Správny čas na franšízu

Šanca na úspech / „Zahájiť podnikanie v kríze je náročná úloha, ale vďaka franšízingu môžete podnikateľské riziko na začiatku znížiť. Využívate zavedenú a rozpoznateľnú značku, osvedčené know-how, vybudované dodávateľské vzťahy, podporu a nástroje, ktoré franšízor poskytuje,“ hovorí Lenka Nováková, konzultantka poradenskej spoločnosti PROFIT system franchise services.
Pondelok
17.08.2020
Cieľom každého franšízora je, aby sa jeho franšízantom darilo. Preto ak nastane problém, je pripravený pomôcť, hovorí Lenka Nováková, konzultantka spoločnosti PROFIT system.
 

Prvá polovica tohto roku bola výrazne ovplyvnená pandémiou COVID-19. Ako v tejto situácii z Vášho pohľadu obstáli franšízové koncepty na Slovensku?
V prvom rade je potrebné povedať, že rozsah opatrení, ktoré vláda prijala, situáciu franšízových konceptov a ich franšízantov ovplyvnili veľmi silno, a to bez ohľadu na to, v akom odvetví pôsobia. Aj keď by sa mohlo zdať, že franšízy, ktoré sa orientujú na predaj potravín či poskytovanie najrôznejších služieb, ktorých sa uzatvorenie prevádzok netýkalo, nepoznamenala kríza tak výrazne, nie je to tak. Vzhľadom na to, že často sú  ako najlepšie miesta pre otvorenie franšízových pobočiek volené priestory nachádzajúce sa v obchodných centrách, pobočky  postihlo ich uzatvorenie. Síce v rámci priestorov nákupného centra mohli mať otvorené, ale v takmer ľudoprázdnych obchodoch sa podniká ťažko. Obzvlášť ak vezmeme v úvahu  aj psychické naladenie ľudí, najmä na začiatku celej pandémie, kedy ochota míňať nebola veľmi veľká.

Ako si s tým koncepty poradili?
V tomto ohľade veľmi záležalo na tom, o aký koncept išlo a ako je nastavený. Niektoré značky boli schopné na danú situáciu reagovať rýchlo a ich franšízanti mohli generovať aspoň nejaké tržby. To sa týkalo napríklad značiek pôsobiacich v odbore gastronómie, ktoré boli nútené posilniť, v niektorých prípadoch zaviesť, rozvozy. To samozrejme išlo u pobočiek, kde bolo toto riešenie možné zaviesť. Výhodu mali tiež tieto koncepty, ktoré mali už fungujúce e-shopy. Veľkým problémom pre väčšinu franšízových sietí bolo nájomné. Fungovanie jednotlivých pobočiek je nastavené tak, že bežná prevádzka pokryje náklady spojené s nájmami a personálom. Nastalo niečo neočakávané, úplný výpad príjmov. Nájom majitelia franšíz, niekedy aj franšízori, museli pokryť z rezerv. Veľa z nich začalo vyjednávať s prenajímateľmi priestorov, pretože na začiatku bohužiaľ nikto nevedel, ako dlho môže takýto stav trvať a ako dlho, budú môcť nájomníci nájmy dotovať zo svojho. Situácia okolo vládnej pomoci s nájmami bola tiež nejasná. V tento moment sa ukázalo, že je výhodou byť súčasťou franšízovej siete. Vyjednávacia sila zavedenej a inak bezproblémovo fungujúcej značky je väčšia ako v prípade samostatného podnikateľa. 

Je franšízové podnikanie „krízuvzdorné“?
Rada by som povedala, že áno, ale ako sme sa mohli presvedčiť, neplatí to stopercentne. Majiteľom franšízových konceptov podľa mňa táto kríza ukázala medzery v ich nastavení. Problémy sa totiž netýkali iba ich franšízantov. S výrazne nižším cash-flow sa museli vysporiadať aj franšízori. A to hlavne tí, čo majú nastavené franšízové poplatky vo forme percent z tržieb franšízantov, nie paušálne. Z logiky vyplýva, že ak má franšízant nulové tržby, príjem franšízora sa tiež rovná nule. Niektorí franšízori súčasne riešili problémy spojené s vlastnými prevádzkami aj prevádzkami franšízantov. Na druhú stranu, ak sa pozrieme na vec z pohľadu franšízanta, v prípade kríze, a to nemusí byť globálna kríza, nie je na to sám. Keď je súčasťou franšízovej siete má sa na koho obrátiť, má koho poprosiť o pomoc a vie, že ju dostane. Cieľom každého franšízora totiž je, aby sa jeho franšízantom darilo. Veľkou výhodou je jednoduchší prístup k informáciám, ktoré sú pre podnikanie franšízantov dôležité. Väčšina poskytovateľov licencií pre svojich franšízantov zhromažďovala informácie a priebežne ich aktualizovala. Často mali relevantné informácie napríklad o tom, o akú podporu môžu požiadať, či je pre nich vhodný nejaký podporný program. Franšízori pomáhali v tejto ťažkej dobe často aj s optimalizáciou prevádzkových nákladov, často aj keď nemuseli, franšízantom odpustili franšízové poplatky. A faktom je, že keď boli franšízori schopní pomôcť naraz celej sieti, sú schopní a ochotní pomôcť aj v momente, keď sa problém týka jedného franšízanta v sieti. S franšízovým podnikaním totiž máte za chrbtom silného partnera, ktorého záujmom je váš úspech.

