Najčastejšie omyly franšízantov

Dvakrát meraj, raz rež / Ak máte po prečítaní franšízovej zmluvy pochybnosti o niektorých ustanoveniach, prípadne ich potrebujete dôkladne vysvetliť, je najlepšie vyhľadať radu u právnika alebo franšízového poradcu.
Piatok
27.03.2020
Franšízanti podpisujú franšízové zmluvy s vidinou úspešnej budúcnosti. Na čo si však dať pozor, pred tým ako sa upíšete franšízorovi?
 

Štatistiky potvrdzujú, že podnikanie pod známou zavedenou značkou je bezpečnejšie ako rozbehnutie vlastného podnikania. Stopercentne zaručiť úspech však nedokáže, a aj vo franšízovom podnikaní sú ľudia – franšízanti, ktorí môžu sklamať. Dôvodov môže byť viacero, veľa z nich sa dá predísť hneď na začiatku.

Poraďte sa s právnikom

Odvšadiaľ počujeme, že pred podpisom akejkoľvek zmluvy by sme mali venovať čas jej prečítaniu. Spotrebitelia sú neustále bombardovaní odporučeniami, že nemajú podpisovať niečo, čo nečítali. Ak si idete požičať peniaze od banky, každý vás upozorňuje na to, že je potrebné sa dôkladne zoznámiť so všetkými podmienkami úveru. Mohlo by sa teda zdať, že pre podnikateľa, ktorý by mal byť určitým profesionálov, je to automatické.

Bohužiaľ opak je pravdou. Často sa ukazuje, že franšízant zmluvu nečítal, pretože franšízor mu všetko čo je potrebné o spolupráci vedieť prerozprával. Stáva sa tiež, že aj keď záujemca o licenciu zmluvu čítal, dostatočne ju neporozumel. A v obave, že by sa v očiach franšízora „zhodil“, nepoložil dôležité dotazy a uspokojil sa s tým, že je mu zhruba všetko jasné. Nemyslel na to, že vstupom do franšízovej siete sa ako franšízant zaväzuje k dlhodobej spolupráci a musí vedieť, aké práva a povinnosti z toho plynú.

Finálna neznalosť zmlúv môže byť spôsobená tým, že ide o rozsiahle dokumenty, ktoré je síce  možné prečítať, však často je náročné  im porozumieť. Ako už bolo povedané, potenciálni franšízanti sa môžu hanbiť za pýtanie sa otázok, aby v očiach franšízora nestratili atraktivitu. A to je veľká chyba.

Je nevyhnutné si uvedomiť, že zmluvy sú pripravované právnikmi a majú svoj špecifický jazyk, ktorý sa tomu „bežnému“ na prvý pohľad môže podobať, ale význam jednotlivých pojmov môže byť rôzny. Pre ľudí, ktorí nie sú v čítaní zmlúv skúsení, môže byť náročné prechádzať napríklad aj 15stránkovú zmluvu.

Veľmi drahé úspory

V momente, keď po prečítaní zmluvy zostanú záujemcovi o franšízovú licenciu nejaké dotazy, prípadne pochybnosti, či je všetko tak, ako má byť, je na čase požiadať o nestranné posúdenie. Najlepšie je navštíviť odborníka, teda právnika či franšízového poradcu a konzultovať s ním jednotlivé ustanovenia zmluvy. Skúsený profesionál môže franšízanta buď upokojiť, že je všetko v poriadku, na druhej strane však môže prísť na to, čo by v budúcnosti v rámci spolupráce mohlo robiť problémy. Vysvetlí budúcemu franšízantovi nielen to, čomu nerozumie, ale upozorní ho tiež na ustanovenia, ktoré pre neho môžu byť nepriaznivé, odporučí mu o nich ďalej rokovať, prípadne trvať na ich odstránení. Je užitočné využiť pomoc, aby ste si boli vedomí záväzkov a rozsahu podpory, ktoré franšízor poskytuje.

