obstarávanie dokumentov

Ako začínajúci podnikateľ musíte získať potvrdenie o užívacom práve od prenajímateľa priestorov, v ktorých bude sídlo spoločnosti, výpis z katastra nehnuteľností k týmto priestorom. Musíte tiež doložiť, že osoba, ktorá súhlas s umiestnením sídla vydala, tak mohla uskutočniť, pretože je vlastníkom nehnuteľnosti. Potom si musíte obstarať čistý register trestov, lebo konateľ s.r.o môže byť iba osoba bezúhonná.

6. Ohlásenie živnosti

Ďalším krokom, ktorý je nutné realizovať, je vyraziť na Živnostenský úrad. V prípade voľnej živnosti by malo všetko prebehnúť rýchlo, ale pri ďalších živnostiach sa zrejme zdržíte prípravou ďalších dokumentov o odbornej spôsobilosti svojho zodpovedného zástupcu. Musíte si obstarať potvrdenie o praxi od predchádzajúcich zamestnávateľov. Nakoniec sa dostavíte na overenie svojho podpisu. Za pár dní by ste si mali vyzdvihnúť dočasný výpis z živnostenského registra.

7. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Zápis spoločnosti je založený na tom, že vyplníte príslušný formulár a kúpiť kolok. Po podaní tohto návrhu na zápis do obchodného registra nasleduje zákonná lehota päť pracovných dní, ktorá ale nemusí byť vždy dodržaná. Ak všetko dopadne dobre a súd nebude mať žiadne námietky, vydá rozhodnutie a pridelí vám príslušné IČO. Ak nechcete čakať na nadobudnutie právnej moci príliš dlho, odporúčame vzdať sa práva na odvolanie.

8. Uvoľnenie účtu v banke

Tento krok by mal byť iba formálny. Banka po overení všetkých príslušných dokumentov odblokuje váš podnikateľský účet. V tomto okamihu ako konateľ s. r. o. by ste mali mať ľahší a jednoduchší prístup k cudzím finančným zdrojom. S tým vám banka môže pomôcť. Záleží už iba na vás, akú a či vôbec budete chcieť pomoc od svojej banky.

9. Registrácia na Finančnom úrade

Na Finančnom úrade na vás budú čakať dva formuláre daňového priznania, ku ktorým je nutné priniesť prílohy z predchádzajúcich krokov. Ak je všetko v poriadku, po niekoľkých dňoch (doba vybavenia sa líši podľa úradu) si môžete prísť vyzdvihnúť osvedčenie o registrácii k daniam. Tieto dokumenty by ste mali obdŕžať okamžite. Vo finančnom úrade sa musíte registrovať do mesiaca od zápisu do obchodného registra.

10. Obstaranie výpisu zo živnostenského registra

Po vybavení týchto posledných formalít mieri váš posledný krok na Živnostenský úrad. Tu vám príslušný úradník zapíše pridelené IČO automaticky po zápise spoločnosti do obchodného registra. Opäť je možné, že byrokratický aparát bude proti. Ak tento krok chcete urýchliť, môžete využiť samostatné podanie.

Samozrejme všetky tieto kroky sú iba radami na papieri a nie vždy zodpovedajú realite. K zmenám by došlo, keby ste napríklad vo firme chceli mať zamestnanca, alebo firmu založiť s viacerými spoločníkmi.


/10/
Dozvedieť sa viac

Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

Cow Gallstones are use for the treatment of hepatitis and liver and heart-related diseases. Brand Name:Cow Gallstones Packaging & Delivery Packaging Detail: Plastic non...

102 komentár(e)
posledný 26.05.2022
Koľko a prečo toľko?

Cow Gallstones are use for the treatment of hepatitis and liver and heart-related diseases. Brand Name:Cow Gallstones Packaging & Delivery Packaging Detail: Plastic non...

102 komentár(e)
posledný 26.05.2022
Koľko a prečo toľko?

Cow Gallstones are use for the treatment of hepatitis and liver and heart-related diseases. Brand Name:Cow Gallstones Packaging & Delivery Packaging Detail: Plastic non...

102 komentár(e)
posledný 25.05.2022
Koľko a prečo toľko?

Kravské žlčové kamene sa používajú na liečbu hepatitídy a ochorení pečene a srdca. technické údaje Na predaj kravské/volské žlčové kamene (pomer...

102 komentár(e)
posledný 25.05.2022
Koľko a prečo toľko?

Cow Gallstones are use for the treatment of hepatitis and liver and heart-related diseases. Brand Name:Cow Gallstones Packaging & Delivery Packaging Detail: Plastic non...

102 komentár(e)
posledný 25.05.2022
Koľko a prečo toľko?

FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about...

102 komentár(e)
posledný 18.05.2022
Koľko a prečo toľko?

FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about...

102 komentár(e)
posledný 18.05.2022
Koľko a prečo toľko?

Půjčky a úvěry, hypotéky a další. Půjčky a úvěry na koupi domu, rekonstrukci, auto, založení živnosti nebo podnikání a dostupnost hypotečních úvěrů a...

102 komentár(e)
posledný 15.04.2022