Česi ocenia franšízy

Prvý ročník súťaže sa začal 1. októbra 2015. Od tejto doby je možné podávať prihlášky a nominovať súťažiaci do jednotlivých súťažných kategórií. Výsledky súťaže budú vyhlásené v máji 2016.
22.10.2015
Už v budúcom roku sa dozvieme, kto sa stane v Česku držiteľom titulu Franchisa roka. Chystá sa prvý ročník súťaže.
 

Český franšízový trh už niekoľko rokov po sebe dynamicky rastie. Momentálne tu podľa údajov spoločnosti PROFIT system pôsobí viac ako 250 konceptov, ktorí sa svoj rozvoj rozhodli realizovať prostredníctvom predaja franšízových licencií. Ich počet by sa mal aj v budúcnosti ďalej zvyšovať.
Práve preto sa Česká asociácia franchisingu rozhodla ohodnotiť tie najlepšie z nich, a tým inšpirovať a motivovať ostatných k rozvoju už fungujúcich konceptov a budovanie konceptov nových. "Je potrebné na franchising upozorniť a rozšíriť povedomie o tom, že práve franchising patrí k najefektívnejším odbytovým spôsobom 21. storočia," hovorí Jan Gonda, prezident Českej asociácie franchisingu.

Súťaž je rozdelená do troch kategórií: Franchisor roka, Skokan roka a Cena CAF za podporu a rozvoj franšízingu. Ocenenie Franchisor roku 2015 získa franšízový koncept, ktorý preukáže svoju vysokú kvalitu a hodnotu nielen skvelými ekonomickými výsledkami, ale aj výnimočným vzťahom k zamestnancom a franšízantom a zodpovedným prístupom k verejnosti a životnému prostrediu. Titul Skokan roka 2015 patrí takému franšízovému konceptu, ktorý v danom roku otvorí najviac franšízových pobočiek. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franšízingu potom získa koncept alebo iný subjekt, ktorý sa významne zaslúži o prínos v oblasti franchisingu pre odbornú i laickú verejnosť.

Ekonomika aj soft skills

Súťažiaci franšízové koncepty hodnotí odborná porota zložená z expertov nielen z oblasti franšízingu, ale aj ekonomiky, riadenia podnikov alebo HR. Menovite sa jedná napr. o odborníka na malé a stredné podnikanie Karla Havlíčka (AMSP ČR), investičného experta Petera Hrbika (ČNOPK), odborníčku na medzinárodný obchod a franšízing Lenku Turnerová alebo Petra Tomana (KPMG), ktorý je odborným garantom pre oblasť ekonómie. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franšízingu potom udeľuje Správna rada ČAF.

"V Českej republike je mnoho úspešných franšízových systémov a sietí, však metodika hodnotenia je nastavená tak, aby bol vybraný nielen koncept mimoriadne kvalitné, ale zároveň aj rešpektujúci medzinárodné Etický kódex franchisingu a fungujúce na báze čistej franšízy," zdôrazňuje Petra Ritschelová, výkonná riaditeľka ČAF .

Pri registrácii súťažiaci vyplní elektronický dotazník, ktorý porote poskytne základné ekonomické aj neekonomické informácie o koncepte. Dôraz je kladený najmä na tzv. soft skills, ktoré budú hodnotiť aj na základe stručného podnikateľského príbehu. Do finálového kola postupuje päť finalistov. Tí osobne prezentujú svoj franšízový koncept a následne reagujú na otázky porotcov. "Tie budú zacielené na hlbší náhľad do dlhodobej firemnej stratégie, riadenia ľudských zdrojov, spoločenskej zodpovednosti a v neposlednom rade manažérskych zručností zástupcu súťažiaci franchisy," dopĺňa Ritschelová.