„V praxi sa bohužiaľ stretávame s tým, že franšízanti prichádzajú za poradcami či právnikmi veľmi neskoro, až v momente, keď nastane problém. Až potom sa zaujímajú o to, ako je daná záležitosť upravená  zmluvou. Často sa stáva, že zistíme, že k porušeniu zmluvy neprišlo a neexistujú dôvody pre podniknutie akýchkoľvek krokov,“ hovorí Lenka Nováková, konzultantka poradenskej spoločnosti PROFIT system® s tým, že na otázku, prečo nebola zmluva konzultovaná pred podpisom, franšízant pripúšťa, že nechcel vynaložiť zbytočné náklady.

Faktom však je, že investícia od právnikov či odborných poradcov vás môže ochrániť pred nesprávnymi krokmi. Úlohou poradcu je sňať ružové okuliare z očí tých, čo sa chcú stať súčasťou franšízovej siete, a poskytnúť objektívny pohľad na to, čo vyplýva priamo zo zmluvy.

Vyjednávanie je nutné

K uzatvoreniu akejkoľvek zmluvy by malo prísť, ak sa zmluvné strany dohodnú na uspokojivých podmienkach. V prípade udeľovania franšízových licencií to však často nie je  také jednoduché. Franšízori majú obvykle svoje vlastné šablóny zmlúv, ktoré záujemcom o licenciu dávajú na podpis. Chybou by však bolo, keby sa potenciálni franšízant vzdal akýchkoľvek snáh vyjednávať. Existujú totiž prvky zmlúv, o ktorých sa bežne rokuje, ako napr. územná exkluzivita. Dohodnúť sa oplatí aj v momente, keď niektoré z ustanovení nie je podľa jeho predstav, prípadne v prípade, keď mu to odporučil právnik.

Ak nie je manévrovací priestor a franšízor zaujme postoj: „Buď podpíš, alebo zbohom“, je lepšie kapitulovať a nenechať sa prinútiť podpísať zmluvu. Nestáva sa to často, ale aj medzi franšízovými konceptmi existujú tie kvalitné a menej kvalitné Ak chcete ako záujemca o franšízu s poskytovateľom rokovať, musíte byť na to dobre pripravený. A práve v takejto situácii oceníte rady, ktoré dostanete od odborníkov. Jednou z nich je, že ako franšízant by ste mali mať možnosť získať zmluvu na preštudovanie u svojho právnika ešte pred jej podpisom.

Vlastný podnikateľský plán

Ďalšou chybou, ktorej sa záujemcovia o franšízy, často dopúšťajú, je spoľahnutie sa na informácie poskytnuté samotným franšízorom. Samozrejme, je potrebné od neho získať informácie týkajúce sa výšky investície, prevádzkových nákladov, očakávaných príjmov a pod. Dôležité je, aby ste boli schopní aj z tohto pohľadu posúdiť franšízovú ponuky sami.

Buďte skeptickí ohľadom informácií týkajúcich sa financií. Najlepšie je pripraviť si vlastný podnikateľský plán, ktorý vám umožní predpovedať reálne náklady, príjmy a tým aj návratnosť investície. Mali by ste si zistiť viac o trhových cenách zariadenia, za ktoré platíte franšízorovi, výške nájomného za priestory, ktoré spĺňajú kritéria konceptu, a tiež výške priemernej mzdy zamestnancov v odbore, v ktorom sa chystáte podnikať.

Okrem toho by sa malo prepočítať, či je obchodný plán predložený poskytovateľom licencie reálny. Či je cena produktu či služby dostatočne vysoká, aby pokryla náklady na jeho nákup a ďalšie prevádzkové náklady spojené s podnikaním. Toto je práca, ktorú by si budúci franšízant mal splniť, aby realisticky vyhodnotil franšízovú ponuku. 

