Zmena pravidiel pomohla

V priebehu prvých šiestich mesiacov prijala Česká asociácia franšízingu šesť nových členov. Podľa výkonnej riaditeľky ČAF, Petry Ritschelovej, záujem o vstup sa stále stupňuje.
03.08.2015
Nielen o tom, ako sa v poslednej dobe darí Českej asociácie franchisingu, sme sa rozprávali s jej výkonnou riaditeľkou Petrou Ritschelovou.
 

S akými plánmi vstúpila Česká asociácia franchisingu do tohto roku?

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bolo jedným z hlavných cieľov asociácie popularizovať franšízing, vzdelávať odbornú aj laickú verejnosť. Už niekoľko rokov sa ČAF úspešne darí udržiavať pozitívny vzťah nielen s novinármi a redaktormi. Vďaka tomu sa môžete častejšie stretávať s článkami na tému franšízingu v tlači alebo na internete. Ďalej sme si stanovili cieľ rozšíriť základňu členov a naplánovali sme niekoľko akcií nielen pre členov. Ide o pracovné raňajky, networkingové stretnutia, alebo výročnú konferenciu FRANCHISING FORUM 2015. Asociácia práve pripravuje novú aktivitu, ktorú predstaví na výročnej konferencii v septembri v Prahe.

Darí sa Vám ciele plniť?

Myslím si, že áno. Podnikanie pod zavedenou značkou je stále atraktívne. Obracajú sa na mňa záujemcovia o bližšie informácie k franšízingu, hľadajú odbornú spoluprácu v rámci rozvoja svojho podnikania prostredníctvom franšízingu.  Spravidla to bývajú spoločnosti, ktoré už nejakú dobu podnikajú a rady by svoju obchodnú sieť zmenili na franšízu. Alebo naopak majú podnikateľský plán a chcú ho realizovať pomocou franšízingu. V tomto prípade prichádza na radu odborná pomoc poradcov a advokátov, ktorých asociácia združuje. V prvom polroku sme prijali 6 nových členov, z čoho máme úprimnú radosť. Zrealizovali úspešné pracovné raňajky a pripravili jesenné akcie.

Od začiatku roka zvýšila asociácia počet svojich členov. Koľko ich bolo?

Prijali sme šesť nových členov, z čoho polovica z nich je riadnych a druhá pridružená. Tešíme sa záujmu o našu asociáciu. Riadny členovia sú dvaja zástupcovia medzinárodných franšízových konceptov a jeden je tuzemský. Do asociácie vstúpil slovenský gastronomický koncept Mr. KEBAB, ktorý by rád zahájili expanziu v Česku. Druhým medzinárodným konceptom je Expense Reduction Analysts (ERA). Je to poradenská spoločnosť zameriavajúca sa na znižovanie prevádzkových nákladov v oblastiach, ktoré nie sú zásadné vo vzťahu k základným činnostiam firmy. Tretím riadnym členom je tuzemský koncept EXTÉRIA, ktorý pomáha podnikateľom a štátnym inštitúciám zaisťovať komplexné poradenstvo v zákonne povinnej oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrane (PO). Spoluprácu s asociáciou zahájili aj tri spoločnosti z rôznych odborov. Prvou z nich sú Eurodata, ktoré ponúkajú kontrolný a reportný systém, do ktorého je zahnutých viac ako 10 tisíc obchodných miest v celej Európe. Druhou je SMART BUZZ, mladá česká spoločnosť s víziou stať sa európskym startapom. Ďalším pridruženým členom je poradenská kancelária LTA poskytujúca integrované právne, daňové a účtovné poradenstvo a audítorské služby tuzemským aj zahraničným klientom.

Členská schôdza ČAF schválila úpravu členských poplatkov. Myslíte si, že aj toto mohlo stáť za rastom členskej základne?

Určite áno. Považujem za prínosné odstupňovanie členského príspevku pre riadnych členov podľa počtu franšízových pobočiek. Teraz majú možnosť sa zapojiť aj začínajúce koncepty, pre ktoré by jednotný poplatok pri zahájení činnosti mohol byť príliš vysoký. Franšízing je vhodný pre malé a stredné podnikane a touto zmenou asociácia tento druh podnikania určite podporuje.  Som rada, že sa nám darí plniť dlhodobé ciele asociácie a verím, že sa členská základňa do konca roka ešte rozrastie.

Aké akcie členov asociácie v najbližšej dobe čakajú?

Akcie sú väčšinou prístupné aj nečlenom. Momentálne asociácia v spolupráci s Česko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a Nemeckou franchisovou asociáciou pripravuje už 13. ročník výročnej konferencie FRANCHISING FORUM 2015. Jednodenná konferencia, ktorá sa koná 30. septembra 2015 v Prahe poskytne účastníkom veľa zaujímavých informácií o tuzemskom franšízovom ale tiež o susednom nemeckom trhu a je zameraná na internú a externú komunikáciu a to nielen o franšízingu. Zástupca komory zoznámi účastníkov konferencie s problematikou interkultúrnej komunikácie s nemeckými obchodnými partnermi. Súčasťou konferencie sú aj dve panelové diskusie so zástupcami franšízových konceptov. O skúsenosti z praxe sa podelia národné aj medzinárodné koncepty. Bude sa hovoriť o skupine franšízantov, využití sociálnych sietí alebo dôležitosti informačného systému franšízovej siete. Tiež sú naplánované pracovné raňajky, ktoré sú určené nielen pre zástupcov franšízových konceptov.