Myslite na ochranu svojho podnikania

Oceňovaný tím / Právnická kancelária Havel & Partners získala už tretí krát hlavnú cenu pre kanceláriu v súťaži Právnická firma roku Českej republiky. Víťazom sa stala tiež v kategórii Práva duševného vlastníctva.
Utorok
29.01.2019
„Ochranná známka môže majiteľom franšíz pomôcť vyvarovať sa problémom, ktoré ich môžu stretnúť doma, aj v zahraničí,“ hovorí Ivan Rámeš, partner advokátskej kancelárie Havel&Partners.
 

Jednou z oblastí, ktorej sa v rámci Vašej advokátskej praxi venujete, je ochrana duševného vlastníctva. Môžete nám, prosím, túto oblasť bližšie predstaviť?
Pamätám si, že keď som tento rok letel do USA na veľkú medzinárodnú konferenciu týkajúcu sa práva duševného vlastníctva, položil mi imigračný úradník nečakane veľmi prekvapivú otázku: „Definujte mi duševné vlastníctvo!“ Moja odpoveď bola: „Koľko máme času?“ V stručnosti však je možné povedať, že odbor duševného vlastníctva v sebe zahŕňa vlastne všetky výsledky ľudskej tvorivej činnosti a ich právnu ochranu. Od klasických diel typu knihy, fotografie, kresby, sochy cez architektonické návrhy, dizajny, vynálezy, herecké výkony až po software, dizajn webových stránok, ochranu databáz či unikátne know-how. S ohľadom na vývoj technológií tento výpočet nekončí a teším sa na ďalšie právne výzvy súvisiace s 3D tlačou, autonómnymi vozmi a podobne. Pre veľa klientov dlhodobo spravujeme ich rozsiahle portfóliá ochranných známok či priemyselných vzorov (dizajnov) a monitorujeme po celom svete konfliktné prihlášky tretích strán. V prípade potreby zasahujeme tiež proti napodobneninám či výrobkom, ktoré sú nedovolene dovezené zo zahraničia v rámci tzv. paralelných dovozov.

Prečo by sa mali firmy týmito témam vážne zaoberať? Prečo by sa mali zveriť do rúk odborníka?
Oblasť duševného vlastníctva alebo IP, vznikla zo skratky anglického intellectual property, je nesmierne zaujímavá právna disciplína, ktorá za posledných niekoľko rokov prešla nielen v rámci Českej republiky a Slovenska neskutočnou premenou. Z odboru, ktorý pred revolúciou prakticky neexistoval, sa stal jeden z najvýznamnejších právnych odborov. Podobným vývojom prešla táto prax tiež v rámci našej kancelárie. Pôvodne išlo skôr o okrajovú právnu disciplínu, ktorej sme sa venovali v rámci iných transakcií.  Teraz už môžem povedať, že to je plnohodnotná a samostatná prax, ktorej sa u nás pravidelne venuje približne 20 právnikov. Podarilo sa nám vytvoriť jeden z najväčších, ale tiež najskúsenejších tímov na právo duševného vlastníctva na česko-slovenskom trhu. Aktívne sa zaujímame o technologické novinky, sledujeme trendy v tejto oblasti aj súvisiacu legislatívu. Myslím si, že právo duševného vlastníctva je natoľko špecifický odbor, že má význam, aby klienti zverili túto oblasť do rúk takého právnika, ktorý sa na tento odbor špecializuje. Rád prirovnávam našu profesiu k medicíne. Kto by si išiel nechať odborne vyšetriť zrak od niekoho iného ako od očného špecialistu? Naša kancelária dlhodobo radí nie iba veľkým medzinárodným korporáciám, ale tiež start-upom či investorom. Myslím si, že našou obrovskou výhodou je fakt, že veľkosť našej kancelárie, aktuálne máme viac ako 200 právnikov, nám dovoľuje k duševnému vlastníctvu a riešeniu problémov pristupovať komplexne a multiodborovo, pretože v rámci IP poradenstva zohľadňujeme tiež iné právne odbory, ako je typicky právo hospodárskej súťaže, nekalá súťaž, spotrebiteľské a marketingové právo, ale aj účtovné a daňové predpisy. V tom je obrovská pridaná hodnota, ktorú klientom prinášame. Odmenou je pre nás možnosť pracovať na nesmierne zaujímavých a často právne veľmi komplikovaných prípadoch. Ide o veľké profesijné výzvy, ktoré máme radi a ktoré nás posúvajú ďalej.

