Očakávajte neočakávané

Takmer štvrť storočia / Slovenská franchisingová asociácia vznikla v roku 1994. Je jediným oficiálnym centrom pre franchisingové podnikanie na Slovensku a v tomto zmysle je jediným kompetentným partnerom franchisingových asociácií na celom svete.
Pondelok
03.12.2018
Zaujíma vás, aká je situácia na slovenskom franchisingovom trhu? Opýtali sme sa na to Mariana Patáka, prezidenta Slovenskej franchisingovej asociácie.
 

Prezraďte nám, ako sa v súčasnosti darí franchisingu na Slovensku?
Vo všeobecnosti môžem prehlásiť, že podľa našich posledných zistení, zaznamenávame vzrastajúci počet záujemcov o vytvorenie vlastnej značky, čo určite považujem za pozitívum.

Akú má franchising podporu v slovenskej legislatíve?
Slovenská legislatíva, napríklad v porovnaní  s českou legislatívou, v oblasti franchisingu pomerne dosť zaostáva. Franchisingová zmluva ako typ zmluvy nie je osobitne upravená či už v Občianskom zákonníku alebo v Obchodnom zákonníku. V praxi sa pre franchisingové koncepty využíva inštitút tzv. inominátnych, inými slovami nepomenovaných, zmlúv, ktoré sa riadia ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Posledné informácie z rezortu ministerstva spravodlivosti hovoria o tom, že v priebehu roku 2019 sa chystá veľká rekodifikácia Občianskeho aj Obchodného zákonníka, v rámci ktorej by malo dôjsť aj k vymedzeniu osobitného paragrafového znenia, ktoré by bolo zamerané výslovne na franchisingovú zmluvu.

V rámci Slovenskej franchisingovej asociácie pôsobí tzv. Expertná skupina. Ako funguje? Čo je jej cieľom?
Členovia tejto skupiny sa vyznačujú tým, že majú dlhoročné odborné skúsenosti a vedomosti, ktoré sú schopní poskytnúť už existujúcim podnikateľom i potenciálnym, resp. začínajúcim podnikateľom franchisantom. Jej hlavným cieľom je teda najmä odborná a poradná  funkcia vo vzťahu k rôznym dotazom a prípadným otázkam, s ktorými sa na Slovenskú franchisingovú asociáciu záujemcovia o franchisingové licencie obracajú.

S akými problémami či otázkami sa na vás najčastejšie obracia franchisingové koncepty a záujemcovia o franchisingové licencie?
Najčastejšie sa stretávame s otázkami napr. ako si vybrať už existujúci franchisingový koncept, prípadne na nás často smerujú aj otázky týkajúce sa možnosti vytvorenia vlastného franchisingového konceptu z existujúcej značky alebo firmy. Popri odpovediach na tieto otázky však poskytujeme aj  všeobecné informácie o tom, ako vôbec samotný franchising funguje a aké sú jeho benefity.

Čo by ste poradili franchisingovým konceptom, ktoré sa chystajú vstúpiť na slovenský trh. Na čo by sa mali pripraviť?
Poradil by som im najmä to, aby očakávali aj neočakávané. Určite vo všeobecnosti vo vzťahu k franchisingu a jeho celkovému postaveniu na Slovensku platí, že slovenský klient je veľmi náročný. Problém vidím najmä v tom, že Slováci stále majú určitý blok spočívajúci v skutočnosti, že by mali za poskytnuté know-how platiť.

Máte za sebou 2. ročník výstavy Podnikajte s franchisingom. Ako by ste ho zhodnotili?
Druhý ročník výstavy, v porovnaní s tým prvým, ktorý bol vo svojej podstate pilotný a na ktorom sme sa veľa učili ale aj naučili, priniesol celkové zlepšenie, či už sa bavíme o kvalite samotnej výstavy, úrovni jednotlivých vystavovateľov ale aj celkovej návštevnosti výstavy, ktorú sa nám podarilo zvýšiť. Osobne to považujem za dobrý signál do budúcnosti vo vzťahu k organizovaniu ďalšej franchisingovej výstavy.


Odborníci na svojom mieste / "Členovia SFA majú dlhoročné odborné skúsenosti a vedomosti, ktoré sú schopní poskytnúť už existujúcim podnikateľom i potenciálnym, resp. začínajúcim podnikateľom – franchisorom i franchisee. V prípade potreby môžu odporučiť ďalších odborníkov doma i v zahraničí," dodáva Marian Paták.