Kódex diktuje aj lojálnosť

Od franšízorov sa vyžaduje, aby na poli franšízingu pôsobili po dobu najmenej jedného roka, aby dodržiavali a rozvíjali know-how, odovzdávali ho, vyžadovali spätnú väzbu od svojich franšízantov, a pomáhali pri rozvoji franšízového trhu.
05.06.2017
Európska franchisová federácia (EFF) prijala po 13 rokoch novú verziu európskeho etického kódexu. Aké zásadné zmeny priniesla?
 

Etický kódex EFF nemá žiadnu zákonnú právomoc. Mal by mať ale okrem iného vplyv na postupy pre tvorbu franšízových sietí v Európe i napríklad na rozhodovanie vnútroštátnych súdov alebo regulačných orgánov, ktoré sa na EFF môžu obracať pri rozhodovaní v právnych sporoch, týkajúcich sa franšízingu.

Samoregulačný mechanizmus v posledných rokoch kritizovali niektorí odporcovia s tým, že nejednotnosť nie iba právnych podmienok v Európe značne brzdí rozvoj franšízingu ako takého. Práve možné riziko väčšej nadnárodnej regulácie franšízingu viedla európskou asociáciu k úprave kódexu.

Zmeny sa týkajú predovšetkým niekoľkých zásadných oblastí:

  • Zdôrazňuje sa, že kódex je dohovorom medzi viacerými stranami, a že sa týka franšízorov a tiež franšízantov. Reaguje tým na kritiku, že sa málo zaoberal právom a povinnosťami franšízantov.
  • Členovia EFF kladú väčší dôraz nie iba na prijatie, ale tiež na podporu národného etického kódexu a na zaistenie toho, aby bol verejne dostupný.
  • Väčší dôraz je kladený tiež na tzv. zásadu dobrej viery, ktorá sa týka vzťahu medzi franšízormi a franšízantmi. Britské právo napríklad neuznáva všeobecnú povinnosť dobrej viery a nedávne súdne pokusy ju ustanoviť v zákone ako povinnú súčasť franšízových dohôd boli odmietnuté alebo obmedzené. Kódex však novo kladie väčší dôraz práve na túto povinnosť. Strany majú podľa neho riešiť sťažnosti a spory v dobrej viere v bezprostredných rozhovoroch a jednaniach vedených v duchu priateľstva a poctivosti.
  • Od franšízorov sa požaduje, aby jednoznačne zaručili franšízantovi právo využívať prevedené alebo sprístupnené know-how, udržovať a rozvíjať ho.
  • Definícia know-how bola upravená. Z informácií, ktoré boli "nevyhnutné" sú momentálne informácie, ktoré sú "významné a užitočné". Tento krok má odrážať praktickú realitu mnohých franšízových systémov.
  • Od franšízorov sa vyžaduje, aby na poli franšízingu pôsobili po dobu najmenej jedného roka, aby dodržovali a rozvíjali know-how, odovzdávali ho, vyžadovali spätnú väzbu od svojich franšízantov, a pomáhali pri rozvoji franšízové trhu. Franšízor musí propagovať príslušnú značku.
  • Franšízori musia uznať franšízantov ako samostatných podnikateľov, a nemôžu ich priamo či nepriamo riadiť rovnako ako svojich zamestnancov.
  • Franšízor je povinný franšízantom bezvýhradne umožniť prevádzku podnikania, poskytnúť im detailné informácie o komunikácii vo vnútri aj vonku firmy (napríklad internete), rovnako má povinnosť ich zoznámiť so svojou obchodnou politikou.
  • Franšízanti podliehajú tiež ďalším povinnostiam. Musia "lojálne spolupracovať" so svojimi franšízormi a ďalšími franšízantmi, musia byť zodpovední za svoje vlastné činy, za vlastný personál i financovanie vlastného podnikania.