Starostlivosť znamená príležitosť

V Česku patrí narozdiel od Slovenska medzi najmenej rizikové odbory podnikanie v zdravotnej starostlivosti, výroba elektriny, vzdelávanie, nehnuteľnosti a poľnohospodárstvo.
13.05.2015
Najmenej rizikovým sektorom na podnikanie je zdravotná a sociálna starostlivosť. Najviac riskujú firmy pôsobiace v odbore ťažby a výroby elektriny.
 

Medzi rizikové segmenty patrí tiež oblasť vzdelávania, v ktorom môžete nájsť aj veľa franšízových sietí. Podľa analýzy spoločnosť Bisnode je krachom spoločnosti ohrozená takmer každá tretia firma podnikajúca v oblasti ťažby a výroby elektriny. Zaujímavosťou je, že krach hrozí takmer každej štvrtej firme v oblasti vzdelávania a každej piatej spoločnosti podnikajúcej v pohostinstve a hotelierstve.

 „Každá ekonomika má svoje špecifiká v nastavení segmentov. Na rozdiel od Českej republiky je na Slovensku viac riziková výroba elektriny a ťažba. Vzhľadom na investičnú náročnosť oboch segmentov. Dá sa predpokladať, že slovenský trh neposkytuje natoľko atraktívne a rentabilné príležitosti ako trh český, čo sa priamo odráža do rizikovosti firiem v týchto odvetviach,“ hodnotí výsledok analytik Michal Řičař zo spoločnosti Bisnode s tým, že pomerne prekvapivá je vysoká rizikovosť segmentu vzdelávania. Dôvodom môže byť podľa Řičára fakt, že oblasť vzdelávania patrí k menej rozvinutým a teda aj menej stabilným.

Podľa analýzy, ktorá sa zaoberala situáciou na Slovensku a v Českej republike, sú medzi týmito krajinami výrazné rozdiely. V Česku patrí medzi najmenej rizikové odbory podnikanie v zdravotnej starostlivosti, výroba elektriny, vzdelávanie, nehnuteľnosti a poľnohospodárstvo. Naopak ako najmenej stabilné vyhodnotila analýza segment obchodu, pohostinstva, dopravy a stavebníctva.

Z pohľadu rizikovosti podnikania  je na tom Česká republika lepšie ako Slovensko, čo odráža rozdielny stav vyspelosti oboch ekonomík,“ doplnil Řičař s tým, že na Slovensku je najväčší podiel najmenej a súčasne najviac rizikových firiem zastúpených v oblasti výroby elektriny. Je to spôsobené tým, že tu pôsobí skupina veľkých firiem, ktoré ovládajú trh. Ostatné spoločnosti v segmente sú naopak veľmi rizikové.