Predbežný konsolidovaný hospodársky výsledok UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa po zdanení zvýšil z 4,9 miliardy českých korún v roku 2014 na 5,6 miliardy českých korún.
Štvrtok
03.03.2016
UniCredit Bank v Česku a na Slovensku opäť v minulom roku rástla.
 

UniCredit Bank, zatiaľ jediná banka, ktorá sa u nás rozvíja na báze franšízingu, zvýšila v minulom roku v Česku a na Slovensku konsolidovaný čistý zisk o 15 percent. Vďaka tomu prešli cez hranicu 5,5 miliardy na 6,64 miliardy českých korún. „Rok 2015 bol pre nás výnimočný. Dosiahli sme dvojciferný rast predbežného konsolidovaného zisku. Výsledky potvrdzujú, že naša stratégia založená na výraznom rozšírení klientskej základne, inováciách v retailovej produktovej ponuke, prístup ku klientom a poskytovanie know-how v oblasti korporátneho bankovníctva, je ten správny smer pre udržateľný rast,“ povedal k výsledkom generálny riaditeľ a predseda predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiří Kunert.  

Ako banka  informovala, zjednodušenie produktovej ponuky a inovácie boli kľúčovým faktorom pre úspech v retailovom bankovníctve. V segmente úverovania došlo k zvýšeniu poskytnutých úverov retailovým klientom najmä vďaka 14,2 % medziročnému rastu spotrebiteľských a hypotečných úverov. Banka zaznamenala rast aj v oblasti financovania malých a stredných podnikov, kde dosiahla medziročného rastu vo výške 17,3 percenta.

„V prostredí globálnej neistoty, silnej regulácie v bankovom sektore a nízkych úrokových sadzieb sa nám podarilo dosiahnuť výborné hospodárske výsledky. Boli podporené najmä rastom výnosov (medziročne o 5 percent) a nízkymi nákladmi na úverové riziko. Poklesli o 35 %. Pokračujúci rast klientskej základne a zvyšujúci sa počet transakcií prispel v roku 2015 k rastu čistých výnosov z poplatkov a provízií. Dobré výsledky sme dosiahli i v oblasti obchodovania na finančných trhoch,“ uviedol Gregor Hofstaetter-Pobst, finančný riaditeť UniCredit Bank.


Populárne na fóre