Investícia, ktorá sa oplatí

Priebežné platby / V priebehu spolupráce s väčšinou konceptov na franšízantov čakajú aj ďalšie poplatky, s ktorými je potrebné počítať. Odvíjajú sa najčastejšie od obratu – máme na mysli najmä priebežný franšízový poplatok a príspevok na marketing. Niektoré siete ich môžu uplatňovať ako súčasť marže na odoberané produkty, ktoré sú ďalej predávané koncovým zákazníkom.
Štvrtok
05.09.2019
Rozbehnutie podnikania si vždy vyžaduje určitú finančnú investíciu. Výnimkou nie je ani to franšízové. Za čo vo franšízingu vlastne platíte?
 

Výška investovanej hodnoty do naštartovania podnikania pod hlavičkou známej značky, sa líši podľa toho, v akom odbore pôsobí. Je jasné, že rozbehnutie reštaurácie už zavedenej siete, a nemusí ísť o pobočku gigantov, ako sú niektoré fastfoodové koncepty, vyjde franšízanta viac, ako napríklad otvorenie malého obchodu s oblečením či potravinami. Určitá nutnosť vloženia vlastných financií do nového podnikania tu je. A čo tým získate?

Obvykle si franšízové koncepty nechajú v prvom rade zaplatiť za licenciu – tzv. vstupný poplatok. Jeho uhradením získate zavedenú známu značku, prístup k osvedčenému know-how spoločnosti, vďaka ktorému bude váš podnikateľský začiatok pohodlnejší ako zakladať podnikanie „na zelenej lúke“. Dokonca, môžete ušetriť za chyby, ktoré by ste robili ako začínajúci podnikatelia. Vedzte, že franšízor už ich kedysi urobil za vás a úspešne ich vyriešil. Môže vás hneď od začiatku správne nasmerovať na ceste za vaším úspechom.

Tréningom k zisku

Značná časť vstupného poplatku putuje na úhradu nákladov spojených so školením, ktoré pre vás ako franšízanta a prípade aj pre vašich zamestnancov poskytovateľ zaisťuje. Práve úspešné absolvovanie dôkladného školenia a odovzdanie know-how je alfou a omegou nadviazania franšízovej spolupráce a úspešného pokračovania. Ďalšou časťou franšízového poplatku je sú náklady spojené so zaradením nového franšízanta do siete – napr. jeho úvodná propagácia, zariadenie originálnym softvérom alebo začlenenie do dodávateľsko-odberateľského reťazca. 

Financiami na zakúpenie franšízovej licencie však investície franšízanta nekončia. Preto musí mať záujemca o ňu hneď od začiatku na pamäti, že peniaze bude nutné vložiť hlavne do sprevádzkovania samotnej pobočky. Tieto náklady sa koncept od konceptu líšia, pretože každý z nich má inak nastavené štandardy a nároky na zariadenie. „Niektorí poskytovatelia franšíz sú si vedomí, že investícia do ich pobočky môže byť pre  franšízanta  vysoká. Uvedomujú si, že by mohlo ísť o jedinú prekážku, ktorá ich pripraví o získanie perspektívneho franšízanta. Preto nie je ničím neobvyklým, že kandidátom, v ktorých vidia veľký potenciál, ponúkajú pomoc so získaním prostriedkov na financovanie,“ hovorí Marek Halfar, riaditeľ poradenskej spoločnosti PROFIT system franchise services. Táto pomoc môže mať podobu podpory pri vyjednávaní s bankou o úvere alebo ju poskytne franšízor.

Aj keď hovoríme o pomoci franšízora so získaním externých zdrojov, môže vás zaraziť, že veľa franšízorov od svojich franšízantov očakávajú, že na investíciu použijú z veľkej či pomernej časti vlastné zdroje. Niektorí z nich to majú dokonca ako podmienku, ktorú je nutné splniť pre získanie licencie. Je to logické. V záujme franšízora je, aby franšízant aktívne pracoval na rozvoji svojho podnikania a dbal na to, aby jeho franšíza rástla. A to je pri finančnom zaangažovaní franšízanta pravdepodobnejšie, ako keď do podnikania vloží peniaze banky. Žiadny poskytovateľ licencie nechce, aby jeho franšízant  myslel iba na splatenie záväzkov banke, a nie na samotné podnikanie. 

„Investovanie do franšízovej spolupráce by malo byť vždy transparentné a mali by ste s ním byť oboznámení pred uzatvorením franšízovej zmluvy vo forme odhadovaných predpokladov návratnosti investície, prevádzkových nákladov a očakávaných príjmov. Franšízant investuje a platí franšízorovi za získané osvedčené know-how a podnikanie na kľúč s menšou mierou rizika,“ dodáva Marek Halfar.


Správne výpočty / Pred podpisom zmluvy si pre vlastnú bezpečnosť spočítajte, či finančne unesiete nákup licencie a priebežné náklady na prevádzku podniku. A to vrátane finančného vankúša na úvodné obdobie príprav a zahájenie podnikania v prvých mesiacoch prevádzky.