Firma musí ísť vpred

V rámci prieskumu Deloitte sa zúčastnilo takmer 5000 zástupcov internetovej generácie (generácie Y) z 18 krajín sveta.
10.10.2013
Najužitočnejšie inovácie vznikajú v obchodnej sfére. Myslia si to predstavitelia internetovej generácie.
 

Celkem 78 % budúcich manažérov je presvedčených o tom, že pre obchodný rast firiem sú zásadné inovácie. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte medzi predstaviteľmi internetovej generácie. Iba štvrtina účastníkov ankety si však myslí, že súčasní manažéri dostatočne inovácie podporujú.

„Celkovo pretrváva názor, že pri vývoji inovácií s pridanou hodnotou tvorí hlavnú úlohu obchodná komunita. Takmer polovica respondentov je toho názoru, že inovácie, ktoré spoločnosť ovplyvňuje najpriaznivejšie, vznikajú v obchodnej sfére,“ hovorí Marek Romancov, partner v daňovom oddelení spoločnosti Deloitte. O tom, že najprístupnejšie inovácie sú vyvíjané vládou, je presvedčených 18 % opýtaných, a 17 % si myslí, že najväčší prínos majú inovácie vyvinuté na akademickej pôde.

Vzdelanie a úrady

Hlavnými prekážkami brániacimi inováciám sú nedostatok peňazí či investícií, rozdielna firemná kultúra či nezáujem zo strany vedenia podniku. Oblasti, kde sú inovácie podľa respondentov najviac treba, sú vzdelanie, výroba elektriny a vládne orgány jednotlivých krajín. Naopak za najviac inovatívne oblasti sú považované technológie, médiá, a telekomunikácie, spotrebné tovary a služby, výroba.

Dôležitú rolu hrajú inovácie pri najímaní a udržiavaní talentovaných zamestnancov. Dve tretiny polemizujúcich zástupcov internetovej generácie spomenuli, že pri výbere zamestnancov sú práve inovácie kľúčovým faktorom. Táto skutočnosť sa týka obzvlášť spoločností, ktoré sú pre neustále sa zvyšujúci počet zástupcov internetovej generácie atraktívni. Odhaduje sa, že v roku 2025 bude internetová generácia tvoriť 75 % svetovej pracovnej sily.

Internetová generácia, tiež označovaná ako Generácia Y, je pojem, ktorý sa prvýkrát objavil v roku 1993 v časopise Advertising Age, pričom popisoval generáciu detí narodených v rokoch 1985 až 1995. Dnes už často označuje i generáciu narodenú medzi rokmi 1976 až 2000. Generácia Y sa chápe ako nástupca generácie X a generácie MTV.