Je obdobie prázdnin. Je podľa Vás vhodný čas pre záujemcov o franšízy kontaktovať ich poskytovateľov?
Som presvedčená, že určite áno. Myslím si, že toto leto bude trochu iné ako to minuloročné. To, čo sa v uplynulých mesiacoch odohralo, obmedzilo nie iba fungovanie ich prevádzok, ale aj ďalšiu expanziu. Uzatvárať franšízové partnerstvá online  nie je jednoduché, nejde napríklad ukázať prevádzku alebo lepšie spoznať záujemcov. Aj keď máme správy, že niektorým konceptom sa aj takéto kúsky vydarili, resp. už rokovania dotiahli v priebehu korona krízy do konca. Preto si myslím,  že záujem o nových franšízantov zo strany franšízorov bude silnieť. Aj keď sa teraz hlavne sústredia na reštart súčasnej siete. A rásť by podľa môjho názoru mal aj záujem zo strany potenciálnych franšízantov. Hlavne preto, že byť súčasťou franšízovej siete sa aj z vyššie uvedených dôvodov podnikateľom vypláca. Leto všeobecne, rovnako ako obdobie okolo konca roku, je často časom bilancovania a premýšľania o ďalšej budúcnosti. Veľa ľudí sa práve v letných mesiacoch rozhoduje o opustení zamestnania a chce sa postaviť na vlastné nohy a rozbehnúť vlastné podnikanie. V momente, keď sa v lete rozhodnete a dohodnete sa s franšízovým konceptom na spolupráci, môžete svoje plány zrealizovať v horizonte niekoľkých mesiacov. Franšízing je iste dobrou voľbou, všetko sa však bude odvíjať od nákupného správania zákazníkov. Je nevyhnutné, aby spotrebitelia opäť zaradili nakupovanie do svojich zvykov. Bez toho žiadny zavedený systém nebude dobre fungovať.

Čo je potrebné mať na mysli, s ohľadom na nedávne skúsenosti s obmedzením podnikania, pri uzatváraní franšízovej spolupráce?
Určite je nutné zhromaždiť si všetky dostupné informácie a porovnať ich s ponukou franšízora, ktorú vám predloží. Vždy záujemcom o licenciu odporúčame snažiť sa získať aj spätnú väzbu od súčasných franšízantov v sieti. A obzvlášť teraz je to viac ako vhodné. To, na čo záujemcov o franšízu ďalej upozorňujeme, sú podmienky ukončenia spolupráce. Na to sa totiž na začiatku, kedy na oboch stranách vládne nadšenie z niečoho nového, často zabúda.

Aké nové koncepty sa momentálne chystajú na náš trh? Máte nejaké typy na nové značky?
Slovenský trh láka veľa franšízových konceptov zo zahraničia. Niektoré z nich ponúkajú master-franšízové licencie, niektoré hľadajú jednotlivých franšízantov. Svoje školy tu chce otvoriť napríklad kanadský vzdelávací koncept Maple Bear, sieť výučbových centier Edukido, alebo programovacia škola Coding Giants či Coders Lab. Z ďalších odborov sú to  napríklad značky ako Mail Boxes etc., Diego, Signal 88 Security alebo samoobslužné práčovne Quickwash. Dá sa očakávať, že na jeseň ešte nejaké pribudnú, pretože počas októbra sa vo Varšave uskutoční franšízový veľtrh, ktorý často prinesie nové nápady aj na tento trh.


Pomoc v sieti / Väčšina franšízorov sa v kríze ujala svojej úlohy v pomoci svojim franšízantom. Na jednej strane zhromažďovali pre svojich franšízových partnerov relevantné informácie, ktoré sú pre ich fungovanie dôležité. Na druhej strane im pomáhali s tým, aby byli schopní aj v tejto situácii aspoň čiastočne generovať tržby a udržať podnikanie v chode