Novinky pre záujemcov o franchisu

2. ročník Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising sa uskutoční v dňoch 29. a 30. októbra v Pálffyho Paláci v Bratislave.
Pondelok
22.09.2014
O blížiacom sa 2. ročníku Medzinárodné výstavy pre podnikanie a franchising sme hovorili s prezidentom Slovenské franchisingovej asociácie Jozefom Šétaffym.
 

Na konci októbra sa  v Bratislave uskutoční 2. ročník Výstavy pre podnikanie a franchising. Ako by ste zhodnotil ten minuloročný, historicky prvý ?

V minulom ročníku Výstava pre podnikanie a franchising predstavila 26 franchisingových konceptov a odborné vzdelávanie  v sprievodnom programe pod názvom Škola franchisingu. Podľa informácií od organizátora,  Výstavu navštívila prevažne odborná zainteresovaná verejnosť v počte celkom 423 návštevníkov. Záujem prejavili nielen o prezentované koncepty, ale aj o vzdelávanie a aktuálne informácie. Podľa vykonaného prieskumu 82% z nich odchádzalo veľmi spokojných s ponukou odborných prednášok. Podľa ankety, ktorú organizátor výstavy realizoval, celkom 68% účastníkov uvažovalo o kúpe franchisingovej licencie a zhruba 89% respondentov uvádza, že výstavu navštívilo z dôvodu oboznámenia sa o novinkách a možnostiach, ktoré ponúkajú a prinášajú vystavovatelia. Poslaním  Slovenskej franchisingovej asociácie  je najmä podpora a popularizácia franchisingu na Slovensku.  V rámci prípravy a realizácie  Výstavy sme tento cieľ ako jej hlavný partner naplnili a zároveň sme nadviazali úzku spoluprácu so Združením podnikateľov Slovenska a  Českou asociáciou franchisingu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti hodnotíme minuloročnú Výstavu ako úspešnú.

Čo od Výstavy očakávate tento rok?

SFA je aktívnym podporovateľom rozvoja franchisingu na Slovensku.  Našim primárnym záujmom v rámci tohto podujatia je predstaviť  franchising ako možnosť pre úspešné podnikanie, uviesť pestrú paletu  franchisingových konceptov a prezentovať poznatky odborníkov z teórie i praxe franchisingu. Dôležité je pre nás aj sprostredkovať  priamy osobný dialóg záujemcov o franchising s odborníkmi a podnikateľmi v oblasti franchisingového podnikania, získať zaujímavé kontakty a výmenu informácií aj v rámci neoficiálnych a spoločenských stretnutí. Očakávame preto záujem predovšetkým odbornej verejnosti.

Na aký program sa môžeme tešiť?

Organizátor výstavy pripravuje aj v tomto roku zaujímavý sprievodný odborný program ktorý  ponúka nielen poradenstvo,  ale aj  aktuálne informácie o možnostiach  podnikania v tejto oblasti a tiež prezentácie známych aj nových konceptov, ktoré vstupujú alebo pôsobia na slovenskom trhu. 

Ako by ste opísali situáciu na slovenskom franchisovom trhu?

Slovenský franchisingový trh rastie a vyvíja sa. Je to dobrá správa nielen pre našich spotrebiteľov, ale najmä pre podnikateľskú sféru, ktorá v posledných rokoch nezažívala práve šťastné obdobie. Je to tiež pozitívny impulz pre ekonomiku, pretože sa vytvárajú podmienky na  tvorbu nových pracovných miest. Verím, že tento vývoj sa nezastaví a oblasť franchisingu sa bude i naďalej rozvíjať a ponúkať zaujímavé možnosti pre úspešné podnikanie.  

Všetkých záujemcov o franchising  srdečne na túto Výstavu pozývam.