Obchod bez hraníc

Aj v tomto roku bude Retail Summit spojený s udelením ocenenia najúspešnejším obchodníkom. Pod patronátom spoločnosti MasterCard budú odovzdané ceny Obchodník roka 2016.
Pondelok
16.01.2017
Vízia a prognózy rozvoja obchodu a inovácií, ktoré menia nie iba nákupné správanie. Také sú hlavné témy Retail Summitu 2017.
 

Na programe konferencie, ktorá sa uskutoční od 30. januára do 1. februára v pražskom ClarionCongress Hoteli, kladú organizátori dôraz na dialóg špičiek kamenného a internetového obchodu. S tým súvisia najmä témy vytváranie zákazníckeho zážitku, prepojovanie kamenného a internetového obchodu a tiež práve prebiehajúca konsolidácia e-Commerce.

Program Summitu, zverejnený v týchto dňoch, privádza viac ako stovku expertov a manažérov, ktorí budú diskutovať o dopadoch technologickej revolúcie na dopytovú aj ponukovú stranu trhu. Veľký priestor bude venovaný víziám a prognózam rozvoja obchodu. Východiskom bude úvodná prezentácia Petry Průšovej a Bronislava Kvasničky z výskumnej skupiny Kantar. Ta predstaví zmeny nákupného správania, súvisiace s „prepojeným životom“. Noví zákazníci vyžadujú nový marketing. O tom, aké sú jeho hlavné parametre, bude na Retail Summite 2017 hovoriť digitálny marketér TimMason z britskej firmy EagleEyeSolutions. Konkrétny dopad meniaceho sa tržného prostredia na ďalší rozvoj nášho obchodu osvetlí Tomáš Drtina a Zdeněk Skála z GfK, a to na základe novej prognózy Retail Vision 2020, vychádzajúcej z expertných rozhovorov s kľúčovými hráčmi českého trhu.

Zásadnou témou Summitu budú inovácie meniace nákupné správanie aj obchod. Čo nové sa chystá sa účastníci dozvedia z rôznych zásadných prednášok. Roman Janovič (CISCO) a Michal Tomčík (Pygmalios) v spoločnej prezentácii vysvetlia, ako internet a ďalšie technologické inovácie zásadným spôsobom obohatia možnosti poznania a pochopenia spotrebiteľa. Stanislav Zrcek (WincorNixdorf) predstaví koncept prepojeného obchodu, ktorý umožňuje naplniť dopyt spotrebiteľov po nákupe “kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek“.

Retail Summit vo svojom 23. ročníku ďalej posilní charakter platformy, na ktorej sa schádzajú rôzne typy hráčov na trhu. V chystanom programe je obzvlášť akcentovaný dialóg špičiek kamenného a internetového obchodu. Dá sa očakávať, že v tomto smere budú hlavne rezonovať témy vytvárania zákazníckeho zážitku, prepojovanie kamenného a internetového obchodu a tiež konsolidácia e-Commerce. K tej sa vyjadrí jedna z kľúčových postáv tohto procesu, Jitka Dvořáková z novo vytvorenej Mall Group. Retail Summit 2017 bude súčasne hostiť aj veľký počet zástupcov malých a stredných obchodných firiem, pretože v nadväznosti na jeho termín prebehne v Congress Hoteli Clarion aj seminár o EET, pripravený ministerstvom financií. Podpredseda vlády Andrej Babiš okrem toho vystúpi v hlavnom plenárnom programe Summitu.