Podnikanie si vyžaduje viac etiky

Zodpovedné podnikanie už dávno nie je len otázkou marketingu či príležitosti pochváliť sa, koľko peňazí dal podnik na charitu. Firmy si uvedomujú, že spoločensky zodpovedné správanie zvyšuje ich konkurencieschopnosť.
10.10.2013
Firmy budú tento rok viac dbať na to, že podnikajú v súlade s etickými princípmi.
 

Rovnako tak sa chcú viac sústrediť na to, ako svojou činnosťou ovplyvňujú napríklad životné prostredie. Dôkazom je fakt, že takmer polovica oslovených firiem, presnejšie 49 %, plánuje tento rok znížiť negatívne dopady svojho podniku na životné prostredie. Ukázal to prieskum PwC medzi viac ako 1300 generálnymi riaditeľmi významných firiem z celého sveta, vrátane SR. Celkom 56 % opýtaných uviedlo, že tento rok má v pláne posilniť etické princípy vo svojich firmách. Na Slovensku sú diskusie o udržaní podnikania skôr v zárodkoch.

Polovica oslovených generálnych riaditeľov tiež spomenula svoj plán zamerať sa v roku 2013 viac na otázku prispôsobovania pracovných podmienok špecifickým požiadavkám rôznych skupín zamestnancov, či už ide o vek, pohlavie či zdravotný či rodinný stav. Na úrovni najvyššieho manažmentu plánuje otázky tejto diverzity aktívnejšie riešiť 33 % firiem.

Sme na začiatku

Na Slovensku je zatiaľ reporting o udržateľnosti a jeho prezentácie verejnosti skôr na začiatku a len málo firiem s tým má skúsenosti. Dá sa však podľa PwC na Slovensku očakávať, že i tuzemské spoločnosti sa budú musieť tejto oblasti systematicky venovať. „Skúsenosti z vyspelých krajín ukazujú, že impulzom pre veľa firiem k zodpovednému podnikaniu bolo to, že sa im dlhodobo oplatí správať sa šetrne k životnému prostrediu a férovo k svojim zamestnancom. Vďaka zodpovednému prístupu začali byť efektívnejší, napríklad na výrobu auta či obuvi potrebovali menej surovín,“ hovorí partner PwC Česká republika zodpovedný za oblasť udržateľnosti v spoločnosti Jiří Zouhar.