Franšíza, riešenie po kríze (na krízu)

Lenka Nováková / „V posledných rokoch sme pozorovali zamestnanecký trh a nezamestnanosť klesala. Ak sa počas tohto obdobia podarilo niektorým vybudovať dostatočné finančné zaistenie, je možné, že sa ho pokúsia použiť na investovanie do vlastnej podnikateľskej budúcnosti."
Pondelok
11.05.2020
„Kríza nepochová franšízu. Až pandémia skončí, franšízori môžu mať zlaté časy,“ hovorí Lenka Nováková, konzultantka PROFIT system franchise services.
 

Koronavírusová tsunami ekonomicky spustoší viac trhov. Podľa Vás sa môže franšíza ukázať ako bezpečný model podnikania?
Niet pochýb o tom, že každý bude nejakým spôsobom krízou zasiahnutí. Keď hovoríme o franšíze ako o bezpečnom riešení v tejto náročnej dobe, mám na mysli odvetvia, ktoré síce nevyjdú bez poškodania, ale skôr sa ako prvý postavia na vlastné nohy a vrátia sa k normálnemu fungovaniu. Za druhé, predpokladajme, že pandémia pominie v nasledujúcich mesiacoch. Bez tejto podmienky môžeme všetky predpovede hodiť do koša. A nakoniec by som rada objasnila, že keď myslím franšízy, nemyslím tým automaticky všetky spoločnosti, ktoré udeľujú licencie na podnikanie. Krv franšízorov bude preliata v mnohých odboroch. Určitý historický vývoj však umožňuje predpokladať, že spoločnosti, ktoré ponúkajú predaj obchodných licencií, porastú o niečo skôr ako ostatní.

Prečo takéto predpoklady?
Pozrime sa na príklad a vráťme sa o niekoľko rokov späť, kedy každý štát začal silne cítiť globálne spomalenie spôsobené kolapsom na americkom trhu rizikových hypoték. Po raste HDP v roku 2007 prišiel v nasledujúcich rokoch prepad a jeho dynamika spomalila. Následne  v roku 2012 sa jeho rast opäť spomalil. A práve  počas tohto obdobia zažili európske franšízove trhy neobvyklý rast. Napríklad v České republike v rokoch 2010–2012 sme zaznamenali 15% medziročný nárast nových značiek, v roku 2012  19% nárast na celkových 200 franšízových systémov.  V Poľsku v roku 2008 vzniklo 127 franšízových systémov, o rok neskôr 148 a v roku 2010 dokonca 181 (priemerný nárast v rokoch 2001-2007 bol 47). Dané obdobie bolo v tomto ohľade rekordné, nikdy predtým na trh nevstúpilo toľko franšízorov a neotvorilo sa toľko franšízových podnikov. 

Čo bolo dôvodom tohto nárastu?
Je pravda, že tento jav sa nikto nepokúšal vedecky študovať, ale úsudky franšízorov a franšízantov nedali možnosť pochybovať o tom, že to bola finančná kríza, ktorá stimulovala rozvoj franšízingu. Pre majiteľov sietí prechod na franšízový vývojový model znamenal zníženie nákladov, ktoré mali prevziať začínajúcí franšízanti. Súčasne rástol záujem a šance na predaj licencie tak rýchlo, ako klesala istota práce na plný úväzok. Výberom vlastného podnikania pod zavedenou značkou sa mnohí pokúsili zaistiť si svoju profesionálnu budúcnosť s inteligentným využitím svojich úspor. 

Uvidíme aj teraz podobný jav?
Objavujú sa náznaky, však? V posledných rokoch sme pozorovali trh práce a nezamestnanosť výrazne klesla. Čo sa prejavilo aj na franšízovom trhu. Ako v jeho pozvolnom raste, tak v náročnejšom obsadzovaním nových zamestnaneckých pozícií. Ak sa počas tejto plodnej doby niektorým podarilo vybudovať finančnú poistku, je možné, že aj tentokrát sa ho pokúsia použiť na investovanie do svojej vlastnej budúcnosti.

Je to podľa Vás rozumné?
Zahájiť podnikanie v kríze je samozrejme náročná úloha, ale vďaka franšízingu môžete riziko na začiatku znížiť. Využívate zavedenú a rozpoznateľnú značku, osvedčené know-how, vybudované dodávateľské vzťahy, podporu a nástroje, ktoré franšízor poskytuje. Dokonca bude aj dostupnejší proces získať zamestnancov pre svoje podnikanie. Preto by ma neprekvapilo, keby franšízová ponuka ku konci roka začala opäť „praskať“ vo švíkoch. Prízrak nezamestnanosti sa šíri – nie iba po celej Európe, ale po celom svete. 

Každá kríza znamená koniec starým poriadkom, ale z každej kríze tiež vyjdú noví podnikatelia, ktorí počas tejto doby premýšľali a rozhodli sa jednať. Využiť reštart podnikania pre štart toho svojho.


Franšízing v plnej sile / Predchádzajúca recesia ukázala, že franšízy môžu v období kríze prekonávať očakávania. Či to tak bude aj v tej súčasnej, uvidíme s odstupom času.