Vyššie investície, nižšie riziko?

Invesície s rozumom / Ak máte záujem o vstup do franšízy, možno si budete musieť utiahnuť opasok na určitú dobu. Neriskujte však celý svoj majetok. Franšízing znižuje riziko neúspechu, nikdy ho však neodstraňuje úplne.
Štvrtok
06.04.2023
Podľa amerických štatistík môže byť franšízová sieť s vyššími investičnými potrebami dlhodobo úspešnejšia.
 

Vzhľadom na to, že v Európskej únii je franšízový trh všeobecne menej regulovaný, neexistujú komplexné dáta, vďaka ktorým by sme mohli pravidelne posudzovať jednotlivé ukazovatele, a tým aj úspešnosť franšízových systémov, ktoré na našom území pôsobia. V kolíske franšízingu, v Spojených štátoch amerických je však situácia iná. Sú tam pravidelne zverejňované ukazovatele, ktoré poskytujú master-franšízantom, franšízantom, a aj potenciálnym záujemcom o franšízové ​​podnikanie informácie o celkovej ekonomickej situácii na trhu franšíz.

Ekonomický časopis Entrepreneur zostavil správu o franšízovom sektore na základe údajov za posledných 5 rokov. Vo všeobecnosti existuje preukázateľná súvislosť medzi nákladmi franšízových systémov a ich stabilitou. Franšízové ​​systémy s nižšími požiadavkami na investičný kapitál v USA zlyhávajú vo vyššej miere, pričom u tých pod 25 tisíc dolárov dochádza k skutočnému rozpadu - po 5 rokoch ukončí činnosť necelých 5% partnerov týchto sietí.

Nie franšízant ako franšízant

Z týchto údajov by sme však nemali vyvodzovať príliš odvážne závery. "Lacnejšie" siete nemusia byť nutne príčinou vyššej miery neúspešnosti. Do takýchto sietí zvyčajne vstupujú podnikatelia, ktorí nemajú dostatočné úspory, a sú preto vystavení vyššiemu riziku ekonomických výkyvov. Väčšina z nich by pravdepodobne bola schopná pokračovať v činnosti, ale po niekoľkých zlých mesiacoch už nedokážu financovať cash-flow, a hoci vedia, že sa trend môže v budúcnosti obrátiť, nevydržia a ukončia svoju činnosť.

Kapitálovo náročnejšie siete naopak hľadajú skúsených podnikateľov, ľudí, ktorí majú okrem franšízy niekoľko zdrojov vlastných príjmov. V ich prípade môžu dlhšie slabé obdobie pokryť zo svojich rezerv. Je to, ako keby ste ako podnikateľ prevádzkovali zmrzlináreň a na lyžiarskom svahu predajňu vaflí, pričom jedna funguje iba v lete a druhá iba v zime. Štandardne by sme museli použiť rezervy na pokrytie mesiacov, ktoré sezónny podnik počas svojej prevádzky zarobí. V tomto príklade sa však obe možnosti diverzifikovaného podnikania vzájomne kryjú (jeden letný, jeden zimný podnik) - väčšina podnikateľov pôsobiacich v menších franšízových systémoch, tých s nižšími počiatočnými investíciami, však prevádzkuje iba jeden podnik, takže im toto zabezpečenie nie je dané.

Rezervy na rozbehnutie 

Ďalším dôležitým aspektom je, že vyššie kapitálové požiadavky znamenajú väčšiu pozornosť zo strany podnikateľa. Ak na Slovensku  niekto vstúpi do franšízovej siete s rozpočtom 20 tisíc až 80 tisíc  eur (napr. kozmetický salón alebo dokonca malá reštaurácia), bude pred vstupom do franšízovej siete vážne uvažovať a pravdepodobne si ponechá väčšiu rezervu na nepredvídané udalosti, aby nemusel obetovať svoju investíciu, ak sa dostane do problémov.

Dôležitým poučením pre franšízantov, a to aj u nás, je, že by mali dôkladne analyzovať podnikateľský plán franšízovej siete. Snáď dvojnásobne to platí u začínajúcich alebo mladých sietí, a najmä ak je investícia nízka. Väčšina podnikov, a teda aj franšízových sietí, nie je zisková od prvého dňa. Doba, kedy pobočka začne zarábať, sa líši podľa obchodného modelu, ale oplatí sa mať aspoň niekoľkomesačnú rezervu, aby sa minimalizovala neistota, pokiaľ sa rozhodnete vstúpiť do podnikania s franšízou.


Pýtajte sa a počítajte / Pri výbere franšízového konceptu žiadajte od franšízorov informáciu o očakávaných príjmoch. Zaujímajte sa aj o to, aký počet franšízantov dosiahlo tieto alebo podobné príjmy.

Populárne na fóre

P4B SSD Chemical and Activation Powder in South Africa ☎ +27735257866 Zambia Zimbabwe Botswana Lesotho Namibia Qatar Egypt UAE USA UK Taiwan Indonesia Singapore Turkey Tanzania Hong Kong Ethiopia Eritrea Sudan Angola Mozambique Morocco Swaziland China Kenya Brunei Japan Thailand Algeria Tunisia Bahamas Somalia Palau Lithuania Malaysia Myanmar Spain Kuwait Jordan Yemen Bahrain Philippines Israel Syria Italy DRC

We do offer the best professional services. We are willing to travel to do the job once consultation is done and approval made. Please call Agent Mbuga +27735257866 OR Email...

1 komentár(e)
posledný 21.05.2023
Black Notes Cleaning SSD Solution supplier in South Africa ☎ +27735257866 Zambia Zimbabwe Botswana Lesotho Namibia Qatar Egypt UAE USA UK Taiwan Indonesia Singapore Turkey Tanzania Hong Kong Ethiopia Eritrea Sudan Angola Mozambique Morocco Swaziland China Kenya Brunei Japan Thailand Algeria Tunisia Bahamas Somalia Palau Lithuania Malaysia Myanmar Spain Kuwait Jordan Yemen Bahrain Philippines Israel Syria Italy DRC

This solution is completely safe and it will only remove the strains from your currency. It is tested and it will not harm the currency in any manner. We are the best black...

1 komentár(e)
posledný 21.05.2023
Potrebujú finančnú podporu? Príliš veľa dlhov platiť?

Dobrý deň, Potrebujete spoľahlivú a dôveryhodnú spoločnosť na získanie úveru na financovanie vášho projektu, Potrebujete podnikateľský úver, osobný úver alebo...

19 komentár(e)
posledný 05.04.2023
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Overpowering Lost Love Spells Caster in South Africa UK USA +27735257866 Canada UAE Indonesia Singapore Turkey Luxembourg Finland Norway Australia Qatar Austria Germany Denmark...

19 komentár(e)
posledný 23.03.2023
Potrebujú finančnú podporu? Príliš veľa dlhov platiť?

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

19 komentár(e)
posledný 20.01.2023
Potrebujú finančnú podporu? Príliš veľa dlhov platiť?

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

19 komentár(e)
posledný 20.01.2023
Potrebujú finančnú podporu? Príliš veľa dlhov platiť?

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

19 komentár(e)
posledný 20.01.2023
Potrebujú finančnú podporu? Príliš veľa dlhov platiť?

Pozorne si prečítajte túto správu Garantujem vám, že pôžičku som dostal len minulý týždeň a vďaka týmto peniazom som mohol zaplatiť svoje účty. Je pravda, že...

19 komentár(e)
posledný 20.01.2023