5 spôsobov ako viesť franšízu

Veľa sietí, veľa pravidiel / Rozsah očakávaní majiteľov franšízových sietí je značne rôznorodý, tiež ako odbory, do ktorých franšízing preniká. Niektorí od svojich partnerov očakávajú, že budú zároveň prevádzkovateľmi franšízovej pobočky, iné siete preferujú alebo dokonca priamo požadujú vedenie viacerých franšíz naraz. Pre ďalšie je najdôležitejším faktorom osobný vzťah a nadšenie pre značku či jej výrobky.
Streda
12.09.2018
Podnikanie formou franšízingu býva niekedy označované termínom "one-size". Spolupráca v sieti totiž zaručuje všetkým rovnaké podmienky. Franšízori a franšízanti pritom plnia rôzne úlohy.
 

Na svete existuje 3 tisíc franšízových značiek, ktorých franšízový systém je vždy v niečím špecifickým a osobitým. Napriek tomu je možné pomenovať 5 najčastejších modelov súčasného franšízingu, medzi ktorými si môžete vybrať ten, ktorý bude najlepšie vyhovovať vašim cieľom a vašej osobnosti.

1. Franšíza na čiastočný úväzok

Majiteľ franšízovej pobočky nemusí byť vždy plne zodpovedný za jej vedenie a prevádzku. Veľa franšízantov sa snaží nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, často sú to napríklad matky na materskej dovolenky. Franšízant v tomto type franšízy nemusí byť vždy prítomný v prevádzke. Obvykle strávi na pracovisku 10 až 20 hodín týždenne. Každodennú prevádzka zaisťuje manažérsky tím.

Tento model je častý v sieťach, kde franšízanti vlastnia viac pobočiek, a čiastočnou zodpovednosťou za prevádzku jednotiek získavajú čas na kontrolu ďalších franšíz. Vyžaduje pomerne veľký vodcovský talent, pretože je potrebné vedieť nie iba rozhodovať, ale právomoc tiež delegovať  na tímy spolupracovníkov.

Tento model sa stáva stále obľúbenejší v rodinách, ktoré chcú venovať viac času starostlivosti o deti alebo pomáhať s vnúčatami, pričom sa tešia výhodám vlastníctva malých podnikov. 

2. Niekoľko franšíz naraz

Bez ohľadu na to, koľko času podnikanie vo franšízingu s konkrétnou značkou vyžaduje, stále viac franšízových sietí vyžaduje ako podmienku spolupráce, aby ich partneri prevádzkovali viac franšíz naraz. Multi-unit franšízing je určený podnikateľom, ktorí chcú budovať impérium, a rozvíjať firmu na viacerých úrovniach, a založenie vlastnej firmy je pre nich z rôznych dôvodov menej výhodné.

Niektorí vlastnia aj práva na udelenie licencie na prevádzkovanie franšízy v určenej oblasti. Bývajú to nadšení vizionári s jasne naplánovanou budúcnosťou, ktorí presne vedia, kde chcú byť za 10 rokov. Vždy chcú byť súčasťou úspechu, rastu, expanzie. Sú ambiciózni a kariéra pre nich býva v tejto životnej etape prioritou.

3. Vlastník a prevádzkovateľ v jednom

Pôvodne asi najklasickejšia forma franšízingu, kedy majiteľ pobočky jej prevádzku zároveň riadi a je jej hlavným manažérom, často aj účtovníkom a obchodným zástupcom. Máva len niekoľko zamestnancov, a vyhovuje mu plná zodpovednosť za chod malej firmy. Výhodou tejto formy franšízingu sú nízke vstupné aj prevádzkové náklady, vyžaduje ale veľa času  plnej osobnej nasadenosti a prítomnosť na pracovisku. 

Niekedy je tento typ franšízy pre majiteľov iba začiatkom ďalšej kariéry a rastu (vrátane  nákupu ďalších franšíz), iní naopak v pozícii šéfa vlastnej franšízy vytrvajú celý život. Vždy sú to ľudia, ktorí majú radi zodpovednosť za seba a vlastnú firmu aj tím, a musí ich baviť obsah podnikania aj odbor, v ktorom pôsobia. 

4. Vášnivý franšízant

Franšízové siete, ktoré sa snažia propagovať najmä svoji značku a stojí na nej ich úspech, vyžadujú obvykle od franšízantov plnú lojálnosť. Tá je pre nich dôležitejšia ako talent a skúsenosti uchádzačov o franšízy. Musia produktom či službám svojej franšízovej siete úplne dôverovať, a mať k nej ideálne akýsi osobný citový vzťah. Populárny je tento model v oblasti fitness a zdravia, starostlivosti o domáce zvieratá, a obchodu s rôznymi detskými a ekologickými produktmi. 

Vhodný je tento typ franšízy pre podnikateľov, ktorí sa chcú aj v práci venovať tomu, čo majú radi. 

5. Franšíza ako rodinná investícia

Franšízy stále viac priťahujú rodiny z niekoľkých dôvodov. Často zakladajú franšízové pobočky manželia, ktorí spolu chcú tiež pracovať, a ktorých láka myšlienka viesť spolu nie iba rodinu, ale tiež podnik. Franšízing im to umožňuje aj bez nutnosti veľkého vstupného kapitálu, čo je najmä pre mladých veľká výhoda. Niektorí z nich dokonca už dopredu plánujú, že do podnikania zapoja tiež svojich potomkov, ktorí po nich vedenie firmy následne prevezmú. 

Rodinné podnikanie skrýva veľa výhod, ale aj nástrah. Je nutné vždy uvážiť vhodný výber a skúsenosti konceptu, ale aj napríklad reálne zhodnotiť vzťahy v  rodine. Treba vedieť odhadnúť možnosti členov rodiny. Ako rodinná investícia sa každopádne podnikanie vo franšízingu osvedčilo už dávno, a v Spojených štátoch má pomerne veľkú tradíciu. Aj v Európe pribúdajú franšízy, ktoré kúpi napríklad manžel svojej žene, aby mohla slobodne podnikať a zároveň vychovávať deti. Aj to je  určitá forma rodinného podniku.


Čas na rodinu aj prácu / Veľa franšízantov sa snaží nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, často sú to napríklad matky na materskej dovolenke. Pre nich je ideálna franšíza na čiastočný úväzok, kedy trávia v práci max. 20 hodín týždenne.