Ako dôležitá je táto téma v odbore franšízingu?
Povedal by som, že ide o úplne najzásadnejšiu súčasť franšízingu. Veď je to práve značka, ktorá jednoznačne identifikuje jednotlivých franšízantov podnikajúcich pod jednotnou značkou od ostatnej konkurencie. Zákazník súčasne vie, že pod touto značkou dostane vždy rovnaké služby alebo tovar, a to v identickej kvalite a štandarde – práve táto jednotnosť postupov je ďalším kľúčovým prvkom v rámci franšízingu, ktorú je možné čiastočne tiež chrániť v rámci IP ochrany. S rastom franšízovej siete súčasne rastie tiež hodnota značky, ktorá je následne hlavným nástrojom pre ďalšiu expanziu.

Ako teda efektívne ochrániť duševné vlastníctvo majiteľov franšízových konceptov?
Zodpovednosť za značku nesie vždy poskytovateľ franšízy, ktorý je zodpovedný za to, že minimálne logo a názov siete budú chránené ako ochranná známka vo všetkých krajinách, kde koncept pôsobí či kam sa v blízkej budúcnosti chce rozšíriť. Súčasťou tejto ochrany je tiež registrácia doménových mien identických názvov, často tiež ochrana dizajnu výrobkov prostredníctvom priemyselných vzorov či ochrana unikátnych výrobných či predajných postupov. Ochranná známka si časom môže získať dobré meno vo väčšine teritórií, kde franšízová sieť pôsobí, čím sa môže ešte efektívnejšie brániť proti prípadným pokusom tretích strán o napodobňovanie loga či názvu franšízovej siete. Pamätám si, že historicky sme podobných prípadov riešili niekoľko. Okrem samotných registrácií je praktické dôsledne monitorovať trh a konkurenciu, vrátane potenciálne konfliktných prihlášok ochranných známok. Dá sa tak predísť mnohým nepríjemnostiam hneď na začiatku.

Aké hlavné legislatívne novinky čakajú podnikateľov v roku 2019?
S ohľadom na termín tohto rozhovoru máme „šťastie“ na aktuálnu novelu zákona o ochranných známkach, ktorá je od januára 2019 účinná v Českej republike aj na Slovensku. Novela je značne rozsiahla a prináša pre vlastníkov ochranných známok niekoľko dôležitých zmien. Za jednu z najvýznamnejších považujem, že Úrad priemyslového vlastníctva v Českej republike a na Slovensku prestane z úradnej povinnosti zamietať nové prihlášky ochranných známok, ktoré sú zhodné so staršími zapísanými ochrannými známkami. Môže tak nastať situácia, kedy bez vedomia vlastníka príslušný úrad zapíše identickú ochrannú známku. Najvhodnejším spôsobom, ako predísť registrácii konfliktného označenia je pravidelný monitoring nových prihlášok. Naša advokátska kancelária túto službu zaisťuje pre svojich klientov už dlhé roky. Ide o automatizovaný, spravidla mesačný monitoring, na  základe ktorého dokážeme zavčas identifikovať nie iba konfliktné označenie, ale tiež prihlášky, ktoré môžu byť podobné starším ochranným známkam. O týchto prihláškach v pravidelných intervaloch informujeme klientov a následne typicky zahajujeme námietkové konanie alebo iniciujeme rokovania s prihlasovateľom za účelom spätného vzatia prihlášky konfliktného označenia.

Advokátska kancelária Havel & Partners získala tento rok ocenenie v rámci súťaže Právnická firma roku 2018 v Českej republike. Čo takéto ocenenie pre kanceláriu znamená?
Víťazstvo v tohtoročnej Právnickej firme roka nás potešilo mimoriadne, pretože okrem toho, že sme tretí krát v priebehu posledných štyroch rokov získali hlavné ocenenie pre domácu kanceláriu, zvíťazili sme práve v kategórii Práva duševného vlastníctva. Je to pre nás záväzok do budúcnosti, ale aj potvrdenie, že svoju prácu robíme nadštandardne kvalitne a s takým prístupom, ktorý naši klienti oceňujú. Toto ocenenie je súčasne uznaním práce všetkých mojich kolegov, bez ktorých by sme túto cenu nezískali.


Vzrastajúca dôležitosť / "Oblasť duševného vlastníctva je právna disciplína, ktorá za posledných niekoľko rokov prešla nielen v rámci Českej republiky a Slovenska neskutočnou premenou. Z právneho odboru, ktorý pred revolúciou prakticky neexistoval, sa stal jeden z najvýznamnejších," dodáva Ivan Rámeš.