Franšízing je stále kvalitnejší

25.04.2016
Aké chyby robia najčastejšie začínajúci franšízori alebo franšízanti? Nie iba toto bude témou v Rozhovore týždňa s doc. Lenkou Turnerovou z Vysokej školy hotelovej v Prahe.
 

Témou franšízing sa zaoberáte už niekoľko rokov.  Pozorujete nejaký vývoj záujmu študentov o túto tému?

Študenti prejavovali vždy veľký záujem o franšízing. Je to predmet, ktorý si študenti vyberajú nepovinne, takže sa dá hovoriť o reálnej snahe „prísť mu na koreň“. Posun je vidieť v kvalite vstupných znalostí. Veľa študentov už má na rozdiel od minulej doby základné znalosti o tejto forme podnikania a chce sa zdokonaliť, eventuálne pripraviť na prijatie alebo dokonca vytvorenie vlastného franšízového podnikania.

Dáta o franšízovom trhu poznáme. Zmenilo sa podľa vás nejakým spôsobom jeho fungovanie za posledné roky?

Franšízing nadobúda v posledných rokoch vyššiu kvalitu. Vyučuje sa na vysokých školách (Vysoká škola hotelová otvorila špecializáciu Franšízing), firmy prejavujú záujem o organizovanie kurzov "na mieru“. Rastie podiel českých franšízových firiem na celkových výkonoch, čo považujem za veľký úspech vzhľadom na skutočnosti, že v Česku franšízing naštartoval prostredníctvom zahraničných firiem, ktorých podiel na výkonoch bol stopercentný.

IMG:4988:

„Franšízing nadobúda v posledných rokoch vyššiu kvalitu. Vyučuje sa na vysokých školách, firmy prejavujú záujem o organizovanie kurzov na mieru“ hovorí doc. Lenka Turnerová z Vysokej školy hotelovej v Prahe.

Čo podľa Vás bráni v Českej republike masívnejšiemu rozvoju franšízového podnikania?

Masívnejšiemu rozvoju franšízingu u nás bráni podľa môjho názoru dostatočné sebavedomie úspešných českých firiem. Neuvedomujú si, že v prípade expanzie formou franšízingu by dosiahli oveľa väčšieho podielu na trhu rýchlejšie a lacnejšie. Je však nutné, aby venovali pozornosť príprave vstupu na trh, výberu lokality, výberu franšízového partnera. Je tiež nutné zvážiť, či súčasný produkt je dlhodobo udržateľný na trhu a či nie je v rozpore s kultúrami krajín uvažovaných pre vstup.

Vo svete sa koná veľa franšízových akcií. Myslíte si, že je ich u nás dostatočné množstvo na to, aby sa táto oblasť poriadne spropagovala? V novembri sa prvýkrát uskutoční Veľtrh franchisingu v Prahe, môže prispieť k ďalšej propagácii?

Nemyslím si, že vo svete je výrazne viac franšízových akcií ako u nás, v relácii k počtu obyvateľstva a podnikateľských subjektov. Firmy na našom území menej prezentujú franšízing vo vnútri. Zriedkakedy zamestnanci vedia o tom, že sú súčasťou franšízovej firmy a pritom sú potenciálnymi franšízantmi! Veľtrh franchisingu v Prahe chýbal a určite bude prospešný nie iba pre  propagáciu franšízingu, ale aj pre rozšírenie znalostí tohto pojmu a možných očakávaní širšej verejnosti.

Aké chyby najčastejšie robia ľudia, ktorí sa rozhodnú podnikať vo franšíze?

Odpoveď je potrebné rozdeliť na dve časti. Franšízori robia chybu v tom, že v snahe maximálne ušetriť sa neporadia a potom podcenia niektorú dôležitú časť franšízového konceptu. Veľmi často nedodajú potrebné informácie právnikovi, ktorý potom v zmluve neošetrí prípadné riziká plynúce z prevádzky. Chybou je podcenenie prvkov jednotného vystupovania, ako je imidže alebo logo, absencia výchovy a vzdelávania, koncepcie inovácií a tak ďalej. Franšízanti  očakávajú od franšízora individuálny prístup pri vyjednávaní podmienok fungovania vzťahu, ale kvalitný franšízing má svoje pravidla stanovené pevne. Často radšej vstúpia do riskantnejšieho voľného vzťahu, ako ocenia pevný prístup. Ďalšou chybou je nedodržiavanie prevádzkovej príručky napríklad v oblasti sortimentu a jeho rozmiestnenia v prevádzke, alebo obchádzanie rôznych pravidiel a noriem. Franšízový koncept je často narušovaný vlastnou inovatívnou aktivitou bez súhlasu franšízora.

Ste porotkyňou súťaže Franchisa roka. Čo od jej prvého ročníka očakávate?

Pre mňa je cťou byť porotkyňou prvého ročníka súťaže Franšíza roka hlavne preto, že sme evidentne v štádiu, kedy je z čoho vyberať a kedy je možné tvoriť kritéria pre výber toho najlepšieho. A tým rozhodne prispievame k ďalšej reklame tejto formy podnikania u nás. Svetu dávame najavo, že náš franšízing je vhodný evaluácie a pripravený vytvárať vlastné, teda české konkurenčné subjekty. Súčasne je to tiež signál, že naši potenciálny franšízori a franšízanti vedia čo od tohto konceptu očakávať a sú teda pripravení stať sa skutočnými partnermi na oboch stranách zmluvného vzťahu. Som presvedčená, že práve toto sa dá od prvého ročníka súťaže Franchisa roka očakávať a som pripravená to podporiť.