Myslite na budúcnosť

Ďalším problémom, ktorý súvisí s financovaním, je realisticky posúdiť vaše možnosti. Franšízanti často nie úplne dôkladne premýšľajú o tom, koľko peňazí sú schopní do franšízy investovať a z akých zdrojov budú tieto financie. Často ani nepremýšľajú o tom, čo budú robiť, ak investícia neprinesie očakávané zisky. Neriešia otázky, či budú schopní dotovať svoje podnikanie do doby, než začne zarábať. Bod zlomu je totiž u každého franšízového konceptu iný, môže to byť po troch mesiacoch, niekedy až po dlhšom čase. Na takúto dobu by ste mali mať finančnú rezervu, ktorá pokryje nie iba náklady spojené s podnikaním, ale tiež napríklad so zabezpečením rodiny,

Záruku vám nikto nedá

Presvedčenie, že so zakúpením franšízovej licencie sa automaticky dostaví úspech v podnikaní, je klamlivé. Skutočnosť, že je daný franšízový koncept už vytvorený a otestovaný, je výhodou, z ktorej by mohol niekto usudzovať, že úspech franšízanta neminie. Žiadny poskytovateľ licencie vám ho však nezaručí.

Angažovanosť franšízanta a jeho tvrdá práca sú nevyhnutnosťou. Rovnako ako v každom inom podnikaní, sa nič nestane len tak, samo. Ako franšízanti by ste tak mali byť aktívni, sledovať trh a reagovať na zmeny na ňom. Úspešné podnikanie sa nezaobíde bez marketingových akcií. Veľkou pomocou sú samozrejme rady a odporučenia franšízora, ktoré sa oplatí počúvať.

Vhodný kandidát na franšízanta

Pravdou je, že franšíza nie je pre každého. Je potrebné zvážiť, či ste vy osobne schopní sa podriadiť pravidlám, ktoré platia vo franšízovej sieti. Vo franšíze nie je priestor pre improvizáciu, veľkú kreativitu a implementáciu vlastných nápadov. Preto je na všetko potrebné získať súhlas centrály siete. Aj napriek tomu, že ste ako franšízant nezávislý podnikateľský subjekt, mali by ste o všetkom informovať svojho franšízora a sprístupniť mu všetky dokumenty vrátane tých finančných.

Ak je vaším cieľom pracovať sami, a byť svojimi vlastnými šéfmi, zdá sa, že túžite po nezávislosti. Ak nemáte vlastný podnikateľský nápad, rozhodnutie pre franšízu je správne riešenie. V takomto prípade je potrebné si ujasniť, či je vašou motiváciou zmena, alebo túžba po reálnej nezávislosti, bez ktorej si svoju budúcnosť už neviete predstaviť. V prípade, keď vám ide „iba“ o zmenu, vitajte vo svete franšízingu.

Ak však chcete pristúpením k franšízovému konceptu získať vytúženú nezávislosť, môžete naraziť na problém. Podstatou franšízingu je totiž spolupráca a zdieľanie. A v prípade, že nie ste pripravení alebo ochotní spolupracovať s franšízorom a ďalšími kolegami v sieti, môže to viesť až k vytvoreniu negatívneho vzťahu s poskytovateľom licencie, čo sa skôr alebo neskôr premietne do atmosféry vo vašom podniku. A vedzte, nie je nič horšie ako podnikanie, ktoré vás nebaví, v ktorom sa necítite šťastní.

Uzatvorenie franšízovej spolupráce je ako manželstvo. Je to beh na dlhú trať. Preto je viac ako nutné nájsť na túto cestu toho pravého partnera. Ak sa tak totiž nestane, nemusia nasledovať príjemné konce.

Ako sa vyvarovať chybám?

  • Uistite sa, že úloha franšízanta je pre vás tá pravá
  • Vyberte si franšízový koncept v odbore, ktorý vás zaujíma
  • Nepodpisujte franšízovú zmluvu bez konzultácie s právnikom
  • Vyjednávajte s franšízorom o bodoch zmluvy, s ktorými nesúhlasíte
  • Vytvorte si vlastný podnikateľský plán

    Poradci PROFIT system franchise services
    kancelar@profitsystem.cz

 


Franšíza je podnikanie / Úspech v podnikaní vám nikto nezaručí. A to ani majiteľ franšízového konceptu. Bez vášho pričinenia to nepôjde. Známa značka nezbavuje franšízanta zodpovednosti za jeho podnikanie.