RETAIL SUMMIT 2016 sa snaží o rovnováhu

Organizátorom akcie sa podarilo na tohtoročný ročník zaistiť účasť mnohých odborníkov na slovo vzatých nie iba z Česka, ale aj zo zahraničia. Z účastníkom RETAIL SUMMITu 2016 vás určite zaujme napríklad Anne Leppälä-Nilsson, top manažérka škandinávskej obchodnej firmy KESKO a členka predstavenstva asociácie európskych nezávislých obchodníkov, majiteľ spoločnosti KOH-I-NOOR Vlastislav Bříza alebo šéf rýchlo sa rozširujúcej skupiny Rockaway Jakub Havrlant.
Pondelok
11.01.2016
Praha bude opäť hostiť najväčšiu retailovú konferenciu v strednej a východnej Európe. RETAIL SUMMIT 2016 sa uskutoční 1. až 3. februára.
 

Miestom, kde sa stretnete s predstaviteľmi českého aj medzinárodného retailu, ktorí reprezentujú korporácie aj nezávislé firmy, bude pražský Clarion Congress Hotel. Konferencia poskytne zaujímavý priestor pre interakciu medzi tradičnými kamennými obchodníkmi a agresívne rastúcimi hráčmi E-Commerce. Usporiadateľom akcie je agentúra Blue Events. Portál Franchising.sk je jedným z mediálnych partnerov.

Program RETAIL SUMMITu 2016 odráža podľa usporiadateľov potrebu vyváženej pozície jednotlivých aktérov trhu. Obchodovanie u nás nemá napriek obrovským investíciám realizovaných po roku 1989 stále tú hodnotu, ktorou by si zaslúžilo. Jednotliví kľúčoví aktéri obchodného trhu, od výrobcov cez retailerov až po zákazníkov, zamestnancov či akcionárov nemajú dôvod sa veľmi tešiť, pretože hodnota dodávaná obchodným podnikaním nedosahuje často úroveň, ktorá je očakávaná a tiež reálne možná. Výsledkom je nízka ziskovosť obchodu, výroby aj poľnohospodárstva, malá angažovanosť zamestnancov, nízka loajalita a nespokojnosť zákazníkov, únik kúpnej sily do iných odvetví či dokonca do zahraničia. RETAIL SUMMIT 2016 sa preto venuje práve horúcej téme, ako vrátiť obchodovaniu hodnotu.

Jedným z hlavných predpokladov dosiahnutia vyššej hodnoty obchodovania je práve už spomínaná vyvážená úloha všetkých kľúčových účastníkov trhu. Program konferencie tento fakt v plnej miere reflektuje a ponúka oproti minulým ročníkom ešte väčšiu rovnováhu medzi zastúpením rôznych typov firiem. Sú v ňom teda zastúpené hviezdy českého aj medzinárodného retailu, reprezentujúce korporácie aj nezávislé firmy. Práve tým posledne spomenutým je v ročníku 2016 venovaná mimoriadna pozornosť, pretože sú dôležité nielen  pre národnú ekonomiku, ale do budúcnosti musia tiež hrať zásadnú úlohu v kultivácii trhu a zvyšovaní hodnoty obchodného podnikania.

Väčší priestor pre non-food

Organizátori sú veľmi radi, že ich pozvanie prijala reprezentantka európskeho nezávislého obchodu Anne Leppälä-Nilsson, top manažérka škandinávskej obchodnej firmy KESKO a členka predstavenstva asociácie európskych nezávislých obchodníkov (Independent Retail Europe). V plenárnom programe vystúpi aj veľa domácich podnikateľov ako napríklad Vlastislav Bříza z KOH-I-NOOR HOLDING či Karel Pilčík z MP Krásno. Nezávislému trhu je venovaná aj diskusná sekcia za účasti mnohých českých obchodníkov.

Tohtoročný ročník RETAIL SUMMITu bude opäť vrcholným stretnutím stredoeurópskych výrobcov a predajcov potravín, oproti minulým ročníkom však program dáva väčší priestor tiež non-foodovým kategóriám. Priamo v hlavnom programe vystúpi zástupca firmy IKEA, ktorá sa už niekoľkokrát stala absolútnym víťazom súťaže MasterCard  Obchodník roku. Zvyšovaniu hodnoty nepotravinárskeho obchodu sa bude venovať tiež samostatná diskusná sekcia. Absolútnou novinkou je zapojenie tých, kto hrajú veľmi významnou úlohu v nákupných košíkoch a napriek tomu sa na nich často zabúda.  Program RETAIL SUMMITu 2016 vytvára cielene priestor pre „prvovýrobcov“- poľnohospodárov. Ide o diskusnú sekciu s priamou účasťou farmárov, ale tiež o vystúpenie v hlavnom programe venovanom, podpore lokálnych pestovateľov.

V neposlednom rade bude RETAIL SUMMIT 2016 miestom interakcie medzi tradičnými kamennými obchodníkmi a agresívne rastúcimi hráčmi E-Commerce. Nie je pochýb, že k najatraktívnejším momentom celého eventu bude patriť vystúpenie O. Schmitza, ktorý riadi európsky rozvoj svetovej jednotky, firmy AMAZON.  V programe už prisľúbili účasť aj domáce internetové celebrity v čele s Jakubem Havrlantem, šéfom rýchlo expandujúcej skupiny Rockaway.

Program celej konferencie sa finalizuje, o novinkách sa môžete dozvedieť na konferenčných stránkach www.retail21.cz.