Kde otvoriť novú franšízu?

Vaša franšízová sieť úspešne porastie iba na tých správnych miestach. Podobne ako tráva nerastie v suchu, ani firma sa nerozvíja bez záujmu zákazníkov. Zlý výber miesta pre novú franšízu v rámci obce, mesta či celej krajiny, môže prosperitu franšízanta už dopredu znemožniť.
09.08.2017
Kľúčom k úspešnej expanzii býva správne umiestnenie nových firemných pobočiek. Ako vybrať miesto pre novú franšízu a nepomýliť sa?
 

Ochota franšízantov podieľať sa na výbere a hľadaní vhodnej lokality pre nové franšízové pobočky býva rôzna. Pre veľa konceptov je pritom umiestenie prevádzky v rámci mesta i celej krajiny alfou i omegou úspešného podnikania. A veľa podnikateľov sa zhoduje, že nájsť vhodné miesto pre nový firemný obchod či poradňu je úlohou náročnou. Pokiaľ sa ako majiteľ licencie snažíte vytipovať vhodné miesta pre plánované franšízy, pokúste sa svoje konečné rozhodnutie učiniť na základe troch rozhodujúcich faktorov:

1. Obráťte sa na skúsenejšieho

I v prípade, že sa franšízová zmluva zaoberá jasne ohraničenou geografickou oblasťou, je dobré si vyžiadať radu od niekoho skúsenejšieho, aby vám neunikli potenciálne zaujímavejšie lokality. Zásadné je vytipovať si dopredu vhodné prostredie, kde sa vášmu biznisu bude dariť. Niekedy to môžu byť odpočívadla na diaľniciach, inokedy obchodné centrá, v ďalšom prípade zasa napríklad námestia, promenády, pešie zóny či mestské parky.

Práve pre správnu analýzu prostredia je vhodné nájsť si skúseného partnera. Prizvať k spolupráci môžete makléra či realitnú kanceláriu, zaoberajúcu sa prenájmom a predajom firemných sídiel a obchodných priestorov. Ako poskytovateľ franšízovej licencie ste to predovšetkým vy, kto rozhoduje a zároveň nesie zodpovednosť. Definovať preto musíte presne druh svojho obchodu, potrebnú dostupnosť miesta, umiestenie v rámci obce a mesta, vzdialenosť od obytných oblastí, dopravné podmienky, ale i celkové náklady na obstaranie a prevádzku. A tam bude hrať nájom v každom prípade zásadnú úlohu.

Pokiaľ ste naopak potenciálny franšízant, ako prvé by ste sa mali franšízora pýtať: Ako zistím, aká lokalita je pre firmu vhodná, ako ju získam, a kto mi v tomto smere môže pomôcť? Niektoré franšízové siete majú pravidlá striktne dané, a je nutné napríklad dodržiavať i jednotný dizajn pobočiek, iné sú viac benevolentné. Všetky určené podmienky si vždy dôkladne preštudujte, a porovnajte ich so svojimi reálnymi možnosťami. Získať miesto napríklad uprostred najväčšieho OC v hlavnom meste sa môže ukázať byť cieľom i úplne nedosiahnuteľným.

2. Prehliadnite si okolie

Jednou vecou je vhodná lokalita novej franšízovej pobočky, rovnako dôležité je ale tiež porozumieť najbližšiemu okoliu vrátane dopravných modelov a demografie, nezabúdajte ani na stavebné plány a projekty v danej oblasti. Tie by ste sa mali dozvedieť na miestnom mestskom úrade.

I v prípade, že miesto vyzerá na papieri dokonale, choďte sa na to v každom prípade pozrieť. Nekupujte zajaca vo vreci, môže sa stať, že v okolí bude sídliť už niekoľko firiem s podobnou či totožnou ponukou, a ani najnavštevovanejšie obchodné centrum v krajine nebude zárukou veľkého počtu návštevníkov. A naopak, pokiaľ v blízkosti vašej novej malej firemnej pobočky vyrastie obrovské obchodné centrum, jeho otvorenie pre vás asi tiež nebude znamenať práve dôvod k oslavám.

Všeobecne platí, že čím zložitejší prístup k obchodu, prevádzke, či pobočke, tým býva záujem zákazníkov menší, pretože si neprajú byť zbytočne zaťažovaní a obťažovaní. Priamy vstup z ulice tak v niektorých prípadoch môže fungovať lepšie ako napríklad pobočka zastrčená v rohu nákupného centra, kde ju nikto nevidí a ani nehľadá. Záleží samozrejme na ponuke, sortimente, vybudovanom renomé vašej značky.

Veľmi dôležité je tiež demografické meradlo - zistite, aké zvyky a záujmy majú miestni ľudia, a pokúste sa stať súčasťou ich kultúry i každodenných životných návykov. Ak ide napríklad o známu domácu vinársku oblasť, isto nemá zmysel si v nej obstarávať obchod s cudzími vínami, a podobne. Miestnemu trhu musíte čo najlepšie porozumieť, a nebojovať proti nemu, zvýšite tým svoje šance na úspech.

3. Dajte si pozor i na detaily v nájomnej zmluve

Niektoré spoločnosti vyžadujú pri zakladaní novej franšízy detailné zmluvné nájomné podmienky, iné naopak fungujú na priateľskejšej báze a umožňujú prispôsobenie situácii. Napriek tomu väčšina odborníkov dôrazne odporúča čo sa týka prenájmu i predaja obchodných priestorov využiť služby právnikov a právnických kancelárií. Budete potom lepšie môcť chrániť svoje podnikateľské záujmy, zmluva by vám mala zaistiť tiež bezproblémové plnenie ďalších franšízových dohôd. Medzi ne môže patriť opäť jednotný dizajn, rozvrhnutie priestorov a ich zariadenie, označenie firmy v rámci predajne ako sú logá a reklamné nápisy, a podobne.

Určite nepristupujte na polovičné a nevýhodné riešenia, kedy výšku nájmu napríklad stanovuje franšízor (ktorého priestor tiež prenajíma) podľa obratu a zisku franšízovej pobočky (samozrejme, že poplatok býva vyšší pri väčšom obrate, a nie naopak, teda funguje ako spoľahlivá stopka rastu). Niektorí nájomníci predajných plôch majú tendenciu napríklad vyžadovať od firiem zvláštny poplatok za upratovanie a bežnú údržbu spoločných priestorov (napr. toalety a chodby v OC) - mal by byť pritom stálou súčasťou nájmu, a zaisťovať ich povinne musí prenajímateľ budovy.

Pozor si dajte tiež na niekedy požadovanú kauciu, kedy franšízant musí zložiť čiastku vo výške napríklad 3 mesačných nájmov, a garantovať tak, že zariadenie prevádzky nebude poškodené či zničené. Nezabudnite zmluvne celú transakciu ošetriť, a určiť tak konkrétny postih pri konkrétnom pochybení.

Každopádne i napriek avizovanej plnej podpore franšízora by si každý franšízant mal analýzu vhodnej lokality urobiť nezávisle na centrále, sám za seba. Rovnako by mal mať vlastného právneho zástupcu, ktorý bude chrániť jeho záujmy, a poskytne mu priestor pre vyjednanie čo najlepších štartovných podmienok. I napriek tomu, že vstupuje v podstate do partnerského a teda rovnocenného obchodného vzťahu, musí si každý franšízant čo najskôr začať zvykať na fakt, že aké podmienky si vybojuje, také bude mať. Konkurencia mu totiž vždy bude šliapať na päty nie iba v rámci odboru a trhu, ale i v domovskej franšízovej spoločnosti.

Poradcovia spoločnostiPROFIT system franchise services